Rådgivernyt - Sådan bruger du det lovpligtige energisyn proaktivt.

Skrevet af Martin Røjkjær Knudsen - 15 august, 2019

header-picture

Vi har tidligere skrevet omkring det lovpligtige energisyn, hvem der er omfattet af det, og hvordan man kan gøre det til en god investering. I dette indlæg vil vi komme med fire konkrete eksempler på, hvordan virksomheder kan opnå fordele ved at få udført et energisyn, der er tilpasset netop deres virksomhed.

Læs også ”Når det lovpligtige energisyn bliver en god forretning

Kravene til gennemførelse af energisyn i virksomheder er beskrevet i BEK nr. 1212 af 19. nov. 2014. Grundlæggende kræver energisynet en kortlægning af virksomhedens energiforbrug i en sammenhændende periode på minimum 12 måneder, herunder, hvis det er muligt, en kortlægning af forbruget baseret på virksomhedens aktiviteter og processer.

Endvidere skal forbedringsmuligheder identificeres, beskrives og dokumenteres med investering og tilbagebetalingstider.

Flere hundrede virksomheder står lige nu over for at skulle forny energisynet inden for det kommende år, da et energisyn gælder i fire år. Som beskrevet i tidligere indlæg siger de danske regler, at virksomheder med over 250 ansatte og en omsætning på mindst 50 millioner euro eller en årlig balance på mindst 43 millioner euro er omfattet af kravet om energisyn.

Læs også ”Energisyn - gør det til en god forretning”

Når Scanenergi udfører energisyn, laver vi en grundig gennemgang med virksomheden, så vi sammen kan fokusere på de områder, der giver mest mening for virksomheden og dermed størst sandsynlighed for realisering.

Optimeringsprojekter med flere fordele

Vi har skitseret fire optimeringsprojekter, der kunne fremhæves i en energisynsrapport, da de er forbundet med yderligere fordele for virksomheden.

  • En virksomheds rumventilation kan optimeres med energieffektive ventilationsenheder, der giver en god energibesparelse, og investeringen har en fornuftig tilbagebetalingstid. Virksomhedens begrundelse for at foretage investeringen er i høj grad også muligheden for samtidig at optimere styringen af de nye ventilationsenheder, således at arbejdsmiljøet også forbedres.
  • En virksomheds opvarmning af produktionslokalerne foregår med kaloriferer, og varmekilden er fjernvarme. Ved at installere nye og mere effektive kaloriferer, kan de reducere energiforbruget og samtidigt øge afkølingen på fjernvarmeveksleren. Investering har en fornuftig tilbagebetalingstid, men en afgørende ting for virksomheden, er at de ved udskiftningen kan reducere støjniveauet i produktions- og montage-lokalerne.
  • En fødevareproducerende virksomhed benytter traditionelle lysstofrør i produktions- og lagerlokaler. Her er der fornuftig sammenhæng mellem investering, besparelse og dermed tilbagebetalingstid ved at skifte til LED-rør i eksisterende armaturer. Men det er mindst lige så vigtigt for virksomheden, at levetiden er betydelig længere for LED-rør, således at der skal skiftes færre rør per år.
  • En virksomhed med et større kølebehov kan dække en stor del af behovet med frikøling frem for kompressorkøleanlæg og dermed opnå en væsentlig energibesparelse. Der er en fornuftig sammenhæng mellem investering og besparelse, således at der opnås en fornuftig tilbagebetalingstid. Men da forsyningssikkerheden, i form af kølekapacitet, er meget vigtig for virksomheden (da produktionsstop er ekstremt omkostningskrævende) evalueres både investering i kompressorkøling og frikøling, således at virksomheden har mulighed for at vælge den løsning, som er optimal for dem.

Vi håber ovenstående eksempler kunne give blod på tanden til at bruge energisynet til andet end blot at få et flueben hos Energistyrelsen for udført energisyn.

Har du spørgsmål til energisyn, er du velkommen til at kontakte os her eller på tlf. 9992 9099.

Med venlig hilsen

Martin Røjkjær Knudsen

Maskinmester

 

Emner: Energisyn

Seneste blogindlæg:

God sommer

read more

Mød energirådgiveren: Jens Dyrmose Lund Kristensen

read more

Markedsrapport uge 24 2021

read more

A clear and bold header