Rådgivernyt - Skal din bygning energimærkes?.

Skrevet af Scanenergi - 19 september, 2019

header-picture

Skal din bygning energimærkes?

Når snakken falder på energimærkning af ejendomme, bliver vi ofte mødt med ét af to spørgsmål: ”Hvad kan det overhovedet bruges til?” og ”Det er vi da ikke forpligtet til at udføre, er vi?”.

Vi vil gøre det lidt lettere at finde frem til, om din bygning kræver energimærkning. Derfor har vi samlet en oversigt og lavet en lille test, så du kan se, om du skal have energimærket din ejendom.

Udover at energimærket er lovpligtigt, kan du også bruge det aktivt. Det har vi tidligere kigget nærmere på – se mere i dette indlægget: Få mere ud af dit lovpligtige energimærke

Bygninger som ikke skal energimærkes

Der findes forskellige bygninger som ikke skal energimærkes. Det afhænger af bygningens størrelse og BBR-kode. I BBR-koden kan det kan aflæses, hvorvidt bygningen er under gældende regler for udførsel af energimærkning. Undtagelser for energimærkning kan findes på www.retsinformation.dk under Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, Kap. 1 § 3-5.

Bygninger som skal energimærkes

Som hovedregel kan du gå ud fra, at alle bygninger som opfylder ét eller flere af nedenstående skal energimærkes:

  • Nyopførte bygninger på 60 m2 og derover.
  • Bygninger som skal sælges eller udlejes
  • Til større bygninger på mere end 600 m2eks. supermarkeder og restauranter er der yderligere krav om synliggørelse af energimærket.
  • Selvejende institutioner med status som offentlig, såfremt 50% af deres driftsomkostninger dækkes af det offentlige (ejendommen hører derfor under kommunale bygninger).

Erhvervsejendomme og kommunale bygninger

Når vi kigger på erhvervsejendomme og kommunale bygninger, er størrelsen det første parameter, vi kigger på. Er din bygning under 60 m2 kræves ingen energimærkning, men er den over 60 m2 er energimærkning krævet i flere tilfælde. Vi har illustreret forløbet i dette diagram.

scanenergi_diagram_test_skal_din_bygning_energimaerkes_uge 38_2019

”Bygningen skal energimærkes”

Lander din bygning på ”Energimærkning kræves”, er du i tvivl om, din erhvervsejendom eller kommunale bygning er omfattet af energimærkningen eller vil du bare gerne høre, hvordan vi kan hjælpe dig med at få et energimærke, der ikke kun opfylder lovkravene, men også giver dig en reel værdi?

Kontakt vores rådgiver og energimærkningskonsulent Jens Kristensen på jdk@scanenergi.com eller 40 40 20 44.

Med venlig hilsen

Scanenergi

 

Emner: Energioptimering

Seneste blogindlæg:

Markedsrapport uge 47

read more

Er energisynet lovpligtigt i din virksomhed?

read more

Rådgivernyt - Belysningsguide

read more

A clear and bold header