Justeringer i erhvervspuljen giver nye og bedre muligheder!.

Skrevet af Ole Theibel Dahl - 03 november, 2022

header-picture

Den første november er der kommet justeringer i Erhvervspuljen, der i mange tilfælde giver bedre muligheder for tilskud. Særligt er der fokus på konvertering fra naturgas til fjernvarme, varmepumper eller biomasse.

Overordnet er vi meget positive overfor justeringerne, som vi vurderer, er til stor glæde og gavn for danske virksomheder.

Nedenfor har vi fremhævet de justeringer, der umiddelbart får den største indflydelse kombineret med vores bud på, hvilken betydning de får i praksis.

Der indføres CO2 som supplerende tildelingskriterie. Det åbner for, at projekter, der sparer CO2, men ikke energi, kan opnå støtte via Erhvervspuljen, fx støtte til konvertering fra fossil gas til biobrændsel eller fjernvarme.

Denne type projekter omhandler primært tilskud til konvertering fra naturgas eller olie til fjernvarme eller biobrændsel.

Et eksempel på ovenstående er, at en virksomhed som kan konvertere ca. 30.000 m³/år fra gas til fjernvarme tidligere ville modtage ca. 67.000 kr. i tilskud, mens de nu vil modtage op til ca. 340.000 kr. Så der er altså tale om nogle markante stigninger i tilskudsstørrelser.

Mulighed for igangsættelse af projekter efter indsendelse af ansøgning.

Tidligere måtte projekter ikke igangsættes, før Energistyrelsen havde givet tilsagn til projektet. Dette krav er nu fjernet, og projekter kan igangsættes, når der modtages kvittering fra Energistyrelsen på modtagelsen af ansøgning. Det er rigtigt godt nyt, da mange projekter tidligere har været bremset af sagsbehandlingstiden.

Positivliste med tiltag som modtager en fastsat støttesats for at lette administrationen.

Dette tiltag vil på mange måder gøre det lettere at ansøge om en række specifikke projekttyper. Samtidig vil det for mange virksomheder medvirke til at reducere omkostningen til udarbejdelse af dokumentation til projekter.

Højere støttesats til investeringer i grøn omstilling inkl. energisparende initiativer.

Tidligere var den maksimale støttesats 7 øre/kWh i projektets levetid. Denne er nu justeret markant op således den nye støttesats er 10 øre/kWh. Dermed vil en lang række energibesparende projekter give et markant højere tilskud. Det er godt nyt, da det uden tvivl vil være medvirkende til, at endnu flere energispareprojekter bliver realiseret.

Prioriteringsfaktor for gaskonverteringer, så det økonomiske incitament til ansøgning om gasreducerende projekter øges.

I praksis ydes der 25% højere tilskud til projekter, hvor der konverteres fra naturgas til fjernvarme, varmepumper eller biomasse.

Et eksempel på ovenstående er, at en virksomhed med et naturgasforbrug på 15.000 m³/år tidligere ville modtage ca. 75.000 kr. i tilskud til konvertering, mens de nu vil modtage ca. 175.000 kr. Det er en markant stigning i tilskudssatsen til glæde for rigtig mange virksomheder.

Status på justeringer i Erhvervspuljen

Så hvis du i din virksomhed går med tanker om at gennemføre et projekt, hvor I opnår en energi- eller en CO2-besparelse – så tøv endelig ikke med at kontakte os. Puljen bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet så jo før du søger jo bedre.

Har du tidligere undersøgt mulighederne for tilskud i Erhvervspuljen, anbefaler vi, at du genbesøger projekterne, for der kan være sket ret store ændringer, der giver endnu bedre muligheder for tilskud.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte os.

Emner: Energioptimering, Bæredygtighed, Energibesparelser

Seneste blogindlæg:

Tariftjek

read more

Rådgivernyt - Værd at vide om nettariffer

read more

Markedsrapport uge 45 2023

read more

A CLEAR AND BOLD HEADER