Status på Energiselskabernes Energispareindsats.

Skrevet af Martin Røjkjær Knudsen - 23 oktober, 2018

header-picture

Der er stort fokus på reducering af energiforbrug. På verdensplan er Danmark med i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling – en ambitiøs aftale mellem alle FN’s lande. Verdensmålenes 17 punkter sætter fokus på at bekæmpe fattigdom og ulighed og på at skabe en mere bæredygtig fremtid i verdens lande.

Hos Scanenergi arbejder vi hver dag på at gøre verden til et bedre sted at være, og energioptimering er et vigtigt skridt på vejen. Energibesparende tiltag er en fordel for vores kunder, ikke kun for miljøet, men også i form af mere energieffektive løsninger. I mange tilfælde er der mulighed for tilskud til investeringen. Vi har tidligere skrevet om selve timingen i at søge tilskud.

Til grund for udbetaling af kontante tilskud til realisering af energibesparelser ligger Energiselskabernes Energispareindsats

Ordningen har til tider levet en turbulent tilværelse. Faktum er dog, at vi med ordningen får realiseret og dokumenteret energibesparelser i Danmark til gavn for miljøet og bundlinjen hos danske virksomheder. Eksempelvis har vi for nyligt sikret et større tilskud til Aalborg Portland A/S, der konstant arbejder med at forbedre effektiviteten og sænke energiforbruget i deres produktion.

Den seneste energispareaftale fra december 2016 opstiller væsentligt flere detaljerede krav til dokumentation og kvalitetssikring af de indberettede energibesparelser end tidligere. Samtidig er der åbnet op for andre muligheder for at medregne energibesparelser herunder tilskud til store varmepumper til fjernvarmeproduktion, transport m.m.

Grundet de mere detaljerede krav vil der i mange tilfælde blive krævet en større indsats end tidligere for at sikre dokumentationen og dermed udbetaling af tilskuddet. Hos Scanenergi har vi specialiseret os i at hjælpe med at lave aftaler og beregninger, så de korrekte tilskud indgår i projektet.

Status efter 2017

Energistyrelsen har d. 2. juli 2018 gjort status for energiselskabernes energispareindsats. Af denne fremgår:

”Net- og distributionsselskaberne inden for el, fjernvarme, naturgas og olie har samlet indberettet energibesparelser på 9,8 PJ i 2017. De indberettede besparelser udgør således 97 pct. af selskabernes sparemål for 2017, der var på 10,1 PJ” (fra s. 1 i rapporten). 9,8 PJ svarer ca. til 150.000 en-families huses totale, årlige energiforbrug af el og varme.

Analysens tabel 1 s. 1 viser indberetninger for året 2017 fordelt på de enkelte energibrancher:

Energiselskabernes målopfyldelse i 2017

Samlet set har energiselskaberne ved udgangen af 2017 opnået en målopfyldelse på ca. 104 pct. i perioden 2006-2017 i forhold til de fastsatte mål, hvor enkelte brancher tidligere har overpræsteret. Værd at bemærke er, at alle brancher har indfriet deres mål.

Der er dog stadig brug for energibesparelser for at målene til og med 2020 kan opnås. Derfor er det stadig muligt at få tilskud til dit næste energioptimeringsprojekt. Underordnet om det eksempelvis er til udskiftning af en luftkompressor eller skifte af konventionel belysning til LED.

Hvad der kommer efter 2020, ved vi ikke endnu, men det forventes at den samlede tilskudsramme sandsynligvis falder, så hvis man vil være sikker på at få tilskud til investeringen, vil det være en fordel at få gennemført sine energispareprojekter nu.

Står du over for et nyt projekt, hvor der spares på energien, er du meget velkommen til at ringe til os på 9992 9099 eller sende os en mail via kontaktformularen.

Med venlig hilsen

Martin Røjkjær Knudsen, rådgiver

 

Emner: Energioptimering, Energibesparelser

Seneste blogindlæg:

Rådgivernyt - Fornyelse af det lovpligtige energisyn

read more

Halvvejsstatus på 2020

read more

Markedsrapport uge 25 2020

read more

A clear and bold header