Sol, sommer og solceller.

avatar

Skrevet af Lasse Bjergen Rath - 29 juni, 2023

header-picture

”Er solceller det rette for min virksomhed?” Det spørgsmål stiller vores kunder oftere for tiden. Desværre er det svært at give et entydigt svar på, men i dette rådgivernyt får du et indblik i, hvad din virksomhed bl.a. skal være opmærksom på, når du overvejer at investere i solceller.

I vores konstant skiftende verden er søgen efter grønnere energiløsninger blevet mere presserende end nogensinde før. Solenergi er den seneste tid blevet én af de mest populære former for vedvarende energi – og med god grund.

Et solcelleanlæg kan hjælpe med at reducere afhængigheden af ​​traditionelle energikilder, spare penge på energiregningen og reducere CO2-udledningen. Det seneste års tid har vi set eksplosive stigninger i elpriser, og ved installation af solceller producerer solcelleanlægget en del af virksomhedens egetforbrug og mindsker derved i risikoen i forhold til, hvad der sker ude i den store verden.

Installationen af et solcelleanlæg kan være en kompleks opgave, der kræver omhyggelig planlægning og vurdering af flere tekniske aspekter. Lad os se nærmere på syv af de vigtigste:

  • Anlægsstørrelse
  • Forbrugsmønster
  • Orientering/hældning
  • Tilslutningsbidrag
  • Rådighedstarif
  • Økonomiske fordele
  • Miljømæssige fordele

Anlægsstørrelse

Solcelleanlæg kan opføres som små husanlæg helt ned til få kW og op til flere tusinde MW. Beslutningen om størrelsen af et solcelleanlæg afhænger af flere faktorer. Én af de essentielle er at analysere det specifikke forbrugsmønster, så anlæggets størrelse passer hertil.

Der skal også foretages en helt lavpraktisk vurdering: Hvor har vi plads til solceller? Her er der flere muligheder: solceller kan bl.a. installeres på taget eller facaden af en bygning, fritstående på jorden eller som carporte på virksomhedens parkeringsplads.

Forbrugsmønster

Virksomhedens forbrugsmønster spiller en altafgørende rolle i valget af det rigtige solcelleanlæg: Hvor meget og hvornår på dagen, bruger virksomheden energi?

Solcellerne producerer strøm, mens solen skinner. Langt de fleste virksomheder har det meste af deres forbrug i dagtimerne, men ved fx. to eller tre holdskift, hvor maskiner og andre anlæg kører, vil noget af forbruget foregå udenfor solskinstimerne.

Dette har stor betydning for hvor meget af den producerede el, der kan aftages til eget forbrug. Værdien af den producerede el er størst, når den anvendes til at fortrænge indkøb af el. Det er derfor vigtigt at dimensionere anlægget til virksomhedens specifikke forbrugsmønster.

Nedenfor kan du se et par eksempler på elforbrug, og hvor stor forskel der er på, hvor egnet en virksomheds elforbrug er til solceller.

Eksempel 1: Her passer solceller rigtigt godt pga. forbrug i de timer, hvor solen typisk skinner.

scanenergi-solceller-til-virksomheder-tekniske-aspekter-og-faldgruber-eksempel_01_uge26

Eksempel 2: Her er forbrugsprofilen helt anderledes, og virksomheden har et forbrug, der peaker tidlig morgen og igen sen eftermiddag.

scanenergi-solceller-til-virksomheder-tekniske-aspekter-og-faldgruber-eksempel_02_uge26

Orientering/hældning

For at udnytte solcellernes fulde potentiale, skal orienteringen være stik syd, da dette giver den bedste eksponering for solen i løbet af dagen. Dertil bør solcellepanelerne have en optimal hældning for at maksimere solens indfaldsvinkel og øge energiproduktionen. Generelt er en hældning på ca. 30° et godt udgangspunkt i Danmark, da vi her får en god balance mellem sommer- og vinterproduktion.

Der kan være forskellige faktorer, som gør, at disse forhold ikke kan anvendes. Hvis du fx ønsker at placere solcellerne på taget, vil der ofte være nogle begrænsninger ift. hvad, der kan lade sig gøre. Det kan du også udnytte til din fordel, hvis forbrugsmønsteret passer hertil fx med ovenstående eksempel 2, hvor forbruget er størst tidlig morgen og sen eftermiddag. Solen står op i øst og går ned i vest; derfor vil en orientering af solcellerne med den ene halvdel mod øst og den anden mod vest give det største udbytte hos den pågældende virksomhed. Alternativt kan du vælge at installere en større effekt af solcellepaneler med en mindre inverter, da det giver et større udbytte af solens energi i yderperioderne.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidraget er en engangsbetaling for adgang til det eksisterende kollektive elnet. Beløbet dækker elnetselskabets omkostninger til etablering og den forstærkning af elektriske anlæg, som er nødvendig, for at elnettet kan aftage den producerede elektricitet. Beløbet varierer ift. virksomhedens geografiske lokation og leveringsomfang målt i MVA. Det betyder, at solcelleanlæggets installerede effekt har direkte indflydelse på, hvor meget der skal betales i tilslutningsbidrag.

Virksomheder, som er tilsluttet på C- eller Blav-niveau og har et anlæg ≤ 50 kW, er undtaget for at skulle betale tilslutningsbidrag. Det har Green Power Denmark vurderet, da sådanne små anlæg, der altovervejende vil være tilsluttet på 0,4 kV-niveau mhp. egenproduktion, ikke giver anledning til væsentlige omkostninger til forstærkning og udbygning af det kollektive net: Den producerede el anvendes typisk af andre kunder i lavspændingsnettet lokalt. Dertil kommer, at matriklen, hvorpå disse anlæg står, har en forbrugstilslutning, så der allerede er betalt for selve tilslutningen.

Rådighedstarif

Rådighedstariffen er betaling til dækning af netselskabets omkostninger, for at have elnettets kapacitet stående til rådighed. Rådighedstarif betales pr. kWh af ens eget forbrug, når man er egenproducent med produktionskapacitet over 50 kW.

Det kan derfor i nogle tilfælde, hvor anlæggets størrelse optimalt set ift. det konkrete forbrug vil være over 50 kW, betale sig at begrænse størrelsen til 50 kWp. På den måde undgår du at skulle betale både rådighedstarif samt det tidligere omtalte tilslutningsbidrag, hvis virksomheden er tilsluttet på C- eller Blav-niveau.

Der kan som tidligere nævnt også installeres en større effekt af solcellepaneler end effekten på inverteren. Det betyder, at hvis inverteren holdes på 50 kW, vil I kunne udnytte en smule mere af solens energi uden at skulle betale tilslutningsbidrag og rådighedstarif.

Økonomiske fordele

Der har været nogle få tilfælde hen over foråret med overskud af energi på elnettet, som gør at strømmen foræres væk gratis. Det betyder dog ikke, at der kan tjenes penge på at bruge strømmen i dette tidsrum. Der vil altid skulle betales tariffer af sit forbrug ­– og for nogle virksomheder også elafgift. Så selvom ”gratis” strøm kan være tilgængelig i nogle få timer med overskud af energi, er det stadig fordelagtigt at have solceller installeret.

Solceller kan hjælpe med at reducere eller endda eliminere elregningen i løbet af dagen, når solen skinner, og solcellerne producerer strøm. Ved at producere egen strøm reducerer virksomheden også behovet for at købe elektricitet fra elnettet og er mindre påvirket af svingende elpriser.

Miljømæssige fordele

Ud over de økonomiske aspekter er det vigtigt at huske på de miljømæssige fordele ved at producere og bruge sin egen solenergi. Selv hvis elprisen er lav eller nul i perioder med overskud af strøm, bidrager du stadig til at reducere CO2-udledningen og fremme en bæredygtig fremtid ved at bruge ren energi fra solceller.

I takt med at der stilles højere krav til virksomheders afrapportering af bl.a. CO2-udledning, vil solcellerne kunne reducere din virksomheds klimaaftryk.

Valg af leverandør

Som vi har set det så mange gange før, når noget bliver populært, dukker der nye virksomheder op, der forsøger at få en andel af markedet. Det kan derfor være svært at navigere i, hvilken leverandør du skal vælge.

Hos Scanenergi er vi 100% uvildige og kan derfor hjælpe din virksomhed til at vælge den leverandør, som er rigtig for dit projekt. Vi har set en lang række eksempler, hvor der er mange penge at spare i at vælge en anden leverandør end først antaget.

Uanset om du går med overvejelser, om solceller er det rette for dig, eller du er klar til at indhente konkrete tilbud på et projekt, står vi klar til at hjælpe dig med at finde den rigtige løsning til din virksomhed.

Kontakt os og læs mere om solcelleberegning.

Emner: Grøn strøm, Bæredygtighed, Elpriserne, Solceller

Seneste blogindlæg:

Tariftjek

read more

Rådgivernyt - Værd at vide om nettariffer

read more

Markedsrapport uge 45 2023

read more

A CLEAR AND BOLD HEADER