Rådgivernyt - Værd at vide om nettariffer.

Skrevet af Ole Theibel Dahl - 16 november, 2023

header-picture

I dette rådgivernyt dykker vi ned i et emne, som for de fleste lyder enormt tørt og kedeligt, men for alle er meget relevant – og som netop nu er endnu mere relevant for alle virksomheder og private. Det skal handle om tariffer.

Lad os starte med at definere, hvad nettariffer er.

Hvad er nettariffer?

Nettariffer er det, din virksomhed betaler til jeres netselskab, som er dem, der ejer kablerne i luften og jorden. Tarifferne kan sammenlignes med en slags ”leje af elnettet”, hvor du betaler for at få transporteret el hen til din virksomhed. Hvad du betaler afhænger af, hvor din virksomhed fysisk er tilkoblet elnettet.

Tarifering sker efter det, der kaldes vandfaldsprincippet. Det betyder, at jo længere ude på elnettet forbruget er, jo dyrere bliver transporten. Det giver god mening, da strømmen skal igennem flere kilometer kabel og transformere, før den havner hos en kunde med C-tarif (typisk private boliger), end den skal for at nå ud til en erhvervskunde, der er tilsluttet på højspændingsnettet.

Nedenfor kan du se, hvad der bestemmer, hvilken tarifgruppe din virksomhed afregnes efter.

 • A0: Tilslutningspunktet er i 132 kV nettet (laveste tarif)
 • A-Høj: Tilslutningspunktet er i 50 kV nettet
 • A-Lav: Tilslutningspunktet er på 10-20 kV-siden af en hovedstation
 • B-Høj: Tilslutningspunktet er i 10-20 kV-nettet
 • B-Lav: Tilslutningspunktet er typisk på 0,4 kV siden af en 10-20/0,4 kV station
 • C: Tilslutningspunktet er typisk i 0,4 kV-nettet (højeste tarif)

Og hvorfor er det så relevant? Det er det, fordi langt de fleste netselskaber er i fuld gang med at implementere tarifmodel 3.0, der erstatter den nuværende tarifmodel 2.0.

Vi vil i det følgende fokusere på B-lav tarif, som er den tarifgruppe, hvor de fleste små og mellemstore virksomheder er tilsluttet.

Hvorfor tidsdifferentierede tariffer?

I Danmark sker der i disse år et meget stort skifte i vores energiforbrug især pga. den øgede elektrificering, og derfor er det nødvendigt, at vi ser anderledes på elnettet end hidtil.

Elektrificeringen, hvor vi bl.a. installerer varmepumper og i særdeleshed indkøber elbiler, går meget hurtigt og i et vist omfang for hurtigt. Det udfordrer helt lavpraktisk kapaciteten i vores elnet, særligt i vinterperioden, og for at dæmme op for massive milliardinvesteringer i elnettet stiller det større og større krav til, at vi udnytter elnettets fulde kapacitet i alle døgnets timer.

For at motivere til at flytte elforbrug til perioder, hvor der som udgangspunkt er mest tilgængelig kapacitet i elnettet, afregnes der efter en model, der giver incitament for at bruge mere el i disse timer.

Nedenfor ses en skematisk oversigt over hvilke ændringer, der er fra tarifmodel 2.0 til tarifmodel 3.0 for A- og B-kunder.

scanenergi-hvad-er-nettariffer-tabel-3_46_2023

Helt overordnet er forskellen, at der bliver flere timer med enten høj eller spidslast særligt i vinterperioden, og det kan medvirke til en meromkostning for din virksomhed.

I skrivende stund bliver kunder i N1 leveringsområde fx. afregnet efter nedenstående priser pr. 1. januar 2024, og som det fremgår, er der meget stor forskel på, hvad nettariffen koster i forskellige perioder.

N1 nettarif B-lav:

 • Lavlast: 6,66 øre/kWh
 • Højlast: 19,98 øre/kWh
 • Spidslast: 39,96 øre/kWh

Hvordan flytter vi energiforbruget?

Det er selvsagt vanskeligt for de fleste virksomheder at flytte produktionen til weekender og helligdage, men mindre kan også gøre det. Rigtigt meget nyere udstyr har mulighed for at tidsforskyde opstart, det kan fx være opladning af e- trucks, opstart at laserskærer eller andet udstyr med et vist elforbrug.

Derudover bliver det endnu vigtigere at have styr på (og reducere) virksomhedens grundlastforbrug, altså det elforbrug der er i virksomheden, uanset om der er aktivitet eller ej. Det er ikke unormalt, at 25-40% af virksomhedens samlede årlige elforbrug anvendes uanset aktivitetsniveauet. Det får altså fremover endnu større økonomisk konsekvens at have udstyr i drift, der ikke er nødvendigt, da der fremadrettet skal betales højlast i flere timer i weekender og på helligdage.

Afregnes min virksomhed efter de rette tariffer?

Vi har den seneste tid oplevet flere eksempler på virksomheder, der af forskellige årsager ikke afregnes de rette nettariffer.

Da der fx er meget stor forskel på, hvad det koster fra en C- til en B-lav-tarif, kan det være en god ide at få kontrolleret, om din virksomhed bliver afregnet de korrekte tariffer. Særligt i den nye tarifmodel 3.0 bliver der flere timer med høj- og spidslast for C-tarif-kunder. Det betyder, at den økonomiske forskel på en forkert opkrævning bliver endnu større, end den er nu. Det er derfor en god ide at kontrollere, om din virksomhed afregnes de korrekte nettariffer.

 • Et eksempel fra et tariftjek hos en af vores kunder:
  Kunden er en typisk produktionsvirksomhed, der efter et besøg af en af vores dygtige energirådgivere, har fået korrigeret opkrævning af nettarifferne på to aftag med et samlet årligt forbrug på ca. 300 MWh. Hos netselskabet var aftagene fejlagtigt blevet registreret som C-tarif og ikke som B-lav-tarif. Efter denne rettelse opnår virksomheden fremadrettet en økonomisk besparelse på nettarifferne på +30.000 kr./år.

Det vigtigste vil dog altid være at reducere energiforbruget i virksomheden.

Vi står klar til at hjælpe, uanset om du skal have hjælp til at kontrollere, om I afregnes de rette tariffer, rådgivning om at flytte elforbruget eller konkret rådgivning ift. hvordan I reducerer energiforbruget i jeres virksomhed.

Emner: Energiafgift, Energibesparelser

Seneste blogindlæg:

Rådgivernyt uge 8 – Sådan kommer du i gang med energioptimering i din virksomhed

read more

Markedsrapport uge 6 2024

read more

Er en el-aftale farlig?

read more

A CLEAR AND BOLD HEADER