Rådgivernyt uge 12 – er din virksomhed omfattet af de nye regler for Energisyn?.

Skrevet af Ole Theibel Dahl - 21 marts, 2024

header-picture

En del virksomheder har allerede kendskab til Energisyn, og rigtig mange virksomheder har allerede været gennem processen. Nye regler medfører dog, at en række nye virksomheder er underlagt kommende krav om Energisyn, eller rettere Klima- og Energisyn, mens andre ikke længere er underlagt. Samtidig stilles der endnu skarpere krav til arbejdet med energiforbruget i de mest energiforbrugende virksomheder i Danmark. Det vil jeg fortælle meget mere om i denne uges rådgivernyt.

Men først et lille forbehold. Bekendtgørelsen er i skrivende stund i høring og derfor ikke endeligt vedtaget. Det forventes dog, at bekendtgørelsen implementeres i dansk lov pr. 1. juli 2024 uden større ændringer, så det tager jeg udgangspunkt i her.

 

Reglerne i dag

Med de nuværende regler er de fleste virksomheder i Danmark med flere end 250 ansatte på verdensplan underlagt kravet om Energisyn. Da en del virksomheder i Danmark er i koncern med større internationale virksomheder, har det medført et krav om Energisyn. Vores erfaring er, at det for mange virksomheder kan være vanskeligt at gennemskue, om de er underlagt Energisyn under de nuværende regler – det bliver der heldigvis lavet om på.

For de mindste virksomheder med et Energiforbrug på mindre end 1.000.000 kWh/år har det hidtil været muligt at gennemføre et forenklet Energisyn. Denne mulighed udgår – men det er nødvendigvis ikke en dårlig ting.

Nye og andre krav for gennemførsel af Klima- og Energisyn

Som noget nyt bliver den enkelte virksomhed vurderet som hver sin enhed. Det betyder, at virksomheders energiforbrug under de fremtidige regler ikke bliver vurderet sammen med eventuelle koncernforbindelser igennem moderselskaber, søsterselskaber eller datterselskaber. Her vil der være fokus på den enkelte virksomheds energiforbrug, og energiforbruget bliver efter de nye regler den afgørende faktor for, om virksomheden er forpligtet til at gennemføre Klima- og Energisyn.

Jeg kommer til at nævne forskellige grænser for energiforbrug. Da virksomheders energiforbrug under og på bagkant af Coronapandemien og de udfordringer, det har medført, har haft svingende energiforbrug, er der tale om gennemsnitlige energiforbrug de seneste 3 år. Det er medvirkende til at give et mere repræsentativt billede af virksomhedens reelle energiforbrug.

Hvem er underlagt de nye krav?

For virksomheder med et samlet energiforbrug på mindre end 2.777.778 kWh/år på el, varme og transport er konsekvensen, at disse virksomheder ikke længere er forpligtede til at gennemføre Klima- og Energisyn. Det betyder ikke, at virksomhederne ikke gerne må tilvælge at gennemføre Klima- og Energisynet, men det er ikke længere et krav. Men som jeg kommer ind på lidt senere, kan det måske give mening at gennemføre et Klima- og Energisyn alligevel.

Virksomheder med et samlet energiforbrug på el, varme og transport på mere end 2.777.778 kWh/år og mindre end 23.611.045 kWh/år er forpligtet til at gennemføre Klima- og Energisyn. I forbindelse med udarbejdelsen af et Klima- og Energisyn vil der blive identificeret en række muligheder for reduktion af virksomhedens energiforbrug. Der bliver ikke stillet krav om gennemførsel af forslagene. Dog vil der, hvis forslagene ikke gennemføres, blive stillet krav om en offentlig tilgængelig handlingsplan, der beskriver, hvorfor forslagene ikke gennemføres.

Som alternativ er det også muligt at overholde lovkravet ved implementering af certificeret energiledelse efter ISO 50.001 standarden eller ISO 14.001 med tillæg af energigennemgang fra ISO 50.001.

Fra Energisyn til Klima- og Energisyn

Som du måske har bemærket, er der ikke længere tale om et Energisyn, men et Klima- og Energisyn. Det betyder, at der i den nye bekendtgørelse er krav om et supplerende fokus på identificering af tiltag, der kan reducere CO2 udledningen i virksomheden. Da der med et Klima- og Energisyn er fokus på virksomhedens energiforbrug, vil forslagene derfor også skulle findes i virksomhedens Scope 1 og Scope 2 energiforbrug.

Det kan måske lyde som en ekstra byrde, men der kan faktisk være en fordel ved at gennemføre Klima- og Energisyn, også for virksomheder, der ikke er underlagt kravet.

Grøn omstillingsstøtte

For i forlængelse af den fremtidige CO2 afgift, der indfases fra 2025, indføres der en grøn omstillingsstøtte for de virksomheder, der har sværest ved at omstille sig. Det er politisk besluttet, at der afsættes 2 milliarder kroner til omstilling frem mod 2030. For at få adgang til midlerne er der politisk enighed om, at den enkelte virksomhed skal have gennemført et Klima- og Energisyn. Derfor kan det for nogle virksomheder, hvis energiforbrug ikke forpligter til gennemførsel af Klima- og Energisyn, alligevel give mening at gennemføre Klima- og Energisynet.

De endelige rammer for, hvem der kan opnå støtte og i hvilket omfang, er ikke endeligt fastlagt endnu. Det skal vi selvfølgeligt nok fortælle meget mere om senere.

Skarpere krav til de mest energiforbrugene virksomheder

Som nævnt bliver der for de mest energiforbrugende virksomheder endnu skarpere krav til arbejdet med reduktion af energiforbruget.

Det betyder, at virksomheder med et samlet energiforbrug på mere end 23.611.045 kWh/år er forpligtet til at implementere certificeret energiledelse efter ISO 50.001 standarden.

Vi har fuld forståelse for, at kravet om implementering af energiledelse kan give anledning til panderynker, da det for mange virksomheder ofte vil være et voldsomt krav at indfri.

I forbindelse med implementering af energiledelse skal der opbygges et ledelsessystem, der sikrer seriøst og kontinuerligt arbejde med energieffektivisering. Det vil oftest kræve hjælp fra eksterne eksperter, da det kan være komplekst og tungt at implementere et certificeret energiledelsessystem udelukkende med interne ressourcer. Derudover skal det forventes, at der løbende er behov for både interne og eksterne ressourcer til drift og vedligehold af energiledelsessystemet.

Dog er der for virksomheder, som i forvejen har implementeret certificeret ISO 14.001 miljøledelsessystem, mulighed for at udarbejde en Energigennemgang fra ISO 50.001 standarden og tilføje den til miljøledelsessystemet. Med denne løsning overholdes lovkravet ligeledes.

Forventninger til ændringerne

I det store hele bakker vi op om ændringerne i den nye bekendtgørelse. Særligt ændringen, der gør, at de mindst energiforbrugende virksomheder ikke nødvendigvis skal gennemføre Klima- og Energisyn, giver god mening. Der har i nogle tilfælde været et misforhold mellem omkostningerne til Energisyn og potentialet for energioptimering.

Dog er vores holdning, at et certificeret energiledelsessystem skal være et aktivt valg for den enkelte virksomhed, der kan se fordelene og potentialerne, og ikke et krav, der ved lov skal presses ned over den enkelte virksomhed. Vores oplevelse er, at det for mange virksomheder vil være et for stort krav at indfri.

Jeg håber, forklaringen af de kommende regler og ændringerne fra de nuværende regler giver mening, men jeg ved også godt, at det kan være komplekst at gennemskue, om din virksomhed er underlagt Klima- og Energisyn eller energiledelse. Derfor sidder vi altid klar til en uforpligtende snak om, hvilke krav der kan være relevante for jeres virksomhed, og hvordan I på bedst mulig vis overholder de nye lovkrav.

Emner: Energisyn

Seneste blogindlæg:

KLIMAskov 2024

read more

Markedsrapport uge 14 2024

read more

Rådgivernyt uge 12 – er din virksomhed omfattet af de nye regler for Energisyn?

read more

A clear and bold header