Rådgivernyt – Energibesparelser er stadigvæk vigtige.

Skrevet af Ole Theibel Dahl - 26 oktober, 2023

header-picture

Dansk Industri (DI) er med baggrund i ny EU-lovgivning, der betyder, at alle lande i EU – herunder Danmark – har forpligtet sig til at reducere energiforbruget med mindst 12% inden 2030, kommet med deres oplæg til, hvordan besparelsen kan blive til virkelighed.

Oplægget hedder ”Energieffektivitet 2.0” og indeholder 39 konkrete forslag til regeringen ift. hvordan vi kan opnå målsætningen. De enkelte medlemslande har nu to år til at fremlægge deres plan for, hvordan besparelsen realiseres – og det ser vi meget frem til.

Energibesparelser står øverst

Det er ikke helt tilfældigt, at energibesparelser står øverst på listen i udspillet fra DI. Energibesparelse er en af nøglerne til at opnå målsætningen. Det er vigtigt, at vi i Danmark forsætter med at søge så lavt energiforbrug som overhovedet muligt.

Udover energibesparelser indeholder udspillet forslag om fleksibilitet i energinettet, elektrificering og sektorintegration. Det kommer vi måske ind på en anden god gang, men i dette rådgivernyt har vi fokus på et par af de oplæg, der er til energibesparelser fra DI.

For i en tid hvor der er fokus på reduktion af virksomheders CO2-udledning og energiomkostninger som aldrig før, oplever vi et særligt stort fokus på konvertering af energikilde og måske endda elektrificering. Men som DI skriver i deres oplæg, er energibesparelser vigtige – og faktisk bør selve energioptimering have det største fokus, men hvorfor?

Energibesparelser før konvertering

Lige nu erfarer vi, at mange virksomheder ønsker at konvertere deres forbrug af fossile brændsler til grønnere energikilder. Der giver rigtigt god mening, for der er i de fleste tilfælde mange penge at spare på energiregningen, og samtidig reducerer virksomheden sin CO2-udledning. Men det ændrer ikke ved, at energibesparelser er vigtige, for det kan vel ikke rigtig diskuteres, at den billigste og grønneste energi er den, der ikke bliver brugt?

Desværre har vi oplevet at komme ”for sent” ud til virksomheder, der har konverteret fra fx naturgas til varmepumper, fordi det havde været en fordel at reducere energiforbruget inden konverteringen.

Årsagen er, at det i mange tilfælde er relativt dyrt at foretage en konvertering. Fx afhænger prisen af en varmepumpe bl.a. af hvor stort et varmebehov, virksomheden har. Dermed vil det i det fleste tilfælde være smart at reducere energiforbruget før konverteringen, for at sikre at der ikke investeres i en varmepumpe, der er større end nødvendigt.

Samtidigt er det oftest en bedre forretning at reducere energiforbruget først. Det kan fx være optimeret styring og regulering af varmesystemer, optimering af ventilation eller andre områder, hvor energiforbruget kan reduceres.

Den rigtige rækkefølge

Vi anbefaler, at den prioriterede arbejdsgang er:

  • Kortlæg energiforbruget – hvad er det faktiske behov i virksomheden?
  • På baggrund af kortlægningen – foretag en grundig analyse af, hvor forbruget kan reduceres?
  • Projekter, hvor energiforbruget reduceres, gennemføres
  • Ud fra de nye forudsætninger, igangsættes en grundig analyse af mulighederne for konvertering herunder elektrificering
  • Hvis det fortsat giver mening, er det nu tid til konverteringen

Husk at søge tilskud til dit projekt – uanset om der er tale om reduktion eller konvertering

Et par forslag fra DI

For at understøtte at der gennemføres flere energibesparelser i virksomhederne, foreslår DI en række tiltag.

Lad os se nærmere på to af dem:

  • Erhvervspuljen forlænges og udvides, således der bl.a. også gives støtte til rådgivning om udnyttelse af overskudsvarme.

Det synes vi er et vigtigt forslag, for vi oplever, at Erhvervspuljen har stor effekt og er medvirkende til at realisere projekter.

Læs mere om Erhvervspuljen

Vi ser et stort potentiale for udnyttelse af overskudsvarme fra bl.a. køleanlæg, trykluftkompressorer og andet produktionsudstyr, hvor varme er et biprodukt. Oftest kræver projekterne en stor mængde forarbejde, så at hjælpe virksomhederne med støtte til forarbejdet kan vi kun bifalde.

  • Etablering af program der tilskynder, at SMV’ere får foretaget Energisyn. De nuværende regler betyder, at det udelukkende er store virksomheder, der skal gennemføre Energisyn.

For nogle virksomheder er Energisynet en øv-ting, der bare skal overstås. Vores holdning er, at energisynet skal skabe værdi og ikke blot være en omkostning. Det er heldigvis også virkeligheden for de fleste virksomheder, vi møder. Energisynet giver et overblik over, hvor energien anvendes og konkrete forslag til, hvordan energiforbruget kan reduceres.

Vi anbefaler, at de konkrete projekter bruges som en slags prioriteringsliste til hvilke projekter, der bør gennemføres i virksomheden. Derfor synes vi også, at oplægget fra DI giver god mening. Dog, synes vi, at der bør overvejes en differentieret tilgang til Energisynet, så omfanget bliver tilpasset virksomhedens energiforbrug og kompleksitet.

Jeg håber, at du kan bruge nogle af vores synspunkter på oplægget fra DI.
Vi står som altid klar til at hjælpe netop din virksomhed – uanset hvor du er i processen med at reducere jeres energiforbrug.

Emner: Energioptimering, Energisyn, Energibesparelser

Seneste blogindlæg:

Rådgivernyt uge 8 – Sådan kommer du i gang med energioptimering i din virksomhed

read more

Markedsrapport uge 6 2024

read more

Er en el-aftale farlig?

read more

A CLEAR AND BOLD HEADER