Når selv gratis energirådgivning til husejerne slår fejl.

Skrevet af Scanenergi - 17 July, 2017

header-picture

Traditionel rådgivning tager ofte udgangspunkt i, at hvis vi bare stiller information og rådgivning til rådighed, så vil folk reagere og gøre ”det rigtige”. Problemet er, at det gør vi som mennesker sjældent. Ligesom vi heller ikke altid motionerer så meget som vi skal, spiser så mange grøntsager som vi skal og heller ikke støvsuger helt inde under sengen hver gang.   

Vi informerer også sagligt og fagligt om potentialet for energiforbedringer. Vi laver rapporter og besøger folk. Men til forskel fra de fleste andre kobler vi opfølgning og kommunikation på, så vi sikrer, at de gode intentioner bliver til konkret handling og synlige besparelser. I praksis foregår det i forsimplet form sådan her: 

• Vi sørger for, at boligejere bliver opmærksomme på, at de kan få gratis energitjek
• Vi stiller en online beregner til rådighed, hvor boligejere indtaster oplysninger om deres bolig og energiforbrug, og de får umiddelbart herefter en rapport med forslag til, hvordan de kan nedbringe deres energiforbrug
• Vi følger op med yderligere individuel rådgivning, hvor der er brug for dette 
• Vi hjælper boligejerne igennem renoveringsprocessen fx i form af beregning af tilskud, gennemlæsning af tilbud og generel sparring om processen. 

Når vi opgør afsluttede projekter har vi en implementeringsrate på 55 %.  

Læs mere om vores køreklare koncepter til kommuner her eller ring til os på tlf. 9992 9099.


Seneste indlæg

Projekt LandsbyEnergi skal give energibesparelser og lokal sammenhængskraft

read more

Når selv gratis energirådgivning til husejerne slår fejl

read more

Positivt årsregnskab fra Scanenergi koncernen

read more