Rådgivernyt - Hvad betyder bæredygtig energi for din virksomhed i 2022?.

Skrevet af Ole Theibel Dahl - 13 januar, 2022

header-picture

Vi er i en tid, hvor begrebet bæredygtighed fylder i samfundsdebatten. Men hvad betyder bæredygtighed for dig som virksomhedsejer?

En stor andel af virksomheders bidrag til bæredygtighed vedrører energiforbruget, og her er der gode muligheder for at udvikle din virksomheds forbrug i en grønnere retning.

Simpelt opsat er der to måder, du kan opnå et mere miljøvenligt energiregnskab:

  • Certifikat-vejen – du køber certifikater på bæredygtig produceret strøm og gas
  • Den aktive vej – du gennemfører energibesparelser, omlægger til mere bæredygtige energikilder og bliver en grønnere virksomhed.

I praksis ser vi, at mange virksomheder kombinerer de to veje.

Overvejer du at tænke bæredygtighed ind i virksomhedens energiforbrug, er en CO2-kortlægning et godt sted at starte.

Hvad er en CO2-kortlægning?

En CO2-kortlægning analyserer kort og præcist din virksomheds energiforbrug og CO2-udledning fordelt på transport, el- og varmeforbrug. Disse nøgletal er et solidt udgangspunkt for dine beslutninger mod et grønnere energiregnskab.

Når du skal tage beslutningen om hvilken vej, du ønsker, virksomheden skal tage mod bæredygtig energi, er der flere faktorer at tage i betragtning.

Grønne certifikater

Det er muligt at købe flere forskellige grønne certifikater. Når du laver en aftale om grøn el, køber du et certifikat på grøn el og støtter investeringen i danske vindmøller, mens fx et grønt gas-certifikat støtter investeringer i biogasanlæg. 

Hvis din virksomhed fx investerer i KLIMAskov, kan du få dækket CO2-udledning i det omfang, du ønsker. Det kan være virksomhedens udledning fra elforbrug, transport eller måske fra opvarmning. Vi planter det antal træer, som dækker din virksomheds udledning; konkret vil træerne i løbet af deres levetid optage den mængde CO2, som din virksomhed forventes at bruge i det pågældende år.

 

Investeringer i certifikatmarkedet er en let og relativ billig måde at mindske din virksomheds CO2 udledning og dokumentere et bæredygtigt energiforbrug. Men det er en forholdsvis kortsigtet strategi, og du får umiddelbart intet økonomisk afkast af din investering.

Det sidste år har vi set energipriserne stige til hidtil usete højder, og det har haft stor betydning for virksomhedernes indtjening. Investeringer i grønne energicertifikater er upåvirkede af energipriserne. Forbruget og CO2-udledningen er den samme.

Energibesparelser

Når din virksomhed har fået analyseret energiforbruget, er potentielle energibesparelser ofte mere åbenlyse. I en tid med rekordhøje energipriser har incitamentet for investeringer i energibesparende tiltag aldrig været større.

De virksomheder, hvor energiomkostninger udgør en væsentlig del af de faste omkostninger, har en stor interesse i at mindske energiforbruget. Dels for at spare penge, men også for at blive mindre påvirkelige overfor svingende energipriser.

Så selv om en grøn investering kan synes stor, er tilbagebetalingstiden ofte overskuelig – og det økonomisk afkast fornuftigt.

Investering i grøn transport

Nogle grønne investeringer er lettere end andre. Transport er ofte en af de tunge CO2-udledere, og det er måske umuligt eller virker uoverskueligt at udskifte firmabiler og lastbiler til elbiler.

Hybridbiler er udadtil en grøn løsning, men det kan i praksis være svært at fastholde et grønt kørselsmønster. En løsning kan derfor være at udskifte brændstoffet i de nuværende biler til biodiesel. Dette vil resultere i et mærkbart fald i virksomhedens CO2-udledning.

Andre grønne investeringer

Generelt er en investering i konvertering fra gas- og oliekedler til varmepumper en god investering med en kort tilbagebetalingstid, som samtidig medfører en væsentlig reduktion i virksomhedens CO2-udledning.

For virksomheder med større lokaler med en ældre type belysning, vil en udskiftning af belysningen spare en del energi. Ofte kan en gennemgang og omlægning af virksomhedens ventilationsanlæg også medføre energibesparelser.

Få tilskud til energisparetiltag

Energistyrelsens Erhvervspulje giver tilskud til alle energisparetiltag, hvor en energibesparelse er målbar. Projekter med en stor CO2-reduktion i projektets levetid favoriseres. Det betyder, at du har mange muligheder for at få tilskud til investeringer.

Flere og flere virksomheder får fx øjnene op for etablering af solcelleanlæg i forbindelse med produktionen.

Grøn er vejen frem

Generelt bliver energiforsyningen i Danmark grønnere og grønnere. Fjernvarmeproduktionen har aldrig været mere bæredygtig. På få år er den gennemsnitlige andel af vedvarende energi i fjernevarmeforsyningen steget fra 52% til 72% og nogle varmeværker leverer varme, som er 95% bæredygtig og næsten CO2-neutral.

Andelen af biogas i det danske naturgasnet er kraftigt stigende, og i 2022 forventes det, at cirka en fjerdedel af den forbrugte gas er biogas og CO2-neutral. Denne tendens skinner klart igennem virksomhedernes CO2-regnskaber.

Hos Scanenergi er vi i fuld gang med at udarbejde CO2-kortlægninger for 2021, og vi kan se, at mange virksomheder allerede tænker på bæredygtig energi.

Det er meget forskelligt hvordan virksomhederne griber det an. Nogle virksomheder går hele vejen og har et CO2-neutralt energiforbrug. Andre virksomheder tager mindre skridt. De starter fx med at købe grøn el samtidig med, at de på baggrund af en CO2-kortlægning, igangsætter investeringer i energibesparende tiltag.

Skal du søge Erhvervspuljen i første kvartal?

Energistyrelsen åbner for ansøgninger til Erhvervspuljen den 4.-18. januar og igen den 15. februar-1. marts.

Alle kunder som Scanenergi rådgav og ansøgte om tilskud i Erhvervspuljen i 2021 fik deres ansøgninger godkendt.

Har din virksomhed en idé eller et energispareprojekt i tankerne, så står vi klar til at hjælpe jer med ansøgningen om energitilskud. Omkostningen til en energirådgiver er omfattet af tilskuddet.

Kontakt os til en snak om de grønne muligheder for din virksomhed.

Emner: Energioptimering, Vindenergi, Grøn strøm, Bæredygtighed, Energibesparelser, Elpriserne, Klimatiltag, Klimaprodukter

Seneste blogindlæg:

Markedsrapport uge 12 2023

read more

Mød energirådgiveren: Lasse Bjergen Rath

read more

Er grønt, grønt?

read more

A CLEAR AND BOLD HEADER