Når det lovpligtige energisyn bliver en god forretning.

Skrevet af Scanenergi - 20 March, 2016

header-picture

Energisynet er pålagt alle virksomheder, der har mindst 250 ansatte globalt og en årlig omsætning på mindst 50 millioner euro eller en årlig balance på mindst 43 millioner euro opgjort efter aflagt årsregnskab. Synet skal ende ud i en rapport over virksomhedens samlede energiforbrug fordelt på en række aktiviteter og områder, der skal indberettes til myndighederne. Med cirka 720 medarbejdere ansatte globalt set er KK Wind Solutions, der producerer elektriske systemer til vindmøller, dermed omfattet.

Scanenergi har ikke kun kortlagt og målt energiforbruget, udarbejdet rapport og indberettet til myndighederne men også haft stor fokus på realisering af de identificerede energioptimeringstiltag – og dertilhørende besparelser, der dermed kan betale for udførslen af selve energisynet – et koncept KK Wind Solutions har været glade for. ”I forbindelse med Energisynet foreslog Scanenergi at sætte bimåler på vores komfortkøl for at få opgjort afgifterne korrekt. Det har allerede sparet os mange penge. Derudover har de påpeget endnu flere optimeringsprojekter og kommet med gode forslag til mulige løsninger. Nogle tiltag kræver lidt længere tid, men vi har allerede skiftet en varmepumpe i vores garage, ligesom vi er begyndt at kigge på at få skiftet vores udendørsbelysning til LED”, fortæller David Eg Jensen, Facility Manager hos KK Wind Solutions.

At valget faldt på Scanenergi som samarbejdspartner til Energisynet bunder i et allerede eksisterende samarbejde omkring energioptimering, hvor David Eg Jensen sætter pris på fagligheden hos Scanenergi. ”Scanenergis konsulenter er generelt professionelle og fagligt skarpe. De har en bred viden om hele energipaletten og formår at gå et spadestik dybere, så de altid finder gode løsninger. Derudover er deres uvildighed en stor fordel, fordi vi på den måde frit kan vælge den leverandør, vi foretrækker. Rent faktisk er vi så glade for samarbejdet med Scanenergi, at vi har bedt dem om at lave de indledende øvelser til energisyn på vores fabrik i Polen”, slutter David.

Yderligere information

Ønskes yderlige information om Energisynet eller vores samarbejde med KK Wind Solutions, kan Chef for Energirådgivningen Jesper Kirkegaard træffes på tlf. 3016 3625 eller jki@scanenergi.com


Seneste indlæg

Projekt LandsbyEnergi skal give energibesparelser og lokal sammenhængskraft

read more

Når selv gratis energirådgivning til husejerne slår fejl

read more

Positivt årsregnskab fra Scanenergi koncernen

read more