Hvad er konsekvenserne af PSO aftalen for jer?.

Skrevet af Scanenergi - 22 november, 2016

header-picture

Så kom den længe ventede udmelding omkring PSO aftalen endelig. Og der har allerede været skrevet mangt og meget om emnet. Der er også stadig en masse uafklarede spørgsmål, som vi naturligvis vil følge op på den kommende tid.

Men lad os tage fat på et af de store emner:

Udfasning af PSO afgiften fra 2017-2022

Hvad betyder det for dig og din virksomhed? Man kan diskutere om det, på den lange bane, reelt set udgør en besparelse. Kigger man isoleret set på PSO afgiften, så vil en udfasning naturligvis få direkte konsekvenser på bundlinjen.

I den henseende kan vi kun opfordre vores kunder til at investere dem i projekter, der har til formål at reducere virksomhedens totale energiforbrug – herunder også gas og vand. En bæredygtig virksomhed agerer ansvarsfuldt over for både klimaet men også sig selv. En reduktion af virksomhedens totale energiforbrug er ikke kun økonomisk fornuft, det er også godt for miljøet.

Bliver det reelt set billigere?

Den samlede el-pris bliver ganske rigtigt lavere med udfasningen af PSO afgiften . Dog er der samlet set ”kun” tale om en reduktion på op til 9-10 % om 5 år, hvilket svarer til 22 øre/kWh (baseret på 2016-tal). Næste år forventes PSO’en at blive reduceret med ca. 3,5 øre/kWh. For en mellemstor dansk virksomhed, der har et forbrug på 500.000 kWh/år, så betyder det en besparelse på 17.500 kr/år.*

Men alt dette forudsætter, at el-prisen holder det nuværende historisk lave niveau, hvor den gennemsnitlige spotpris ÅTD er på blot 19,5 øre/kWh. Sammenlignet med havvindmølleparkerne og deres produktionspriser, så er selv Kriegers Flak, med en rekordlav pris, stadig på næsten det dobbelte – her 37 øre/kWh. Ser vi lidt længere frem i tiden vil mange af de konventionelle kraftværker blive nedlagt, efterhånden som der kommer mere og mere vindkraft. Det kan give effektmangel og vil dermed også være med til at presse prisen op.

Set i forhold til at el-pris og PSO afgiften stadig er en lille del af din el-regning (se figur), og at den samlede el-pris kun er en lille del af de samlede energiomkostninger, så bliver det ikke ret meget billigere, med mindre du ser på dine totale energiomkostninger og hvordan du kan skabe besparelser her.

Elprisens sammensætning ift PSO.png

* Vurdering lavet med udgangspunkt i den gennemsnitlige PSO afgift i perioden 2014-2016, som tager udgangspunkt i spotprisniveauet i samme periode.

Refusion af PSO i udfasningsperioden

I forhold til at få refusion af PSO afgiften, hvis man eks. anvender energiledelse (læs mere om det her), er der endnu ingen afklaring. Vi ved, at Energistyrelsen er ved at udarbejde en skrivelse med en nærmere afklaring af, hvordan beslutningen om udfasning af PSO konkret får af konsekvenser. Vi følger naturligvis sagen og melder ud, så snart vi ved mere.

Energispareaftalen forlænges

En anden stor del af PSO aftalen er energispareaftalen, der forlænges frem til og med 2020 med et fast defineret energisparemål på 2,8 milliarder kWh per år. Fra politisk hold er der enighed om at arbejde videre med energispareindsatsen, der sikrer fortsat fokus på energieffektivisering i Danmark.

Nu venter vi på at net- og forsyningsselskaberne bliver enige om en frivillig aftale, der beskriver hvilke områder, der er omfattet af energispareindsatsen. Vi kommer med en opdatering, når vi hører mere.

VE til proces – har du søgt tilskud?

Puljen på 2,1 milliarder bliver afskaffet per 1/1 2017. Seneste udmelding fra Energistyrelsen er, at de stadig modtager ansøgningerne til og med 31/12 2016, men at det er en forudsætning, at den også er færdigbehandlet inden da, hvis man vil være sikker på at modtage tilskud.

Læs mere om det i dette blogindlæg.

Kontakt os endelig hvis du har spørgsmål til ovenstående. Vi har ørerne tæt til jorden for tiden og vil forsøge at holde alle opdateret, så snart vi ved mere.

Emner: Energiafgift, Energioptimering

Seneste blogindlæg:

Markedsrapport uge 38 2022

read more

Mød energirådgiveren: Søren Johnsen

read more

Grøn Markedsføringspakke - fortæl om jeres grønne initiativer

read more

A clear and bold header