Rådgivernyt uge 25 - Status på 1. halvår 2024.

Skrevet af Ole Theibel Dahl - 19 juni, 2024

header-picture

Status på 1. halvår 2024

Om lidt står der for de fleste en velfortjent sommerferie for døren, og det er en fin anledning til at se tilbage på, hvad der er sket det første halvår og give et kort indblik i, hvad vi forventer kommer til at ske, når vi kommer tilbage efter sommerferien.

 

Markant lavere naturgaspriser

Vi har det seneste år set et energimarked, der har stabiliseret sig efter eksplosive stigninger i 2021 og 2022. Og særligt for naturgas er der sket en stor ændring. Derfor har vi også mærket, at nogle virksomheder er tilbageholdende med konvertering fra naturgas til f.eks. varmepumper.

En opgørelse fra Energistyrelsen viser også et markant fald i antallet af installerede varmepumper. I 2022 blev der installeret op mod 16.000 varmepumper om måneden, mens tallet for 1. kvartal 2024 var på blot cirka 2.000 pumper.

Om dette alene skyldes en udvikling i energipriserne, eller virksomheder ”holder på pengene” på bagkant af et par svære år, er svært at sige. Men en ting er sikkert: lavere naturgaspriser hjælper ikke den grønne omstilling på vej.

Figur 1_25_2024

Ovenfor ses udviklingen i spotprisen for naturgas i perioden 2022 – maj 2024 eksklusive afgifter og distribution. Som man kan ane, er prisen i skrivende stund ca. 4,0 kr./m³. Dette er faktisk et ret markant fald alene i forhold til 2023, hvor den gennemsnitlige pris var ca. 5,2 kr./m³. Dermed er naturgasprisen faldet med ca. 23 %.

 

Stabilisering af elprisen

Elprisen også stabiliseret sig i samme periode og ligger i skrivende stund på ca. 44 øre/kWh eksklusive afgifter og distribution. Dog er der ned på timeniveau meget store forskelle, hvor der i nogle timer er negative priser, der få timer senere er meget høje. De meget svingende elpriser er en effekt af, at vi i højere grad er afhængige af vind og vejr, og det giver større og flere udsving i løbet af døgnet.

Figur 2_25_2024

Og hvorfor er det vigtigt? Det er det, fordi det giver en udfordring i forhold til udfasning af naturgas, da det for mange virksomheder også er et spørgsmål om økonomi, når der skal konverteres væk fra naturgas, og der skal elektrificeres.

Derfor er naturgasprisen meget vigtig. Er prisen på naturgas lav, så bliver det sværere for grønnere energikilder at konkurrere på økonomi alene.

Findes der et middel, der kan fikse denne udfordring? Ja det gør der, og der er faktisk allerede udskrevet recept på det. For i den kommende periode vil de samlede afgifter på naturgas stige, og dermed vil de samlede naturgasomkostninger stige. Det er en vigtig betragtning at have med, når man skal vurdere sine konverteringsprojekter.

 

Solcelleanlæg fortsat i vækst

Antallet af solcelleanlæg er steget markant efter energikrisen i 2022, hvilket har haft indflydelse på elprisen i Danmark. Senest har der fra elhandlere været udmeldinger om, at der i løbet af sommeren forventes generelt lave elpriser, hvilket skyldes en stor produktion på solceller.

Samtidigt er prisen på solcelleanlæg faldet markant, og hvilken indflydelse det kan have på det enkelte solcelleprojekt i virksomheden, kan du læse meget mere om lige her: https://blog.scanenergi.dk/blog/raadgivernyt-uge-21-sommer-solceller.

 

Vi er langt fra at nå målet om elektrificering

Det går generelt stærkt med udbygning af vedvarende energi i Danmark og resten af Europa. Langsommere går det med at anvende den grønne el.

Senest har Green Power Denmark stillet forslag om bindende mål for elektrificering, og det giver rigtig god mening. Det er jo super fint, at der installeres en masse vedvarende energi, men den skal også anvendes. Her er det faktisk, desværre, særligt industrien, der er tilbageholdende med anvendelse af el.

En (måske lidt optimistisk) opgørelse fra Green Power Denmark vurderer, at det er teknisk muligt at elektrificere 92 % af energiforbruget, og elforbruget i industrien er kun steget fra 38,2 procent i 2020 til 38,6 % i 2022. Dermed ligger der et stort, teoretisk, potentiale for elektrificering i industrien.

Og hvorfor går det så langsomt? Svaret er ret enkelt. Det er et spørgsmål om økonomi, hvor de faldende naturgaspriser formentligt er den afgørende faktor. Det er ganske enkelt for dyrt at konvertere, da det ofte kræver relativt store investeringer, hvor der konverteres til en energikilde, der i mange tilfælde vil være dyrere.

Det er derfor let at forstå, at mange virksomheder er mådeholdende og afventer konverteringen.

 

En hjælpende hånd fra Erhvervspuljen – måske

I midten af april måned kom Energistyrelsen med en lidt kedelig besked om rammerne i Erhvervspuljen, som ellers har til formål bl.a. at skubbe på den grønne omstilling og bl.a. støtte konvertering fra naturgas til el.

Hos Energistyrelsen er man blevet opmærksom på, at rammerne i erhvervspuljen kan være imod EU`s regler om statsstøtte. Dette har betydning for ansøgninger indsendt efter 1. november 2023.

Det er Energistyrelsens vurdering, at det primært omhandler projekter om tilskud til klimaskærm, varmeforsyning, belysning og komfortventilation. Hvad det nærmere indebærer er ikke udmeldt.

Det er fortsat muligt at ansøge om tilskud gennem Erhvervspuljen, og vi hjælper selvfølgelig fortsat med processen. Det er dog vigtigt at være opmærksom på udmeldingen fra Energistyrelsen.

 

Hvad skal der så ske efter sommerferien?

Vi ser ind i et meget spændende efterår, hvor der sker mange spændende ting.

F.eks. forventer vi selvfølgelig en endelig afklaring om rammerne i Erhvervspuljen kort efter sommerferien, og det vil vi selvfølgeligt holde jer opdaterede omkring.

Vi har også tidligere skrevet om de nye regler for Energisyn, som forventeligt kommer til at omfatte mange nye virksomheder. Det har vi tidligere skrevet om lige her: 
https://blog.scanenergi.dk/blog/raadgivernyt-uge-17-nye-regler-for-energisyn-er-din-virksomhed-omfattet.

Når den endelige bekendtgørelse træder i kraft, vil vi selvfølgeligt skrive meget mere om, hvilken betydning det får for netop din virksomhed.

I forbindelse med at den nye bekendtgørelse ved vi dog, at der kommer en ny støtteordning til de virksomheder, der har sværest ved at konvertere til en grøn energikilde. Denne pulje er betegnet som en grøn omstillingspulje og har en samlet ramme på 2 mia. kr. frem mod 2030.

Rammerne er ikke 100 % afklarede endnu, men det forventes, at der i efteråret 2024 vil komme udspil til, hvordan puljens midler skal anvendes.

Emner: Energioptimering, Elpriserne, Solceller, Klima- og Energisyn

Seneste blogindlæg:

God sommer 2024

read more

Nye produkter på vej

read more

Rådgivernyt uge 25 - Status på 1. halvår 2024

read more

A clear and bold header