5 områder fra energiforliget der er godt nyt for din virksomhed.

Skrevet af Jesper Kirkegaard - 06 juni, 2018

header-picture

5 områder fra Energiforliget der er godt nyt for din virksomhed

Regeringens udspil til et nyt energiforlig lægger op til en række ændringer, der skal være med til at bringe Danmark frem til målsætningen om at dække 50 % af det danske forbrug med vedvarende energi i 2030 samt det ultimative mål om at være CO2 neutral i 2050.

Hvis energiforliget bliver gennemført, vil det give jer som virksomhed en række muligheder. Vi har i det følgende fremhævet fem områder, der kan have en positiv effekt på din forretning.

Det er dog vigtigt at understrege, at vi endnu ikke ved hvor aftalerne ender, og om de kommer til at omfatte alle de punkter, der er med i oplægget.

1. Årlig pulje på 400 mio. kr. til realisering af energibesparelser i erhvervslivet

Den nuværende energispareordning løber frem til og med 2020 og med energiforliget lægges der op til, at det fortsat skal være muligt at få tilskud til realisering af energibesparelser i erhvervslivet. Intentionen er, at de 400 mio. kr., der årligt afsættes, skal anvendes direkte som tilskud til realisering af besparelser, som vi kender det med den lignende ordning i dag. Det nye er, at det også vil være muligt at få tilskud til selve rådgivningen. Nu får du først tilskud, fra du går i gang med at realisere.

Vores erfaringer viser, at energirådgivningen er vigtig ift. at give virksomhederne et godt overblik over mulighederne i lige præcis deres virksomhed. Men også i forbindelse med realiseringen er rådgivningen essentiel. Det så vi bl.a. i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor vi besøgte en lang række virksomheder og hjalp dem i mål med deres projekter.

Hent guide til hvordan du får energitilskud

2. Frit brændselsvalg

Det næste punkt handler om frit brændselsvalg. I forliget er der lagt op til at virksomheder fremover frit kan vælge opvarmningsform. Det betyder altså, at selvom man som virksomhed er placeret i et fjernvarmeområde og står overfor en udvidelse eller omlægning af sit varmesystem, fremover frit vil kunne vælge den opvarmningsform, hvor man får mest varme for pengene. Der vil ingen tilslutningspligt være.

3. Reducering af afgiften på elvarme

Elvarmeafgiften har været på dagsordenen flere gange og i oplægget er der endnu en gang lagt op til en reducering af omkostningerne til elvarme. En permanent nedsættelse af elvarmeafgiften fra 25,3 øre/kWh* til 15 øre/kWh vil gøre det endnu mere attraktivt at anvende varmepumper til opvarmning.

En kombination af nedsættelse af afgiften og muligheden for frit brændselsvalg vil bevirke, at der bliver endnu flere virksomheder, hvor det fremadrettet kan være en rigtig god ide at overveje en konvertering til varmepumper.

*Folketinget vedtog en nedsættelse af satsen for elvarmeafgiften d. 15. maj 2018 med tilbagevirkende kraft fra og med 1. maj 2018. Før denne nedsættelse var afgiften på 40,7 øre/kWh.

4. Lempelse af elafgift for liberale erhverv

Liberale erhverv skal sidestilles med resten af erhvervslivet, når det handler om hvor høj en elafgift, de skal betale. Det er der i hvert fald lagt op til med udspillet til energiforliget. Helt specifikt er der tale om den afgift, der bliver pålagt procesforbrug. For en kontorbygning vil det eks. sige forbruget til belysning, printere, computere og andet udstyr, der har direkte betydning for "produktionen" af de ydelser, man leverer som eks. et bureau, arkitekter eller ingeniører.

Det vil betyde en sænkelse fra 91,4 øre/kWh til 0,4 øre/kWh. Selv for mindre virksomheder vil det altså have en mærkbar effekt på energiregningen. Men fremfor blot at lade besparelsen indgå i det samlede regnskab, kan man ligeså godt overveje at investere dem tilbage ind i virksomheden i form af energiforbedringer. Se det som en mulighed for delvist at få finansieret en opdatering af belysningen, ventilationen, vinduer eller lignende. Det kan ende med at være en investering, der vil give et større afkast fremfor blot at tage imod afgiftsnedsættelsen. 

Vil du gerne vide mere om afgifter og få et overblik over situationen, som den er nu, så kan du hente vores Energiafgiftsguide for 2018 her:

 Hent guide til energiafgifter og godtgørelse

5. Udnyttelse af overskudsvarme

Supermarkeder, produktionsvirksomheder og andre små og mellemstore virksomheder lukker i dag alt deres overskudsvarme ud. Det er spild af energi. Men sagen er, at det for mange er for besværligt, uigennemskuelig og i mange henseender en urentabel affære at sælge overskudsvarmen til et fjernvarmeværk. I forliget er der lagt op til, at man med en ny model kan gøre den overskydende varme til et aktiv og dermed få flere til at sælge den videre til det lokale fjernvarmeværk.

Regeringen vil afsætte en pulje på 100 millioner kroner årligt til fremme af overskudsvarme.

Vi er spændt på at se, hvad de når til enighed om. Vi skal nok holde jer opdateret. Men HUSK nu, at selvom der måske vil være lempelser og nye tiltag i sigte, så ændrer det ikke ved det faktum, at der allerede er store gevinster at hente i mange virksomheder, når det handler om energioptimering.

Ring gerne, hvis du vil vende nogle af de tiltag, du har overvejet i din virksomhed. Så kommer jeg gerne med et hurtigt bud på, om det er det noget, vi skal se nærmere på.

Mvh

Jesper Kirkegaard
Energirådgivningschef

Emner: Energioptimering, Energibesparelser

Seneste blogindlæg:

Energisyn = Energieffektivitet?

read more

Markedsrapport uge 19

read more

Dårligt indeklima koster

read more

A clear and bold header