Rådgivernyt uge 21 - Sommer & solceller.

Skrevet af Ole Theibel Dahl - 21 maj, 2024

header-picture

Vi oplever fortsat, at mange virksomheder er i tvivl om, hvorvidt solceller er det rette for dem. Det er fuldt forståeligt, for det seneste års tid er der faktisk sket rigtigt meget på området.

Sidste år skrev vi også om solceller. Det kan du læse om i indlægget Sol, sommer og solceller.

Prisen på solcellepaneler daler

Vi har set markante fald i prisen på solcellepanelerne. Hvor vi for et års tid siden så priser på omkring 7.500 kr. pr. kWp på solcellepaneler, er priserne nu faldet med cirka 50%.

Årsagen til det markante prisfald kan formentligt tilskrives en øget produktion af solcellepaneler på bagkant af energikrisen i 2022. Samtidig er salget af solceller heller ikke gået helt som forventet, og det har fået priserne til at falde.

Det er selvfølgeligt meget positivt for den enkelte kunde, da den samlede investering i et solcelleanlæg dermed vil være markant lavere nu end for et år siden.

Faldende elpriser

I 2022 investerede adskillige virksomheder i solcelleanlæg som følge af de meget høje elpriser, vi så efter energikrisen.

I løbet af 2023 har vi set markant lavere elpriser, og den tendens er fulgt med ind i 2024.

Elpriserne i 2024 er en anelse lavere end samme periode 2023.

Det har selvfølgeligt indvirkning på den samlede forretning i et solcelleanlæg, da den besparelse, der opnås på egenproduktion, skal ”konkurrere” med markedsprisen på el. Det, vi samtidig har set, er, at der i perioder, hvor solen skinner, og vinden blæser, faktisk kan opleves negative elpriser.

Tariffer og afgifter

Selvom der i perioder vil være negative elpriser, skal der fortsat afregnes tariffer og elafgifter på den el, der bliver anvendt i virksomheden – og det er vigtigt at have med i beregningen af den samlede elpris.

De negative elpriser vil i langt de fleste tilfælde ikke være lave nok til, at den samlede elpris bliver negativ, når elafgift og tariffer medregnes. De fleste virksomheder har mulighed for refusion af størstedelen af elafgiften, så for de fleste virksomheder vil det primært være tarifferne, der har indflydelse.

Du kan læse mere om tarifferne her.

Udover tarifferne til transport af el til virksomheden skal der i langt de fleste også betales rådighedstarif til det lokale netselskab. Rådighedstariffen varierer meget og kan betragtes som en betaling til netselskabet for, at elnettet står til rådighed.

Det gælder f.eks., når en stor sky dækker solcelleanlægget, og der i stedet skal anvendes el fra nettet. Derudover skal der til netselskabet også afregnes indfødningstarif, som er betaling for et lægge el på nettet. Indfødningstariffen varierer som rådighedstariffen også meget fra netselskab til netselskab.

Et volatilt energimarked

Selvom vi har set faldende elpriser, så er energimarkedet stadig ikke til at forudsige. Det så vi i udtalt grad under energikrisen i 2022, men også siden har vi set, at uroligheder rundt om i verden kan påvirke elpriserne.

Et solcelleanlæg kan hjælpe med at reducere afhængigheden af elprisen, og ved installation af solceller producerer solcelleanlægget en del af virksomhedens eget forbrug og mindsker derved risikoen i forhold til verdenssituationen.

Hos en virksomhed, vi har arbejdet sammen med, så de installationen af solceller som en slags forsikring. Virksomheden valgte at installere et solcelleanlæg, der kunne dække ca. 25 % af deres elforbrug, og deres tilgang var, at de så ikke skulle bekymre sig om svingende elpriser på den del af deres elforbrug.

Økonomien i et solcelleanlæg

Selvfølgelig vil de faldende priser på solcellepaneler være positivt for alle, men de faldende elpriser vil påvirke forskelligt. Det skyldes, at virksomhedernes forbrugsmønster er forskelligt. Nogle virksomheder har produktion i de ”normale” arbejdstimer fra 7-16, og andre virksomheder har også aften- og nathold.

Vi har for nyligt hjulpet en virksomhed med at beregne den forventede tilbagebetalingstid ved installation i solceller. Virksomheden har et elforbrug på ca. 525.000 kWh/år.

Tabel_blog uge 21_2024

Ovenfor ses virksomhedens elforbrug fordelt på de forskellige timer og ugedage. Som man kan se, starter produktionen op mellem 05:00-06:00 og lukker ned omkring kl. 15:00-16:00.

Så lige umiddelbart vil et solcelleanlæg passe meget fint til virksomhedens forbrug, der er placeret i de timer, solen skinner mest. Sammen med kunden kom vi frem til, at et solcelleanlæg på ca. 200 kWp vil være passende til deres forbrug. Nedenfor ses resultaterne af beregningen.

Som det fremgår, så vil der ud fra virksomhedens elforbrug på timebasis og elpris samt tariffer time for time være en tilbagebetalingstid på ca. 6 år. Det er ganske fornuftigt. Og faktisk er tilbagebetalingstiden på linje med, hvad den ville have været, da elpriserne var lidt højere, og tarifferne var lidt lavere, men installationsprisen var væsentligt højere.

 

Figur_blog uge 21_2024Vi har hjulpet mange virksomheder med at sætte konkret økonomi på et solcelleprojekt. Det endelige resultat afhænger af en lang række faktorer – også mange flere end dem, vi har været omkring her.

Jeg håber dog, at det her eksempel har været med til at opklare lidt omkring, hvad der sker på solcellemarkedet lige nu. Hvad der sker i fremtiden, er meget svært at spå om.

Uanset hvad står vi klar med 100 % uvildig vurdering af potentialet for solceller i netop din virksomhed.

Emner: Grøn strøm, Bæredygtighed, Elpriserne, Solceller

Seneste blogindlæg:

God sommer 2024

read more

Nye produkter på vej

read more

Rådgivernyt uge 25 - Status på 1. halvår 2024

read more

A clear and bold header