Få mere ud af dit lovpligtige energimærke.

Skrevet af Jens Dyrmose Lund Kristensen - 28 maj, 2018

header-picture

Du kender sikkert energimærkningsskalaen - den der farverige skala, der går fra A til G og sidder på vaskemaskiner, køleskabe og andre hårde hvidevarer. Du kender sikkert også den tilsvarende skala for private boliger, der bruges i forbindelse med køb og salg og fortæller dig som køber noget om boligens energiøkonomi. Men mange er ikke klar over, at energimærkningen også er lovpligtig i forhold til erhvervsejendomme og kommunale bygninger.

De specifikke krav i forhold til energimærkning af denne type bygninger, kommer vi tilbage til, men lad os først se på, hvorfor vi overhovedet har en lov omkring energimærkning af bygninger.

Hvorfor energimærkning?

Mellem 30 og 40 procent af Danmarks energiforbrug anvendes til opvarmning, el og ventilation af bygninger. For at reducere dette forbrug vedtog Folketinget i 1997, at alle boliger i Danmark skulle energimærkes i forbindelse med salg og udlejning. Loven er flere gange siden blevet strammet blandt andet for at kunne leve op til diverse krav fra EU samt Kyoto-aftalen, hvor en række lande aftalte at nedsætte udledningen af CO2 for at mindske drivhuseffekten og bremse overophedningen af kloden.

Senest her i foråret 2018 blev kravene til energimærkning af erhvervsejendomme og kommunale bygninger ændret.

Hvornår skal din erhvervsejendom eller kommunale bygning energimærkes?

Nyopførte bygninger på 60 m² og derover skal altid have en energimærkning. Derudover gælder følgende regler:

  • Ved salg skal sælger kunne fremlægge en gyldig energimærkning.
  • Ved udlejning skal der fremvises en gyldig energimærkning (det samme er gældende for overdragelse af dele af en ejendom)
  • På butikscentre, teatre, hoteller, supermarkeder og lignende med et etageareal på over 600 m² er der endvidere et krav om synliggørelse af bygningens energimærke.
  • Selvejende institutioner kan have status af offentlig (og dermed hører under reglerne for kommunale bygninger), såfremt du modtager mere end 50% i støtte fra det offentlige.

Hvad får du med et standard energimærke?

Energimærkningsrapporten, der udarbejdes, skal redegøre for bygningens energieffektivitet ved at beskrive bygningens kvalitet i form af bl.a. klimaskærm (ydervægge, tag og gulv), varmeanlæg, ventilation og lys. Der ses udelukkende på bygningens kvalitet og ikke på, hvordan den bruges.

Rapporten skal desuden komme med besparelsesforslag. Disse er baseret på overslagsberegninger ud fra erfaringstal og simple aflæsninger - der foretages altså ikke målinger eller specifikke beregninger.

På baggrund af dette vurderes bygningens energitilstand på en skala fra A 2020 til G.

Energimærket er blevet kraftigt kritiseret for blot at være endnu et offentligt dokument, der er lovpligtigt, men ikke giver dig som bygningsejer nogen reel værdi. Men griber du det rigtigt an, kan der være masser at vinde ved energimærkningen.

Sådan får du værdi ud af det lovpligtige energimærke

For at energimærket skal kunne bruges til andet end at opfylde lovkravet, er det afgørende, at du finder en energimærkningskonsulent, der laver energimærket med udgangspunkt i de reelle tal i lige netop dit energiforbrug samt jeres forbrugsmønster.

Lad os tage belysning som eksempel: en almindelig energimærkningsrapport tager udgangspunkt i en middelværdi på Watt/m2 og et nødvendigt belysningsniveau. Men for at give dig et realistisk billede af din bygning og dit forbrug, bør energimærkningskonsulenten tage udgangspunkt i dine faktiske værdier.

Det er også vigtigt, at energimærkningskonsulenten afleverer en udførlig rapport i forbindelse med energimærket. Rapporten skal indeholde beregninger, estimerede investeringsomkostninger, potentielle besparelser både på energi og økonomi samt tilbagebetalingstider. Kun med disse informationer kan du bruge rapporten og dermed også energimærket til at synliggøre potentielle besparelsesområder.

Endelig er det en god ide at finde en uvildig konsulent, så du sikrer dig, at de tiltag og beregninger rapporten indeholder, ikke tilgodeser nogle teknologier frem for andre. Det skal give værdi for dig og kun dig.

Vil du vide mere?

Er din erhvervsejendom eller kommunale bygning omfattet af energimærkningen, og vil du gerne høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få et energimærke, der ikke kun opfylder lovkravene men også giver dig en reel værdi, er du velkommen til at kontakte Jens Kristensen, der er energimærkningskonsulent og en af vores rådgivere. Fang ham på jdk@scanenergi.com eller tlf. 4040 2044.

 

Emner: Energioptimering

Seneste blogindlæg:

Rådgivernyt - Fornyelse af det lovpligtige energisyn

read more

Halvvejsstatus på 2020

read more

Markedsrapport uge 25 2020

read more

A clear and bold header