Reducér jeres energiomkostninger og få bedre bundlinje.

Skrevet af Scanenergi - 27 september, 2016

header-picture

Her giver vi dig en beskrivelse af potentialerne i reduktion af energiomkostninger, nogle af de fordele du kan opnå via energibesparelser, og 5 trin til hvordan du kan realisere disse.

Omkostningsreduktioner er generelt en oplagt og direkte vej til en bedre bundlinje og øget konkurrenceevne. Ved at gennemføre energibesparelser opnår du ikke alene omkostningsreduktioner og øget konkurrenceevne, men også mindre følsomhed over for stigende energipriser. Du får endvidere en forstærket CSR profil, samt øget tilfredshed blandt virksomhedens interessenter – altså en bred styrkelse af virksomheden.

Stort besparelsespotentiale for danske virksomheder

Besparelsespotentialet i dansk erhverv blev kortlagt i en rapport i juni 2015 for Energistyrelsen, og ligger på mellem 7% og 25% af et samlet, årligt forbrug på knap 40.000 GWh, afhængigt af tilbagebetalingstiden på energispareprojekterne.

De største potentialer ligger inden for områderne køling & ventilation, belysning, og varme til proces, som hver repræsenterer et potentiale på godt 555 GWh med max. 2 års tilbagebetalingstid.

ENS energisparepotentiale i erhvervslivet.jpg

Kilde: Energistyrelsen - Kortlægning af energisparepotentialer i erhverslivet

Kan energioptimering også svare sig for din virksomhed?

Sådanne tal kan være inspirerende, men relaterer i sagens natur ikke til netop din virksomhed – så du spørger nok dig selv, om det overhovedet kan svare sig for netop jer at gå efter energibesparelser?

Svaret er klart JA – langt de fleste virksomheder vil kunne finde energioptimeringsprojekter med gode tilbagebetalingstider, og høste gevinsterne derfra.

Foamtex sparer på energiregningerne

Et godt eksempel er virksomheden Foamtex, som arbejder med bagsidebelægning og farvning af gulvtæpper. De har opnået besparelser på omkring 1,4 mio. kr. årligt på energiregningerne. Besparelserne er opnået via realisering af et antal energioptimeringsprojekter bl.a. inden for reduktion af naturgas- og elforbrug, ikke mindst til trykluft. Samlet set har projekterne givet en tilbagebetalingstid på ca. 3 år.

Bisca har reduceret energiomkostningerne med 23 %

Et andet eksempel er Bisca, som fremstiller småkager. Bisca har reduceret de årlige energiomkostninger med ikke mindre end 23 % via energioptimeringsprojekter, svarende til ca. 1,7 mio. kr. årligt. Projekterne har omhandlet både tekniske områder så som kontrol af ovne, fjernvarme, trykluft mv., og adfærdsmæssige områder med medarbejderinddragelse og -ansvarliggørelse, bevisthedskampagner og monitorering/målsætning vedr. energipræstationer.

BISCA akkumulerede besparelser.jpg

Der findes også et besparelsespotentiale i din virksomhed

I din virksomhed vil der helt sikkert også kunne findes energioptimeringsprojekter, som vil kunne give gevinster.

Du har nu fået en kort gennemgang af de fem trin, som kan hjælpe dig med at identificere og realisere besparelsespotentialer i din virksomhed. Hvis du vil læse den komplette guide, så kan du downloade vores e-bog.  

Læs vores e-bog, og bliv klar til at energioptimere

Emner: Energioptimering, Reducere energiomkostninger, Energirådgivning


Seneste blogindlæg:

Bilen er ladet med

read more

Husk lige el-aftalen

read more

Tilskud til energibesparende projekter

read more

Din kommentar til blogindlægget: