Energiforbedringer: Her er hvad SMV’erne vælger at fokusere .

Skrevet af Scanenergi - 19 marts, 2018

header-picture

Energiforbedringer: Her er hvad SMV’erne vælger at fokusere på

Vi har siden august 2015 arbejdet sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune samt Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd omkring energioptimering af de små- og mellemstore virksomheder (SMV) i kommunen. Vi har netop fået de foreløbige resultater fra projektet, der løber frem til og med juni måned i år.

Og det er gode resultater! Indtil videre har 45 % af de virksomheder, vi har besøgt, valgt at implementere et eller flere tiltag fra den screeningliste, vi udarbejdede til dem.

Men der er også meget at hente ude i virksomhederne. SMV’erne udgør langt størstedelen af virksomhederne i Danmark og står for over halvdelen af de danske virksomheders samlede miljøpåvirkning.

Det er dog ikke mange virksomheder, der udelukkende vælger energioptimering ud fra et grønt perspektiv. Og det er også helt forståeligt. I vores perspektiv er en bæredygtighed virksomhed da også en virksomhed, der agerer ansvarsfuldt over for både klimaet men også sig selv og dermed økonomien i virksomheden. Men en reduktion af virksomhedens totale energiomkostninger er ikke kun økonomisk fornuft, det er heldigvis også godt for miljøet.

Download vores e-bog med gode råd til energioptimering.

Top-5 energiforbedringer hos SMV’erne

Men hvad vælger de så at fokusere på? De virksomheder, der valgte at implementere et eller flere tiltag, gik efter de store besparelser. I parentesen er angivet, hvor stor en del af de samlede, implementerede besparelser på kWh/år det enkelte område udgjorde:

  1. Ventilation (38,5 %)
  2. Belysning (24,3 %)
  3. Kedel (12,6 %)
  4. Produktionsudstyr / procesvarme (10,3 %)
  5. Konvertering (9,2 %)

I kroner/ører ændrer billedet sig dog en del. Den samlede besparelse på de implementerede projekter er på lidt over en millioner kroner. I parentesen er derfor angivet indsatsområdets andel af de samlede besparelser:

  1. Belysning (30,8 %)
  2. Produktionsudstyr / procesvarme (30,5 %)
  3. Ventilation (15,7 %)
  4. Kedel (12,2 %)
  5. Konvertering (7,3 %)

De to højdespringere er med al tydelighed belysning samt optimering af produktionsudstyr samt procesvarme. Det er dog især udgiften til el, der får dem til at trække det store læs.

Læs om HS Hansen, der fik skiftet til LED belysning med en tilbagebetalingstid på bare 2 år!

Generelt for disse virksomheder er, at de ikke nødvendigvis har et stort forbrug. Men projektet her viser med al tydelighed, at man ikke behøver at være en stor, tung produktionsvirksomhed med tårnhøje energiudgifter for at finde de gode besparelsesprojekter.

Kontakt os hvis du gerne vil have vores bud på mulighederne i din virksomhed.

Emner: Energioptimering

Seneste blogindlæg:

Rådgivernyt - Fornyelse af det lovpligtige energisyn

read more

Halvvejsstatus på 2020

read more

Markedsrapport uge 25 2020

read more

A clear and bold header