Rådgivernyt – Sådan får du bedre økonomi i din fjernvarme.

Skrevet af Martin Røjkjær Knudsen - 16 december, 2020

header-picture

Sådan får du bedre økonomi i din fjernvarme

Fjernvarme er meget udbredt varmeforsyning i Danmark og ofte en af de mere bæredygtige og billige opvarmningskilder. Men du har formentlig stadig mulighed for at optimere på dit forbrug.

Selvom fjernvarme ofte kan være en billig opvarmningskilde, er der stadig nogle områder, hvor du som virksomhed kan vælge at optimere, så du får en mindre varmeregning.

Vi kommer i nedenstående ind på et område, hvor vi ofte ser potentialer for at minimere omkostningen til opvarmning.

Værd at vide om fjernvarme

Der findes forskellige måder at motivere forbrugerne til at optimere på deres afkøling. De typiske er:

  • Delvis eller 100% m3-afregning.
  • Minimum krav til afkøling.
  • Minimum krav til returtemperatur, uanset fremløbstemperatur.
  • Minimum krav til returtemperatur, som tager udgangspunkt i forbrugerens gennemsnitlige fremløbstemperatur.

Fjernvarmeselskaberne arbejder primært med ovenstående for at reducere varmetab ud til forbrugere (varmetabet ligger typisk på 20- 30%) samt forbedre driftsforhold for pumper.

Varmeanlæg dimensioneres i dag efter en fremløbstemperatur på 60 °C og en returtemperatur på 30 °C. Da returtemperaturen i mange tilfælde har en stor indvirkning på varmeudgiften, er det et fokusområde, hvor vores energirådgivere ofte finder et forholdsvis stort potentiale for at optimere.

Hvis du bliver afregnet pr. m3, betyder en forbedret afkøling af fjernvarmen, at du har behov for færre m3 og dermed får en mindre (billigere) regning.

Eksempel på optimering af fjernvarme

Lad os tage et eksempel fra et af vores rådgivningsprojekter hos en større dansk virksomhed.

Dataudtræk fra virksomhedens fjernvarmemåler for hele 2019 viser følgende:

  • Forbrug = 2,2 GWh
  • Gennemsnitlig returtemperatur = 48 °C
  • Gennemsnitlig fremløbstemperatur = 73 °C

 

For at reducere returtemperaturen laver vi en indregulering af de forskellige varmeinstallationer i virksomheden og lokaliserer de områder, hvorfra der kan køles mere på fremløbstemperaturen.

I dette konkrete eksempel er tiltagene hos virksomheden primært montering af ventiler med mulighed for flowbegrænsning eller ventiler, som regulerer efter returtemperaturen. Disse tiltag skal sikre en optimeret udnyttelse at fremløbstemperaturen.

Hvis tiltagene kan sænke returtemperaturen til blot 40 °C, er der et potentiale for at spare 17.000 m3 svarende til ca. 270.000 kr.

Sådan kommer du i gang med optimering af fjernvarme

Det er ikke altid lige simpelt at få sænket returtemperaturen, da varmesystemer kan være komplicerede at få kortlagt.

For at få en ide om dit potentiale er første step altid at undersøge, hvordan afregningen foregår til dit fjernvarmeselskab. Herefter tager vi udgangspunkt i dit forbrug og vurderer, om det er realistisk at reducere returtemperaturen. Hvis det er det, går vi i gang med at analysere mulighederne nærmere.

Lad os tage et andet eksempel på, hvordan analyse af varmeafgivere kan være til økonomisk fordel:

En virksomhed havde en varmtvandsbeholder til et baderum. Efter en fornuftig indregulering af beholderen blev flowet sænket med 3.000 liter i timen, hvilket for denne virksomhed resulterer i en årlig økonomisk besparelse på over 30.000 kr.

Skal vi finde besparelser på din fjernvarme?

Priser og vilkår for fjernvarme er selvfølgelig forskellige rundt om i landet, og det er forskelligt, hvad den økonomiske gevinst kan være. Derfor laver vi selvfølgelig en individuel evaluering for hver virksomhed – og vi kan også hjælpe dig.

Kontakt Scanenergi kundeservice og lad os tage en uforpligtende snak om dit fjernvarmeforbrug.

 

Emner: Energioptimering, Energibesparelser, Indeklima

Seneste blogindlæg:

Markedsrapport uge 3 2021

read more

Grøn energi - den højeste standard

read more

Velkommen til 2021

read more

A clear and bold header