PSO afgift 2018: disse virksomheder kan opnå reduktion.

Skrevet af Scanenergi - 30 januar, 2017

header-picture

Sådan slipper du for at betale hele PSO afgiften

PSO afgiften er under udfasning men udgør stadig en stor post på de danske elregninger. I 2018 vil den forventede gennemsnitlige PSO afgift være på 13,3 øre/kWh. Udfasningen løber til og med 2020, hvorfor der stadig er mulighed for at se på mulighederne for at opnå reduktion af PSO afgiften. Herunder ser vi på hvilke virksomheder, der kan komme i betragtning, samt kravene for reduktion.

Læs også: "Få din energiledelse finansieret af PSO refusion"

765 millioner i puljen - skal du have del i den?

Som virksomhed har I mulighed for at få reduceret jeres andel af PSO afgiften. Hvor meget afhænger af jeres muligheder og ikke mindst indsats. Men der er mange penge at hente, hvis bare man gør det rigtigt. I perioden 2017-2020 er der afsat 765 millioner til virksomheder, der lever op til kravene om reduktion. Skal de mange millioner gå til de andre, eller vil du også have en del af kagen?

Få guide til at opnå reduktion i PSO afgiften

Disse brancher kan opnå reduktion i deres PSO betaling

Der er dog nogle helt klare betingelser for, om man overhovedet kan komme i betragtning til en reduktion i sin PSO betaling. Nedenstående punkter fra Energistyrelsen udgør de primære kriterier. Dertil kommer selvfølgelig kravet om at virksomheden indgår en aftale om energieffektivisering.

Overordnet set er det især brancher inden for glas, plast, gummi, metalforarbejdning, træ, papir og en lang række andre virksomheder i fremstillingsbranchen. Der er også en del virksomheder inden for fødevareproduktion, der kan komme i betragtning.

Punkterne herunder skal ikke forstås på den måde, at man skal leve op til alle tre – blot én af dem.

  • Virksomheden har en eller flere produktionsenheder med en hovedaktivitet, der tilhører en branche nævnt på bilag 3 i Europa-Kommissionens Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020.
  • Virksomheden har en eller flere produktionsenheder med en hovedaktivitet, der tilhører en branche nævnt på bilag 5 i Europa-Kommissionens Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020, og samtidig har en elintensitet på mindst 20 pct.
  • Virksomheden har en eller flere produktionsenheder med en hovedaktivitet, der tilhører en branche med en handelsintensitet på mindst 4 pct. på EU-plan, og samtidig har en elintensitet på mindst 20 pct.

NB! Din NACE kode, som der henvises til i bilag 3 og  5, er de første fire cifre i din virksomheds branchekode(r). Du finder din virksomheds branchekode på CVR.dk, hvor den er anført under jeres virksomhedsoplysninger.

Vi går i dybden med såvel branchekoder som begreberne handels- og elintensitet i denne guide, som det er muligt at downloade. Du finder bl.a. et regnestykke, som du kan bruge som eksempel på, hvordan din virksomheds elintensitet udregnes.

Er det så investeringen værd?

Mange vil måske sætte bremserne i, fordi man umiddelbart ikke kan se, at investeringen i energieffektivisering har en rimelig tilbagebetalingstid, eller at de medfølgende ændringer er det hele værd. Det forstår vi som sådan godt. Det kan være svært umiddelbart at se fordelene, og man kommer hurtigt til blot at fokusere på beløbet.

Men der er faktisk rigtig mange virksomheder, der ville få meget ud af at kombinere energieffektivisering med muligheden for reduktion i PSO afgiften. Og resultatet er ofte en langt kortere tilbagebetalingstid, end de fleste forestiller sig. Kombinationen af besparelser opnået ved at effektivisere samt muligheden for PSO reduktion er vejen til den gode business case.

Præcist hvor meget man får afhænger af mængden af ansøgere til puljen samt hvilke projekter, man iværksætter. Puljen har et loft, og når den er tom, så er der, som det ser ud lige nu, ikke mere at komme efter.

Vi har opstillet følgende simple tommelfingerregel (fra s. 5 i denne guide):

Tommelfingerregel_PSO refusion.jpg

Den mere uddybende forklaring og regnestykket bag finder du i vores ”Guide til PSO tilskud”.

Med fare for at gentage os selv, så kan vi kun opfordre alle virksomheder til at bruge lidt tid på at vurdere, om det ikke er indsatsen værd. Når nu der ligefrem er sat 765 millioner af til formålet.

Udover muligheden for at få finansieret en del af sine energieffektiviseringsprojekter via denne pulje, så kommer alle de naturlige fordele ved effektivisering: energibesparelser de næste mange år, bedre komfort og indeklima og dertil også et bedre C02 regnskab. En god miljøprofil er ofte også indgang til nye kunder, der vægter miljø og ansvarlighed højt.

Kontakt

Har du brug for en vurdering af, om det kan betale sig for jeres virksomhed, så tag gerne fat i vores chef for energirådgivningen, Jesper Kirkegaard, på mail (jki@scanenergi.com) eller telefon (+45 3016 3625).

Emner: Energiafgift, Energioptimering

Seneste blogindlæg:

Markedsrapport uge 12 2023

read more

Mød energirådgiveren: Lasse Bjergen Rath

read more

Er grønt, grønt?

read more

A clear and bold header