Sådan fastsættes el-prisen - og sådan sparer du penge!.

Skrevet af Birgitte Haurum - 26 september, 2019

header-picture

Sådan fastsættes elprisen – og sådan sparer du penge!

Hvordan fastsættes elprisen i Danmark og hvad kan jeg som erhvervsforbruger gøre for at få den billigste el? Det kigger vi på i dette indlæg.

Den el der kommer ud af stikkontakterne i Danmark indkøbes på elbørsen ”Nordpool. Det foregår kort fortalt ved, at de danske producenter (kraftværker, vindmøller, solcelleparker m.v.) melder ind hvor mange kWh, de ønsker at producere pr. time i det kommende døgn.

Samtidig melder de enkelte el-leverandører (som repræsenterer el-forbrugerne) ind, hvor meget el deres kunder forventes at bruge pr. time i samme periode. Som på den klassiske børs er det altså udbud og efterspørgsel, der bestemmer den endelige pris.

Læs mere om elpriserne her

Hvad betyder det for mig?

r der er tale om udbud og efterspørgsel, er det godt at kende tendenserne. På det danske marked kan man på hverdage generelt gå ud fra, at erhvervskunder primært bruger el fra kl. 7-16, mens privatkunder bruger mest el fra kl. 17-20, hvor folk vender hjem fra arbejde og begynder at lave mad, vaske tøj osv.

Det betyder, at du finder den højeste pris på din el i dette tidsrum. Det betyder også, at hvis du har mulighed for at planlægge hele eller dele af dit elforbrug udenfor den typiske spidsbelastningsperiode, er der penge at spare. Det kan være ved fx at omstille produktionsrobotter, vandingsanlæg, tørringsanlæg og andre storforbrugende elektriske maskiner til natproduktion.

Se hvordan de enkelte el-aftaler er skruet sammen

Du er også velkommen til at kontakte en energirådgiver.

Hvordan forholder det sig med vindenergi?

En stor del af Danmarks el produceres i dag af vindmøller. Det er godt i forhold til den grønne omstilling, men det bevirker også, at elprisen i høj grad afhænger af vejret. På en kold vinterdag uden blæst, vil elprisen være høj, fordi vi bruger varmepumper og el-radiatorer uden at vindmøllerne producerer el, mens elprisen vil være lav en nat, hvor det blæser meget uden at der forbruges særlig meget. Det betyder rent faktisk, at vi i enkelte timer i løbet af året sågar kan opleve negative priser.

Læs mere om vindenergi

Hvad med afgifterne?

Selve elprisen udgør kun en begrænset del af dine omkostninger til elforbruget. Af andre større poster kan nævnes tariffer til netselskaberne og det statslige Energinet. Disse poster afregnes med samme sats igennem hele døgnet.

De første netselskaber er allerede så småt i gang med at ændre disse tariffer, så de, ligesom elprisen, kommer til at variere ift. hvornår forbruget finder sted. Det betyder, at priserne på nettarifferne i spidsbelastningsperioderne fra kl. 7-16 og 17-20 bliver dyrere i forhold til de øvrige timer på døgnet.

Dermed bliver det endnu mere fordelagtigt at tilpasse sit forbrug og helt konkret at minimere sit elforbrug mest muligt i tidsrummet kl. 17-20, hvor prisen forventes at blive meget høj.

Vil du have hjælp til at udregne, hvor meget du kan spare ved at omlægge din produktion ift. prisudsvingene? Kontakt en energirådgiver i dag.

Scanenergi følger naturligvis udviklingen og holder dig løbende orienteret båder her på bloggen, i vores nyhedsbrev og på LinkedIn, når der er nyt.

Med venlig hilsen

Scanenergi

 

Emner: Elpriserne

Seneste blogindlæg:

Markedsrapport uge 47

read more

Er energisynet lovpligtigt i din virksomhed?

read more

Rådgivernyt - Belysningsguide

read more

A clear and bold header