Afgiftsguide 2023 – sådan får du refunderet dine energiafgifter.

Skrevet af Ole Theibel Dahl - 09 februar, 2023

header-picture

Få et hurtigt overblik over reglerne for godtgørelse af din virksomheds energiafgifter i 2023.

Energiafgifter er i udgangspunktet hverken særlig spændende eller interessante. Der er dog i mange virksomheder en ikke helt uvæsentlig udgift forbundet med energiafgifter, og derfor er det vigtigt, at du holder dig opdateret på de nyeste regler.

Traditionen tro får du overblikket i vores energiafgiftsguide.

Afgiftsguide 2023

Årets nye afgiftsguide beskriver kort de forskellige muligheder, som din virksomhed har for godtgørelse af energiafgifter samt de nyeste satser for 2023.

Læs afgiftsguiden og find ud af, om din virksomhed får den godtgørelse, I har ret til.

Ændringer i 2023

Siden 2022 er der sket ganske store ændringer, primært i elafgiften.

Er din virksomhed momsregistreret, kan du som hovedregel få godtgjort de fleste vand- og energiafgifter på energi anvendt til procesformål.

Liberale erhverv

Som noget nyt kan liberale erhverv fra den 1. januar 2023 få godtgjort elafgiften på hele forbruget på lige fod med andre virksomheder, som har fradrag for moms. Det betyder, at liberale erhvervsvirksomheder nu kan få godtgørelse for afgifter til procesenergi.

Med andre ord: Det er en god idé at have styr på, den energi, som bliver brugt til proces.

Proces- og komfortenergi

Procesenergi er bl.a. produktion, belysning, ventilation og drift af maskiner, herunder også IT. Den øvrige energi bliver betragtet som komfortenergi fx rumvarme og varmt vand og er ikke godtgørelsesberettiget.

For at kunne skelne procesenergi fra komfortenergi, skal du have installeret en måler, der måler dit energiforbrug af procesenergi. Har du det, kan du få energiafgiften godtgjort. En skønsmæssig fordeling godtages ikke af Skattestyrelsen – der skal være installeret en afregningsgodkendt måler.

Bruger din virksomhed el til komfortenergi – varmepumper, el-radiatorer, aircondition og el-vandvarmer – kan du som udgangspunkt få godtgjort størstedelen af afgiften.

New call-to-action

Overskudsvarme

El-baseret overskudsvarme eller overskudsvarme fra afgiftsfrie brændselskilder er afgiftsfritaget både internt og eksternt.

Ønsker du at udnytte overskudsvarme fra afgiftsbelagte brændselskilder, kan der stadig være en økonomisk og miljømæssig gevinst i forhold til at købe ”ny energi”. Så har du overskudsvarme til rådighed er det er værd at få undersøgt nærmere.

Ladestandere til elbiler

Flere og flere virksomheder etablerer ladestandere til elbiler. Reglerne for godtgørelse af elafgifter i den forbindelse afhænger af hvem, som driver lade standerne. Når visse betingelser er opfyldt, kan du få godtgjort størstedelen af afgiften på el. Er det en ekstern partner, som driver ladestanderne, tilfalder godtgørelsen dem.

Godtgørelse tilbage i tid

Konstaterer du, at din virksomhed gennem de seneste år ikke har fået godtgjort energi- og vandafgifter i det omfang, I har ret til, har I faktisk mulighed for at søge godtgørelse tre år tilbage.

Har du brug for en uddybning af de nye afgiftsregler eller har læsning af vores guide sat tanker i gang, er du meget velkommen til at kontakte vores energirådgivere. De står klar til at hjælpe dig videre med dine spørgsmål og ideer.

Emner: Energiafgift, Energioptimering, Energibesparelser, Elpriserne

Seneste blogindlæg:

KLIMAskov 2024

read more

Markedsrapport uge 14 2024

read more

Rådgivernyt uge 12 – er din virksomhed omfattet af de nye regler for Energisyn?

read more

A CLEAR AND BOLD HEADER