Forstå din elregning.

Skrevet af Birgitte Haurum - 04 april, 2019

header-picture

Er din elregning svær at forstå - få hjælp her

Undrer du dig over alle de poster, der optræder på din faktura fra din elleverandør?

Så læs lidt videre, for her vil vi forsøge at give dig en forklaring på, hvad alle disse poster dækker over af omkostninger.

Ord og poster som:

  • Net abo (A,B,C) forbrug
  • Nettarif (A,B,C)
  • Transmissions nettarif
  • systemtarif
  • PSO-tarif
  • Balance faktisk forbrug
  • Elafgift
  • Gebyr til Forsyningstilsynet

Elprisen

Den første post på en elfaktura fra Scanenergi vil være:

Titlen her dækker over det produkt, du har valgt. Har du valgt en FASTfast eller en FLEXfast for en gældende periode, vil dit kWh forbrug blive afregnet til den faste pris, der fremgår af din kontrakt eller dit prisloft (på FLEXfast).

På en SPOTtime eller FLEXloft kontrakt vil dit kWh forbrug blive afregnet med et vægtet gennemsnit af spotprisen tillagt den individuelle præmie. Med mindre spotpriserne er lave gennem hele året, vil FLEXloft produktet give en kreditnota på prissikringen i januar eller februar året efter, når der er klar til slutafregning.

Du kan læse mere om overvejelserne omkring valg af el-aftale på vores blog Spotaftale eller fastprisaftale.

Elfaktura_1_rev-1

Omkostninger til det lokale netselskab

Elleverancen sker gennem elnettet også kaldet distributionsnettet ud til den enkelte måler. Privatkunder har typisk 1 måler i et parcelhus, mens erhvervskunder kan have fra en enkelt måler til flere hundrede målere (kontor virksomhed har typisk en måler, mens et stort landbrug, en større fabrik eller det lokale spildvandsselskab typisk har mange målere på flere adresser).

Det lokale elnet er ejet af et netselskab. I Danmark har vi næsten 50 netselskaber, helt fra Danmarks største med mere end 900.000 målere til et af de mindste med mindre end 1000 målere.

For transporten af el gennem netselskabet betales en nettarif. Typisk vil erhvervsvirksomheder med et større forbrug være tilsluttet på et højere spændingsniveau, hvilket betyder en lavere nettarif. Den vil ofte stå opført på fakturaen som en Nettarif B eller A.

En virksomhed med et mindre forbrug vil typisk være tilsluttet på det lavere spændingsniveau, vi kender fra private husholdninger og her betales en Nettarif C.

Derudover kan der være en benævnelse i forhold til målertype. Skabelon hentyder til, om der er tale om en simpel måler, der aflæses en eller få gange om året. Her vil faktureringen ske som aconto, og slutafregning vil kun kunne ske i forbindelse med, at der sker en aflæsning af måleren. Ved en timeafregnet eller flexmåler afregnes efter forbruget hver måned.

Net abo (A,B,C) forbrug udgør den abonnementsbetaling, netselskabet opkræver. En simpel skabelon måler er typisk meget billigere end en mere avanceret timemåler. Bogstavet (A,B,C) indikerer, om måleren er tilsluttet på lavspændingsniveau (tilsvarende private husholdninger) eller er tilsluttet på de højere spændingsniveau, hvor abonnementsbetalingen typisk vil være noget højere. Den højere abonnementsbetaling dækker over, at der er tale om en dyrere målerinstallation, altså en mere avanceret måler.

Abonnement er en betaling pr. måler, mens tarif er afhængig af antal kWh.

Elfaktura_2_rev

Nettariffer og abonnement varierer fra netselskab til netselskab. Oplysningerne fremgår af selskabernes hjemmeside. Bemærk din elleverandør kan have tillagt en avance på denne ydelse. Det gør Scanenergi dog ikke.

Omkostninger til Energinet

Energinet er et statsejet transmissionsselskab. Energinet ejer højspændingsnettet i hele Danmark. Det elnet der fordeler elproduktionen rundt i landet og udvekslingerne mod Tyskland, Sverige og Norge.

Hertil betales en ”Transmissions nettarif”. Denne tarif dækker omkostningerne til at drifte og vedligeholde Energinets transmissionsnet og forbindelserne til udlandet

Systemtarif betales også til Energinet og er ens for hele landet. Denne tarif dækker omkostningerne til forsyningssikkerheden. Altså omkostninger til, at Energinet kan betale elproducenter for at stå klar med helt ned til 15 sek. varsel at producere eller stoppe for produktionen, så elforbruget i Danmark netop dækkes.

PSO tariffen (Public Service Obligations) udgør primært støtte til vedvarende energi. Når vi i Danmark tidligere tilbød støtte til opførelser af nye vindmølleparker eller støtte til forskning i grøn energi, så betaltes denne støtte med PSO midler. PSO tariffen varierer med elpris. Ved en høj elpris er tariffen lav og modsat. PSO tariffen er under afvikling og vil være fuldt afviklet pr. 1. januar 2022.

”Balance faktisk forbrug” udgør de omkostninger, der er forbundet med Energinets indkøb af reserver. Reserverne skal stå klar til at kunne producere el, når der er vindstille i Danmark, og vi ikke kan importere nok el via vores udlandsforbindelser til at dække efterspørgslen efter el i Danmark.   

Du kan læse mere om ovennævnte tariffer, elleverandøren opkræver på vegne af Energinet, på Energinets hjemmeside.

Elfaktura_3_rev

Omkostninger til Staten

Elafgiften udgør typisk den største post på din faktura. For virksomheder, der anvender el til processer, vil langt størstedelen af afgiften dog kunne løftes og dermed refunderes.

Du har også mulighed for at forbrugsregistrere dig hos Skat. Derved undgår du, at din elleverandør skal opkræve elafgiften på jeres forbrug. Det vil typisk forbedre din likviditet på elindkøb betragteligt. Du kan få flere oplysninger om disse muligheder ved at henvende dig til Scanenergi eller læse vores energiafgiftsguide.

Elfaktura_4_rev-1

Gebyr til Forsyningstilsynet

Omkostningerne til at drive Forsyningstilsynet finansieres over energiforbruget. Forsyningstilsynet er den myndighed, der er pålagt at kontrollere energisektoren. Din elleverandør er således pålagt af myndighederne at betale en fast omkostning pr. kWh, der leveres til slutkunderne.  

Elfaktura_5_rev

Hvis emnet energi og energioptimering er interessant for din virksomhed, kan du følge med på vores blog eller tilmelde dig vores nyhedsbrev. Du er også velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Birgitte Haurum

CFO

Emner: Energiafgift, Elpriserne

Seneste blogindlæg:

Markedsrapport uge 38 2022

read more

Mød energirådgiveren: Søren Johnsen

read more

Grøn Markedsføringspakke - fortæl om jeres grønne initiativer

read more

A clear and bold header