Rådgivernyt - Nye energiafgifter og overskudsvarme.

Skrevet af Martin Røjkjær Knudsen - 27 august, 2020

header-picture

Nye energiafgifter og overskudsvarme

Den nye klimaaftale understøtter i høj grad den grønne omstilling i Danmark. Aftalen betyder blandt andet lavere afgifter på el anvendt til rumopvarmning og højere afgifter på fossile brændsler anvendt til rumopvarmning.

Vi er dykket ned i den nye klimaftale for at give dig et overblik over, hvad den kan komme til at betyde for dig.

Få overblik over ændringerne

Lad os se på de konkrete ændringer i afgiftssatserne på opvarmning, som træder i kraft den 1. januar 2021.

Afgift på fossile brændsler

  • Energiafgiften hæves fra 56,7 kr./GJ (20,04 øre/kWh) til 62,3 kr./GJ (22,4 øre/kWh)
  • Det svarer til en stigning på godt 10 %
  • Ændringen gælder for alle sektorer, både virksomheder, husholdning og fjernvarme
  • Formålet med ændringen er at gøre det mindre attraktivt at anvende fossile brændsler til rumvarme.

Elvarmeafgift til rumopvarmning

  • Elvarmeafgiften på el anvendt til rumvarme fjernes (planlagt til 15,5 øre/kWh i 2021, mens den i 2020 er 21 øre/kWh), så afgiften svarer til EU-minimumsbeløbet på 0,4 øre/kWh (0,8 øre/kWh for husholdninger)
  • Formålet med ændringen er at gøre det mere attraktivt at anvende varmepumper til rumvarme samt udnyttelse af overskudsvarme

Så meget sparer du ved at skifte til varmepumpe

Vi kan rigtig godt lide at bruge eksempler. Derfor kan du herunder finde tal fra konkrete kundecases, hvor du kan se, hvad ændringerne betyder for en virksomhed, der i dag forbruger naturgas til opvarmning, og som delvist erstatter denne energiform med en varmepumpe.

eksempel-1-2-scanenergi-varmepumpe-ny-klimaftale-2020_01*COP er en indikator for, hvor mange kWh varme varmepumpen producerer i forhold til, hvor mange kWh el den forbruger. Jo højere normeffektfaktor - jo bedre er varmepumpen til at producere varme

eksempel-2-2-scanenergi-varmepumpe-ny-klimaftale-2020_01

En ny overskudsvarmeafgift

Der skal i 2020 betales elvarmeafgift af hele din virksomheds elforbrug til drift af varmepumper, der udnytter overskudsvarme. Denne afgift bliver fra 2021 fjernet, som beskrevet ovenfor.

Det betyder, at du i 2021 og frem kun skal betale en overskudsvarmeafgift af dette forbrug; en afgift som allerede i 2020 blev reduceret.

  • Overskudsvarmeafgift 2019: 51,6 kr./GJ (18,6 øre/kWh) i opvarmningsperioden fra september til april
  • Overskudsvarmeafgift 2020 og frem: 25 kr./GJ (9 øre/kWh) hele året

Der bliver i efteråret 2020 forhandlet om en model, som skal give mulighed for at opnå reduceret overskudsvarmeafgift, hvis din virksomhed har visse typer certificeringer. Hvilke certificeringer, der kommer med i aftalen, er endnu ikke meldt ud.

Et eksempel på dette kunne se ud som nedenfor, dog er detaljerne i aftalen endnu ikke endeligt afklaret.

  • Overskudsvarmeafgift uden certificering: 25 kr./GJ (9 øre/kWh)
  • Overskudsvarmeafgift med certificering: 10 kr./GJ (3,6 øre/kWh)

Konsekvenser af den nye klimaaftale

Det bliver væsentligt mere attraktivt for virksomheder at konvertere fra fossile brændsler til varmepumper, og mange usikkerheder om opgørelse af el anvendt til rumvarme eller komfortkøl bliver fjernet.

Virksomheder der allerede anvender el til rumvarme eller komfortkøl opnår en økonomisk besparelse uden aktivt at gøre noget.

Derudover bliver det mere attraktivt at installere varmepumpe til udnyttelse af overskudsvarme, da der i 2021 ikke skal betales elafgift af elforbrug til varmepumper, der udnytter overskudsvarme.

Afgiften på overskudsvarme til rumopvarmning er allerede blevet reduceret i 2020, og det bliver interessant at se hvad der kræves af certificeringer for at få afgiften endnu længere ned på overskudsvarmen.

Vi følger udviklingen tæt og holder dig orienteret her på bloggen og på LinkedIn.

Emner: Energiafgift, Energioptimering, Grøn strøm, Bæredygtighed, FNs Verdensmål

Seneste blogindlæg:

Mød energirådgiveren: Alexander Pallesen Erlund

read more

Markedsrapport uge 47 2022

read more

Skal jeg stille sikkerhed for min elaftale?

read more

A clear and bold header