Sådan bruger du en CO2-kortlægning i din virksomhed.

Skrevet af Ole Theibel Dahl - 28 oktober, 2021

header-picture

CO2-udledning, CO2-kortlægning og reduktion af CO2-udledning. CO2 er her, der og alle vegne og aktuelt som aldrig før, men hvordan griber du arbejdet an? Det får du svar på i denne uges rådgivernyt.

Som ved så mange andre ting handler det om at kende dit udgangspunkt for at kunne udføre en målrettet indsats mod en ændring. En CO2-kortlægning er en måde at danne et overblik og samtidig sætte dit energiforbrug i perspektiv.

CO2-kortlægning og energioptimering

Dokumentation af din virksomheds energiforbrug kan åbne op for energisparetiltag, som kan være en god investering. Selvom en CO2-kortlægning ikke nødvendigvis hænger direkte sammen med energioptimering, oplever vi i praksis, at de to områder er stærkt forbundet.

Har du et ønske om at reducere din virksomheds CO2-udledning, hjælper CO2-kortlægningen dig med at prioritere, hvordan du optimerer dit energiforbrug og samtidig reducerer jeres udledning mest muligt.

Din virksomheds grønne profil

Flere og flere virksomheder stiller krav til deres samarbejdspartnere om en CO2-kortlægning og en grøn strategi. Det kan derfor være en nødvendighed eller ligefrem en konkurrencemæssig fordel at få gennemgået din virksomheds CO2-udledning.

Når din virksomhed får lavet en CO2-kortlægning, viser I samtidig jeres samarbejdspartnere, at I har taget stilling til jeres udledning.

Det kan være starten på en grøn virksomhedsstrategi, der signalerer miljøbevidsthed og samfundsansvar. Samtidig sender I et stærkt signal til jeres samarbejdspartnere om, at I har ambitioner og en plan. Og det er god branding at have en grøn profil.

CO2-kortlægning – helt konkret

Hos Scanenergi har vi i flere år udarbejdet CO2-kortlægninger for vores kunder. Det startede egentligt i finanssektoren, men har siden spredt sig til stort set alle brancher fra fremstillingsvirksomheder til landbrug og banker.

En CO2-kortlægning er en rapport som dokumenterer virksomhedens energiforbrug og CO2-udledning, indenfor el, varme og transport, svarende til Scope 1 og Scope 2 i en typisk ESG-rapportering.

Rapporten udarbejdes af vores energirådgivere på baggrund af oplysninger om jeres energiforbrug.

Når du skal have lavet en CO2-kortlægning, bliver du kontaktet af vores energirådgiver, som efterfølgende sender dig et spørgeskema, hvor du bl.a. oplyser om:

  • Antal ansatte
  • Opvarmet areal
  • Elforbrug
  • Varmeforbrug fordelt på varmekilder
  • Brændstofforbrug til transport
  • Antal kørte kilometer

Med baggrund i jeres oplysninger, beregner energirådgiveren jeres CO2-udledning.

KPI

Samtidig finder vi den KPI, der giver mening at anvende for jeres virksomhed. Det kan eksempelvis være CO2-udledning pr. produkt, m² areal eller ansat.

For at kunne se effekten i arbejdet med reduktion af CO2-udledning, er det vigtigt, at vi sammen finder den rigtige målestok for din virksomhed.

Sådan bruger du rapporten år efter år

Rapporten kan du anvende til at prioritere din virksomheds indsats ift. de områder, hvor I får den største effekt. Vi har fx ofte set, at virksomheder med et oliefyr har mulighed for en meget stor reduktion i CO2-udledningen ved at vælge en grønne løsning som eksempelvis fjernvarme eller varmepumper.

Det er en fordel at få udført CO2-kortlægninger flere år i træk, da det er nemmest at vise sin udvikling over en årrække.

Flere virksomheder har valgt at få udført CO2-kortlægninger bagudrettet, eksempelvis for 2018, 2019 og 2020 for at vise effekten af initiativer i virksomheden. Andre virksomheder vælger at hoppe med på vognen nu og for de kommende år.

Din baseline

Uanset hvilken tilgang du har, bliver rapporten for det første år virksomhedens baseline. Det er jeres udgangspunkt for arbejdet med at reducere jeres CO2-udledning. Her er udledningstal for transport, el og varme samt selvfølgelig virksomhedens totale CO2-udledning.

De efterfølgende år din virksomhed får lavet en CO2-kortlægning, holder vi tallene op mod hinanden og dokumenterer på den måde din virksomheds udvikling i CO2-udledning.

Hvordan kan jeg reducere virksomhedens CO2-udledning?

Der er mange måder at reducere din virksomheds CO2-udledning. Det kan være optimering igennem tekniske projekter, eksempelvis konvertering fra oliefyr til varmepumper, optimering af varmeanlæg, optimering af ventilationsanlæg, trykluftsystemer, køleanlæg osv.

Få overblik over de forskellige typer af energirådgivning

Nogle virksomheder vælger at indkøbe 100% CO2-neutral el fra danske vindmøller eller købe andre certifikater på CO2-neutral energi.

Læs mere om grøn strøm og klimaprodukter

Vi ser oftest, at virksomheder vælger en kombination af begge løsninger. Uanset hvilken vej du ønsker at gå, gør du som virksomhed en forskel.

Læs mere om CO2-kortlægning

Hvordan kommer jeg videre?

I Scanenergi har vi som nævnt mange års erfaring i kortlægning af CO2-udledning og -reduktion. Så tøv ikke med at kontakte os for en snak omkring muligheden for arbejdet med reduktion af CO2-udledning i netop jeres virksomhed.

Emner: Energioptimering, Bæredygtighed, Energibesparelser

Seneste blogindlæg:

Markedsrapport uge 3 2022

read more

Rådgivernyt - Hvad betyder bæredygtig energi for din virksomhed i 2022?

read more

Klar til 2022

read more

A CLEAR AND BOLD HEADER