Rådgivernyt - Fornyelse af det lovpligtige energisyn.

Skrevet af Martin Røjkjær Knudsen - 02 juli, 2020

header-picture

Er du én af de virksomheder, der for nogle år tilbage fik udført det lovpligtige energisyn for første gang? Og skal du nu have energisynet fornyet efter fire år? Så skal du være opmærksom på, at energisynet for lige nøjagtig din virksomhed kan have ændret karakter.

Bekendtgørelsen (BEK nr. 1212 af 19/11/2014), der dannede ramme omkring energisynet, er nemlig i mellemtiden blevet opdateret hele to gange. Først til BEK nr. 1382 af 29/11/2018 og siden til den nu gældende BEK nr. 1146 af 20/11/2019.

For dig, der sidder i en stor virksomhed, er ændringen minimal, men for dig, som sidder i en mindre virksomhed kan opgaven med at udføre energisynet være ændret. Det ser vi mere på nedenfor.

De væsentligste ændringer i energisynet

Her er tre af de væsentligste opdateringer:

  1. Virksomheder med et samlet energiforbrug under 100.000 kWh er ikke længere fritaget for at udføre energisynet
  2. Der er som udgangspunkt virksomheden selv, som står for indberetning af energisynet via Virk.dk
  3. Virksomheder op til en vis størrelse kan nu vælge at få udført det forenklede energisyn

Vi ser nærmere på alle tre ændringer – og hvordan det kan påvirke dig.

Og husk, er du i tvivl om noget omkring dit lovpligtige energisyn, er du meget velkommen til at kontakte din energirådgiver.

Forklaring til nr. 1: Alle virksomheder uanset forbrug skal udføre energisynet

I den oprindelige bekendtgørelse fra 2014 foreskrev paragraf 5, stk. 2, at virksomheder med et samlet energiforbrug (el/varme/transport) på under 100.000 kWh/år var fritaget for forpligtelsen.

Denne fastsatte grænse betød dog i praksis at mange af de mindre virksomheder, der var datterselskaber af store danske eller udenlandske virksomheder, stadig skulle udføre et energisyn, fordi de er en del af en større koncern. Dette energisyn skulle udføres på samme vilkår som en stor virksomhed.

Hos Scanenergi oplevede vi flere gange, at disse mindre virksomheder ikke havde besparelsespotentialer, der kunne modsvare den omkostning, som virksomheden havde med at få udført energisynet.

Energistyrelsen kunne også se problematikken, og de igangsatte en analyse, der så nærmere på omkostningerne forbundet med energisyn for virksomheder med et lille energiforbrug i Danmark.

Læs mere i rapporten ”Omkostninger til energisyn – for virksomheder med et lille energiforbrug i Danmark”

Analysen konkluderede, at virksomheder med forbrug op til 1.000.000 kWh havde en næsten tre gange så høj omkostning forbundet med energisynet i forhold til årligt energiforbrug

Blandt andet på den baggrund blev bekendtgørelsen revideret, så alle virksomheder skal udføre et lovpligtigt energisyn, men mindre virksomheder med et lille energiforbrug kan vælge at få udført et forenklet energisyn, der er mere omkostningseffektivt.

Læs mere i ”Lovpligtigt energisyn i ny forenklet version” og under forklaring 3 i dette indlæg.

Forklaring til nr. 2: Sådan indsender du din energisynsrapport

Tidligere skulle man som virksomhed/energisynskonsulent indsende energisynsrapporten til en mail-postkasse ved Energistyrelsen. Herefter levede virksomheden op til forpligtelsen.

Energistyrelsen har i dag implementeret, at data skal indsendes digitalt via Virk.dk. Dette gør sig både gældende for et almindeligt energisyn og det forenklede energisyn.

Der har været et ønske fra Energistyrelsen om, at de bedre kan gøre status på forbrugstal og potentielle besparelser ude hos virksomhederne. Dette vil blive muligt, når alle fremadrettet skal udfylde og indsende oplysningsskema med energiforbrug og besparelsesprojekter fra de forskellige rapporter, der udføres.

Hos Scanenergi kan vi naturligvis fortsat hjælpe dig i hele processen, så det er så nemt som muligt for dig at indsende dine data.

Forklaring til nr. 3: Disse virksomheder kan bruge det forenklede energisyn

I et tidligere blogindlæg har vi beskrevet, hvordan det forenklede energisyn kan se ud. Data fra denne type energisyn skal indsendes på samme måde som det almindelige energisyn, og Energistyrelsen ser gerne, at det er virksomheden selv, der indsender oplysningsskemaer.

Forenklet energisyn kan opdeles i to grupper:

Gruppe 1: Virksomheder med energiforbrug på 0-100.000 kWh/år

Vores erfaring med gruppe 1 er, at det ofte er f.eks. salgskontorer for større udenlandske koncerner eller mindre fremstillingsvirksomheder, der er blevet opkøbt af en stor virksomhed. Det er specielt virksomheder i denne gruppe, der tidligere havde svært ved at leve op til kravet om energisyn på en omkostningsmæssig fornuftig måde.

Gruppe 2: Virksomheder med et energiforbrug på 100.000-1.000.000 kWh/år.

Til forskel fra virksomheder i gruppe 1, så har virksomheder i gruppe 2 et lidt større forbrug og derfor ofte lidt flere potentialer for at reducere deres energiomkostning. Det er tit koncernejede fremstillingsvirksomheder inden for SMV-segmentet og kontorer.

For både gruppe 1 og gruppe 2 er det rigtig fornuftigt, at virksomheden nu kan vælge at udføre et forenklet energisyn, som minimerer opgaven og samtidig lever op til kravet om energisyn.

Jeg håber ovenstående har gjort dig lidt klogere på det lovpligtige energisyn. Hvis du er i tvivl om, I hvordan I skal agere i forhold til det lovpligtige energisyn eller ønsker at høre yderligere om det nye forenklede energisyn, er du altid meget velkommen til at kontakte Scanenergi.

Emner: Energioptimering, Energisyn, Energibesparelser

Seneste blogindlæg:

Mød energirådgiveren: Jens Dyrmose Lund Kristensen

read more

Markedsrapport uge 24 2021

read more

Video: Den grønne dagsorden – sådan får du en grønnere profil

read more

A clear and bold header