Rådgivernyt - Nyt tilskud til energibesparende projekter.

Skrevet af Martin Røjkjær Knudsen - 04 juni, 2020

header-picture

Nyt tilskud til energibesparende projekter

Ved årsskiftet kommer der en ny ordning, som har til formål at hjælpe private og virksomheder med økonomiske støtte til energibesparende projekter. Ordningen erstatter den nuværende.

I mere end ti år har det været muligt at søge støtte til energibesparende projekter via forskellige versioner af den ordning, der i de seneste år har heddet ”Energiselskabernes Energispareindsats”.

Læs mere om den nuværende ordning

Pr. 31. december 2020 bortfalder ”Energiselskabernes Energispareindsats”, som vi kender den i dag. I stedet kommer en ny ordning for perioden 2021-2024, der på nogle punkter er markant ændret, men som stadig har til formål at hjælpe private og virksomheder med økonomisk støtte til energibesparende projekter.

Her sker der væsentlige ændringer

Vi er dykket ned i udkastet til bekendtgørelse for den nye ordning, for at give dig et overblik over de vigtigste detaljer.

Det skal nævnes, at udkastet til bekendtgørelserne for de forskellige puljer (fx private og erhverv) ikke er trådt i kraft endnu. Bekendtgørelsen er sendt i høring og forventes at være klar til sommer med opstart den 1. januar 2021.

Her er de væsentligste ændringer i den nye ordning (den nuværende ordning er skrevet i parentes):

 • Private og virksomheder skal selv stå for at søge tilskuddet direkte ved energistyrelsen. (Tidligere skulle du som slutbruger blot lave en aftale med et forsyningsselskab omkring tilskud til projekter, inden du gik i gang. Herefter håndterede de fleste forsyningsselskaber resten af processen med dokumentation og udbetaling af tilskud)
 • Når du ansøger om støtte til tilskudsprojekter, bliver tilskudssatsen konkurrenceudsat, eftersom energistyrelsen giver tilsagn til de billigste kWh først.
  (Tidligere kunne du som slutbruger afsøge markedet ved at ringe rundt til forsyningsselskaberne og spørge, hvem der ville give den højeste tilskudssats for dit energispareprojekt)
 • For erhverv skal mere end 50 % af den samlede energibesparelse findes inden for procesoptimering, og minimumstørrelsen på energispareprojekter er 100 MWh.
  (Tidligere var der ikke lignende krav)
 • For erhverv skal tilbagebetalingstiden på ansøgningstidspunktet være længere end 3 år, når tilskuddet ikke medregnes.
  (Tidligere var kravet minimum 1 års tilbagebetalingstid for energispareprojekter)
 • For erhverv skal tilbagebetalingstiden på ansøgningstidspunktet være kortere end 10 år, når tilskuddet medregnes.
  (Tidligere var der ikke lignende krav)
 • Energibesparelser inden for transport kan ikke længere medregnes.
  (Tidligere var det muligt at søge tilskud til energispareprojekter inden for transport)

Der findes selvfølgelig flere retningslinjer i bekendtgørelsen, som kan have indvirkning på de forskellige energispareprojekter. Ovenstående er blot de væsentligste ændringer i forhold til den ordning, vi har i dag.

Opstart 2021

Den nye ordning skal være i gang 2021, hvor vi forventer, at Energistyrelsen åbner op for ansøgninger. Så det er værd at undersøge allerede nu, om du har energispareprojekter der kan realiseres til næste år. Når den nye ordning åbner, skal du, inden dit projekt igangsættes, udarbejde en ansøgning på statens-tilskudspuljer.dk.

Når energispareprojekterne er blevet realiseret, kan du ansøge om udbetaling af de relevante tilskud. Din ansøgning skal indeholde dokumentation for at betingelser og vilkår i tilsagnet er opfyldt, samt dokumentation på efter-situationen og efter-forbruget.

Når den endelige bekendtgørelse er trådt i kraft, holder vi dig orienteret her på bloggen.

Det er godt at vi i Danmark hjælper den grønne omstilling på vej og fortsat har muligheder for at støtte energispareprojekter økonomisk. Scanenergi har i flere år hjulpet rigtig mange virksomheder med at dokumentere projekter, og vi vil følge den nye ordning tæt.

Er du interesseret i at høre mere om den kommende energispareordning, er du velkommen til at kontakte os.

Emner: Energioptimering, Energibesparelser

Seneste blogindlæg:

God sommer

read more

Mød energirådgiveren: Jens Dyrmose Lund Kristensen

read more

Markedsrapport uge 24 2021

read more

A clear and bold header