Rådgivernyt - Belysningsguide.

Skrevet af Martin Røjkjær Knudsen - 29 oktober, 2020

header-picture

Belysningsguide

Skift til LED og reducer din årlige omkostning til belysning med 40%, 60%, 80% - men hvor kommer disse besparelser fra? Det vil vi se lidt nærmere på i dette indlæg.

Rigtig mange steder kan du læse om fordelene ved at skifte belysningsanlæg til LED. Og med rette, for det kan, i rigtig mange tilfælde, være en god investering.

Der er også mange virksomheder der allerede er begyndt at anvende LED. Men hvad er der at hente både før og efter, at du har udskiftet dine lyskilder?

Fordele ved at skifte til LED

Lad os først se på de generelle fordele:

 • LED sikrer lavere elforbrug

  • De fleste er klar over, at de kan opnå betydelige energibesparelser ved udskiftning af lyskilder til LED. Ved udskiftning af konventionelle lysstofrør og sparepærer til LED, vil du normalt opnå en energibesparelse på 40-60%.
   Ved udskiftning til LED kan du med fordel undersøge muligheden for at reducere antallet af armaturer ved korrekt placering. Dette kan være medvirkende til en endnu større energibesparelse, da den billigste energi som bekendt er den energi, der ikke bliver brugt.

 •  Længere levetid på LED

  • LED belysning har en meget lang levetid i forhold til konventionelle lyskilder. Ved en årlig driftstid på ca. 2.300 timer (svarende til etholdsskift i virksomheden) har LED belysning typisk en levetid på langt over 10 år. Til sammenligning har konventionelle lysstofrør en levetid på ca. 5-7 år, mens halogenpærer typisk har en levetid på under et år. Du vil derfor, ud over energibesparelsen, opnå en reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne grundet den længere levetid på LED belysning.
 • LED giver bedre belysning

  • Med LED belysning opnår du ofte højere lux med en behagelig farve, hvilket kan medvirke til bedre arbejdsmiljø på arbejdsstationer og kontorpladser eller en flottere præsentation af produkter i en butik.
  • Med LED belysning vil du i mange tilfælde også opnå en bedre farvegengivelse. Det betyder, at de emner belysningen rammer, vil opleves med en mere "rigtig" farve.

Til dig, der ikke har LED

Der findes flere forskellige scenarier som kan være udslagsgivende i forhold til hvilke besparelser, du kan forvente at opnå ved at skifte til LED.

Vi har opstillet nogle konkrete scenarier, så du forhåbentlig kan genkende din virksomheds profil, og dermed hurtigt kan få et fornuftigt estimat på hvilke muligheder, der vil være i at udskifte belysning.

I nedenstående er der ikke medtaget eventuelle tilskud til energibesparelser, som lige er på trapperne fra Energistyrelsen. Hvor stort et tilskud der kan søges, afhænger af mange parametre, men som oftest hjælper tilskuddet til at skære 10-20% af investeringen.

Scenarier

Vi har ikke optimeret noget i forbindelse med vores belysningsanlæg og har:

Scenarie 1:                   T8 lysstofrør

Scenarie 2:                   T5 lysstofrør

Scenarie 3:                   Halogen/glødepærer/sparepærer

Hvilke muligheder er der i at skifte til LED? Og hvilke tilbagebetalingstider ser vi som oftest?

Scenarie 1: T8 lysstofrør

Har du T8 lysstofrør, er det ofte en mulighed at frakoble spole, genbruge eksisterende armaturer og en-til-en udskifte lysstofrør til LED rør. På grund af du ”blot” skal indkøbe LED rør, og installationen er relativt simpel for en elektriker, har vi her at gøre med et projekt med en forholdsvis lav investering.

Alt efter hvor mange rør du skal indkøbe og udskifte, ser vi normalt en tilbagebetalingstid på omtrent 2 år. Du kan også vælge at installere et mere intelligent belysningsanlæg, hvor belysningen automatisk tænder, slukker og dæmper efter behovet. Intelligente belysningsanlæg vil som oftest have en tilbagebetalingstid på 5-10 år.

Scenarie 2: T5 lysstofrør

Har du T5 lysstofrør, har du allerede en mere energieffektiv belysning end ved T8 lysstofrør. Du har dog stadigvæk mulighed for at opnå gode energibesparelser ved udskiftning af T5 lysstofrør til LED i eksisterende armaturer. Princippet omkring udskiftning og frakobling af spole er nøjagtigt det samme.

Da T5 lysstofrør som nævnt allerede er mere effektive end T8 lysstofrør, er tilbagebetalingstiden oftest lidt længere og typisk 3-4 år. Der er ligesom ved T8 lysstofrør mulighed for at etablere intelligent lysstyring.

scanenergi-kend-forskel-paa-t5-og-t8-lysstofroer_01

Scenarie 3: Halogen/glødepære/sparepære

Ved halogen/glødepærer/sparepærer vil du i mange tilfælde kunne udskifte belysningen en-til-en med LED lyskilder. Her vil tilbagebetalingstiden i langt de fleste tilfælde være under 1 år.

Til dig, der allerede har LED

Det fjerde og sidste scenarie er, at du allerede for et par år siden har optimeret dit belysningsanlæg og har LED i dine armaturer.

Scenarie 4: Du har udskiftet til LED - men vil gøre endnu mere

Det er rigtig godt, og det betyder at du formentlig allerede har skåret den første store luns af din elregning. Nu er det værd at undersøge om styringen af belysningen passer til din virksomheds profil.

I den forbindelse kan du stille følgende spørgsmål:

 • Er der installeret sensorer på belysningen, så der slukkes i områder, hvor der ikke er behov for belysning? Du kan fx installere sensorer i lagerområder, hvor der sjældent er aktivitet og på den måde reducere elforbruget væsentligt.

 • Er der lysindfald fra vinduer og tagvinduer i bygningen, som gør det muligt at dæmpe belysningen? Det kan mange steder være muligt at udnytte det naturlige lysindfald, så du kan dæmpe belysningen. Både i kontorer, produktionslokaler og lagerhaller kan det være en mulighed.

Korrekt styring af belysningsanlæg er ikke uvæsentligt, og du kan ofte opnå 5-10% energibesparelse.

Vi håber du er blevet lidt klogere på LED belysning og kan se netop din situation i ovenstående eksempler.

Hvis du har behov for yderligere hjælp, er vi klar til at give dig uvildig energirådgivning om netop dit belysningsprojekt. Du kan kontakte os på 99 92 90 00 og kundeservice@scanenergi.dk.

Emner: Energioptimering, Energibesparelser, Indeklima

Seneste blogindlæg:

Mød energirådgiveren: Jens Dyrmose Lund Kristensen

read more

Markedsrapport uge 24 2021

read more

Video: Den grønne dagsorden – sådan får du en grønnere profil

read more

A CLEAR AND BOLD HEADER