Rådgivernyt uge 8 – Sådan kommer du i gang med energioptimering i din virksomhed.

Skrevet af Ole Theibel Dahl - 20 februar, 2024

header-picture

Synes du også, at det er svært at komme i gang med energioptimering af jeres virksomhed?

Mange virksomheder bliver i stigende grad mødt af deres kunders, ejeres og andre interessenters forventning om, at de skal arbejde proaktivt med reduktion af CO2-udledning. Samtidigt oplever mange virksomheder netop nu en udfordring på ressourcer, som kan få processen omkring energioptimering til at virke endnu mere uoverskuelig.

I vores arbejde har vi en klar tilgang til, hvordan vi hjælper virksomheder med at reducere energiforbruget og -omkostningerne. I dette rådgivernyt deler jeg nogle af vores erfaringer, så du kan få inspiration til, hvordan du – forholdsvis overskueligt – kommer i gang med energioptimering i din virksomhed.

Kortlægning af dit energiforbrug er altafgørende

Vores anbefaling er, at du starter med at kortlægge din virksomheds energiforbrug, og på den baggrund igangsætter undersøgelser af potentialet. Uden et samlet overblik er det svært at sætte retning og mål for arbejdet.

Kortlægningen kan laves på forskellige måder, men vi anbefaler, at du starter med din CO2-udledning og dit energiforbrug. Med denne kortlægning får du konkrete tal på, hvor din virksomhed har størst energiforbrug og CO2-udledning – og samtidig har du et vigtigt sammenligningsgrundlag for de energibesparende projekter, du igangsætter.

Hvad er vores ambitioner?

Vores erfaring er, at det er muligt at reducere energiforbruget i alle virksomheder – ofte endda med reduktion af CO2-udledning og meget korte tilbagebetalingstider. Men det handler hele tiden om at finde balancen. Hvor langt er du villig til at gå økonomisk for at opnå CO2-reduktioner?

De fleste virksomheder er interesserede i at reducere CO2-udledningen og hjælpe den grønne omstilling på vej. Men det er samtidig de færreste virksomheder, der har uanede midler til rådighed til finansieringen af grønne projekter. Det handler derfor om, at du sætter dig, gerne ambitiøse, men også realistiske mål for din virksomhed. Har du fx en ambition om at blive CO2-neutral, vil det formentligt kræve relativt store investeringer.

Identificering af projekter

Er du på bar bund, eller har du behov for nye ideer og input, anbefaler vi, at du får en uvildig energirådgiver til at gennemgå din virksomhed. Efter gennemgangen får du en rapport, der giver et overblik over hvilke muligheder der er i netop din virksomhed. Her kan den forventede årlige besparelse, CO2-reduktion og økonomiske investering danne grundlag for at udvælge de rette projekter.

Udformning af projekter

Når du har udvalgt hvilken retning, du vil arbejde i, skal du have nogle tilbud på bordet. Vi anbefaler altid at indhente tilbud fra mindst to, men gerne tre, leverandører, så du har et fornuftig sammenligningsgrundlag og evt. forskellige løsningsforslag.

Det er vigtigt, at du opsætter nogle klare forudsætninger for, hvad tilbuddet skal indeholde og samtidig holder projektbeskrivelsen relativ åben. Ellers giver du tilbudsgiveren mulighed for at tænke kreativt og komme med flere alternative løsninger. Udover alle de tekniske aspekter er det altid en god ide at bede tilbudsgiveren om en beregning af den forventede besparelse. Det vender vi tilbage til.

Med tilbuddene i hånden anbefaler vi, at du får en uvildig energirådgiver til at sammenligne dem, så du har en objektiv vurdering fra en teknisk ekspert der ikke har til hensigt at sælge dig et projekt eller produkt.

Undersøg mulighederne for tilskud

Erhvervspuljen hos Energistyrelsen giver støtte til at fremme projekter, der reducerer virksomheders energiforbrug og/eller CO2-udledning.

Tilskuddet varierer meget fra projekt til projekt, og processen kan være kompleks, da der er en lang række regler, du skal overholde og faldgruber, du skal undgå. Derfor vælger de fleste virksomheder at få hjælp fra en energirådgiver til ansøgningsprocessen.

Det er vigtigt, at du ansøger om tilskud inden projektet påbegyndes.

Hos Scanenergi er vi eksperter i at hjælpe med ansøgning om støtte igennem Erhvervspuljen, og vi er også klar til at hjælpe dig. Læs mere om mulighederne i Erhvervspuljen.

Implementering af projektet

Når du har ansøgt om tilskud, kan du starte projektet op. Her er planlægningen naturligvis vigtig, og der er en række ting, du skal tage højde for, fx at:

  • en implementering i mange virksomheder forstyrrer produktionen, og det er derfor vigtigt at få planlagt projektet, så det giver færrest mulige gener.
  • lave en realistisk tidsplan og jævnligt følge op på den. Er der fx forsinkelser hos en leverandør, kan denne forsinkelse sprede sig som ringe i vandet og give forskydninger i hele projektet.

Når projektet er gennemført, skal du sørge for at få en god afleveringsforretning, hvor du sammen med leverandøren er enige om, at den løsning du har bestilt, også er den, du har fået leveret.

Afslutningsvis er det tid til at anmode om udbetaling af et eventuelt tilskud fra Energistyrelsen, når projektet er gennemført, og alle regninger er betalt.

Leverer din investering også som forventet?

Som nævnt tidligere er det altid en god ide at få leverandøren til at udfærdige en beregning med den forventede besparelse, så du kan evaluere, om det leverede produkt også leverer som forventet.

Vi har desværre set flere eksempler på teknisk udstyr, der langt fra har leveret den besparelse, som kunden regnede med. Det er ærgerligt, fordi virksomheden ikke opnår den forventede CO2-besparelse og tilbagebetalingstid.

Derfor er det en fordel allerede i tilbudsfasen, sammen med leverandøren, at fastlægge, hvordan I skal forholde jer i en sådan situation.

Vi står klar til at hjælpe

Jeg håber, at du har fået indsigt i, at det ikke behøver at være så kompliceret at komme i gang med energioptimering.

Vi er altid klar til at hjælpe – kontakt os for at få en uforpligtende snak om mulighederne i din virksomhed. Uanset hvor du er i processen, om du har behov for hjælp til identificering af projekterne, ansøgning om tilskud eller andre aspekter, står vi klar til at hjælpe dig og din virksomhed.

Emner: Energioptimering, Bæredygtighed, Energibesparelser

Seneste blogindlæg:

KLIMAskov 2024

read more

Markedsrapport uge 14 2024

read more

Rådgivernyt uge 12 – er din virksomhed omfattet af de nye regler for Energisyn?

read more

A CLEAR AND BOLD HEADER