Rådgivernyt - Lovpligtigt energisyn i ny forenklet version.

Skrevet af Martin Røjkjær Knudsen - 07 maj, 2020

header-picture

Rådgivernyt –­ Lovpligtigt energisyn i ny forenklet version

Mange både store og små virksomheder har stiftet bekendtskab med det lovpligtige energisyn. Men vidste du, at der i dag findes retningslinjer for, hvordan mindre virksomheder, der er omfattet af energisynet, kan vælge at udføre et forenklet energisyn?

Mulighederne i det forenklede energisyn kigger vi lidt nærmere på nedenfor, men lad os først kort ridse op, hvad det lovpligtige energisyn er for noget.

Det lovpligtige energisyn

Igennem flere år har store danske virksomheder og datterselskaber af såvel store danske og udenlandske virksomheder været forpligtet til at udføre det lovpligtige energisyn. En stor virksomhed er i denne forbindelse defineret som en virksomhed med 250 ansatte og/eller en omsætning på mindst € 50 millioner og en årlig balance på mindst € 43 millioner.

Kravet om at udføre energisyn kommer fra EU’s energieffektivitetsdirektiv i oktober 2012, der skal bidrage til, at EU indfrier sit mål om at forbedre sin energieffektivitet med 20 % i 2020.

I direktivets artikel 8 stiller EU krav om, at virksomheden hvert fjerde år skal udføre energisyn på dens energiforbrug herunder bl.a. transport, processer og bygninger. Første gang vi skulle lave energisynet i Danmark var senest den 1. marts 2016.[1]

Få en gratis e-bog om Energisyn

Energisynet kan skabe værdi for virksomheden

Over en årrække har vi hos Scanenergi oplevet, at energisynet har været med til at skabe rigtig meget værdi hos flere store virksomheder, fordi deres energiforbrug bliver kortlagt, analyseret og screenet for mulige energispareprojekter.

Disse projekter kan reducere virksomhedernes energiomkostninger og dermed forbedre bundlinjen. I gennemsnit har vi set omkring 15 % potentielle besparelser på virksomhedernes samlede energiforbrug med en tilbagebetalingstid på godt 3,5 år.

Læs mere i "Energisyn – erfaring fra 28 danske virksomheder".

Det forenklede energisyn kommer på banen

Lidt anderledes ser det dog ud med datterselskaber af store danske og udenlandske virksomheder, der skal have udført energisynet.

Energistyrelsen kom i en undersøgelse fra 2018 frem til, at omkostningen til at udføre et almindeligt energisyn for virksomheder med et forbrug under 1000 MWh er forholdsmæssigt tre gange større end det gennemsnitlige omkostningsniveau på tværs af alle størrelser af virksomheder. Og en stor del af de førnævnte datterselskaber falder ind under denne kategori.

Undersøgelsen banede vej for, at det i dag er muligt at tilpasse energisynet til virksomheder, der afholder et samlet energiforbrug til transport, proces og bygninger på under 1000 MWh årligt.

Det betyder, at hvis din virksomhed har et forbrug, som er lavere end 1000 MWh, kan du vælge det forenklede energisyn og fortsat leve op til EU’s energieffektiviseringsdirektiv.

Hvad er et forenklet energisyn?

De overordnede krav til et forenklet energisyn er de samme som ved et almindeligt lovpligtigt energisyn. Du skal kortlægge din virksomheds samlede energiforbrug og screene for tiltag, der kan reducere dit energiforbrug.

Både et almindeligt og et forenklet energisyn skal indberettes til energistyrelsen enten af virksomheden selv eller en registreret energisynskonsulent. Forskellen ligger i rapporteringen til energistyrelsen, hvor energistyrelsen har udarbejdet en ny skabelon til indberetning af det forenklede energisyn.

Denne skabelon er reduceret til at indeholde de absolut mest nødvendige data, set i forhold til at virksomheden får nogle optimeringspotentialer at arbejde videre med;

  • Basisoplysninger
  • Energiforbrug
  • Besparelsespotentialer

Hvad får min virksomhed ud af det forenklede energisyn?

Med et forenklet energisyn lever din virksomhed op til kravet om udførsel at energisyn på den mest omkostningseffektive måde.

Derudover bliver din virksomhed gennemgået af eksperter, som også udarbejder en rapport, hvor du bl.a. får en liste over alle de muligheder, du har, for at reducere din virksomheds energiforbrug. Den rapport kan du arbejde videre med og lave eventuelle handleplaner ud fra.

Endelig kan du også bruge kortlægningen af din virksomheds samlede energiforbrug til at belyse din virksomheds samlede CO2-udledning; noget som bliver mere og mere populært at måle sig selv på.

Læs mere i ”Sådan kortlægger du din CO2-udledning”.

Er det forenklede energisyn så billigere?

Ja, i rigtig mange tilfælde vil det forenklede energisyn være mere omkostningseffektivt end et almindeligt energisyn, fordi gennemgangen af virksomheden simpelthen er mindre tidskrævende, da der typisk er færre energiforbrugende installationer. Den største besparelse ser vi dog i det mere simple rapporteringsformat.

Står du overfor at skulle indberette det lovpligtige energisyn, og har din virksomhed et forbrug på mindre end 1000 MWh? Så kontakt os for at høre mere om det forenklede energisyn.

[1] Reglerne er gennemført i Danmark ved lov nr. 345 af 8. april 2014 og Bekendtgørelse nr. 1146 af 20 november 2019 om obligatorisk energisyn i store virksomheder

Emner: Energioptimering, Energisyn, Energibesparelser

Seneste blogindlæg:

God sommer

read more

Mød energirådgiveren: Jens Dyrmose Lund Kristensen

read more

Markedsrapport uge 24 2021

read more

A clear and bold header