Rådgivernyt: Derfor er dine data vigtige.

Skrevet af Ole Theibel Dahl - 24 august, 2023

header-picture

“You cannot manage, what you do not measure”, “if you can’t measure it, you can’t improve it”, “you can’t manage, what you can’t measure” og så videre. En søgning på Google med et af de nævnte citater, giver en masse variationer og tilskrives W. Edwards Deming, Lord Kelvin William Thomson og Peter Drucker.

Hvem der præcis har sagt hvad, er ikke så vigtigt i dette indlæg, for budskabet rammer hovedet på sømmet, når det bruges i sammenhæng med energioptimering:

Ingen måledata = ingen optimering.

Vi kommer tit ud til kunder på screeningsopgaver, hvor de eneste forbrugsmålere er dem fra forsyningsselskaberne: el-, gas-, fjernvarme-, vandmåler osv. Men hvordan forbruget fordeler fra afregningsmålerne og videre ud i virksomheden kendes ikke.

Ofte kan vi med spotmålinger regne os frem til et estimeret forbrug, men en spotmåling er et øjebliksbillede og ikke altid egnet til at afdække forbrugsmønstre og tomgangsforbrug. Det er også muligt installere midlertidigt logningsudstyr og på den måde få indsigt i forbruget for en periode.

Når vi vender emnet med virksomhederne, går de samme tre spørgsmål igen: Hvad koster det? Hvilken løsning passer til vores behov? Hvor meget kan vi spare?

Behov

Det er gode og valide spørgsmål, men det er et andet sted vi skal starte: Hvad vil vi have ud af det?

Her kan svarene fx være, at vi ønsker at:

  • fremvise reduktion af energiforbrug/CO2-belastning med X% pr. år
  • opsætte KPI for energiforbrug/CO2-belastning
  • benchmarke forskellige afdelinger eller lokationer
  • synliggøre energiforbrug for virksomhedens energiforbrug/CO2-belastning for medarbejdere

Det bedste udgangspunkt for at afdække hvilket system, der er det rigtige for jeres virksomhed, er at få lavet en energiscreening, hvor I får kortlagt installationerne og energiforbruget.

Det skaber naturligvis mest værdi at kende forbrug og forbrugsmønster på de største energiforbrugere – derfor starter vi med at identificere, hvor de er. Det kan fx være enkelte maskiner eller afdelinger.

Dataopsamling

Når vi har styr på, hvor vi vil måle, skal måleudstyret installeres. Vi anbefaler, at du går efter et system med fleksibilitet. Dels fordi jeres behov kan ændre sig over tid, og dels fordi det giver mulighed for gradvist at rulle projektet ud i takt med, at systemet giver ny viden om forbruget.

På den måde sikre du, at du ikke investerer i et for stort system fra starten – hvilket faktisk er den største fejl, vi typisk ser i forbindelse med dataopsamling. Det vender vi tilbage til senere.

Eksisterende systemer

CTS (Central Tilstandskontrol og Styring) eller BMS (Building Management System) er typiske systemer til styring af procesanlæg og bygningsautomatik, samt dataopsamling – fx forbrugsdata fra bi-målere.

Ofte er produktionsanlæg eller bygninger født med CTS/BMS, og kræver traditionelt at alle enheder i netværket er fortrådet med hinanden. Det gør, at eftermontering tidligere har være ret bekostelig i etablering, men det har ny teknologi ændret på.

Lad os se på nogle af de ting, du skal være opmærksom på:

IOT

IOT – Internet of Things dækker over diverse anlæg, maskiner og udstyr, der er direkte forbundne til internettet, så du kan tilgå bl.a. driftsdata fra enhver computer, mobil eller tablet.

Har dit udstyr ikke netværksmuligheder indbygget, kan du eftermontere et system, som kan kommunikere med udstyrets ældre bus-kommunikation og fungere som gateway til internettet. Det letter installationsomkostninger, når behovet for kabeltræk reduceres eller helt forsvinder.

Dataopbevaring

Cloud-løsninger, hvor data gemmes skyen, er ofte den nemmeste og mest fleksible løsning. Der kan dog være virksomhedspolitikker eller andre hensyn, der gør, at man ønsker at opbevarer sine data lokalt.

Databearbejdning

I rå form er måledata næsten endeløse rækker af tal i en database. For at omsætte dine indsamlede data til noget brugbart, har du behov for, at de bliver vist i et meningsfuldt format.

Det kan fx være nøgletal for energiforbrug pr. dag eller en graf, der viser trends – det afhænger af, hvad der giver værdi for din virksomhed. De fleste systemer har et komplet brugerinterface, der, efter login, giver mulighed for at opstille og kategorisere data.

Vi anbefaler, at du vælger noget, som er nemt at bruge, fordi det gør det lettere og mere naturligt for dig og dine medarbejdere at bruge det aktivt i dagligdagen.

Nedenfor er der listet nogle kerne-features op, som et godt system bør have.

Dashboard

En oversigtsskærm, hvor de vigtigste nøgletal og trends vises. Det kan fx være et effektivt værktøj til at synliggøre overfor medarbejdere, at der arbejdes seriøst med energiforbrug og CO2-belastning, samt gøre gode energivaner målbare.

Rapportering

Ved at på forhånd at definere de vigtigste nøgletal og trends, tilbyder mange systemer automatisk at generere rapporter med et fastlagt interval. Det er tidsbesparende og let at kommunikere videre.

Opsætning af alarmgrænser

Fejl på forsynings- og produktionsanlæg medfører typisk et ændret energiforbrug – oftest til det værre. Derfor kan det give værdi at have mulighed for at opsætte alarmgrænser, så du modtager en alarmbesked, hvis det daglige forbrug overstiger et grænseniveau.

Analyse

Systemer indeholder ofte analyseværktøjer, så du fx kan nærstudere trends for udvalgte perioder og sammenligne med andre tendenser. Det er et meget effektivt værktøj til fx at mindske tomgangsforbrug.

Og hvad så nu?

Med alle de input in mente kan det være, at du tænker, at det er en fuldstændigt uoverskuelig opgave. Men det er det faktisk ikke. Vores erfaring viser, at det er en stor fordel at starte i det små og installere måleudstyr på de væsentligste energiforbrugere først og gradvist bygge på efterhånden, som behovet stiger.

Som tidligere nævnt, er det vigtigt at finde et system, der er skalerbart og passer til dine behov. Vi har desværre set flere eksempler på, at virksomheder har valgt at købe et for stort og kompliceret system til deres behov. Resultatet bliver desværre ofte, at systemet ikke bliver anvendt hensigtsmæssigt, da der ikke er nogen der orker at tage ejerskab på opgaven.

Derfor er vores anbefaling, at du først skal have styr på behovet for data, måske endda foretage en foranalyse, hvor du får belyst hvilke områder, der vil være hensigtsmæssige at opsamle data på.

Hos Scanenergi har vi ingen interesse i at du skal vælge et system frem for et andet. Vi rådgiver ud fra dine behov. Så hvis du overvejer at få etableret et system til energimåling eller har behov for hjælp til at arbejde med de data i allerede har, så ræk ud og få en uforpligtende snak om, hvordan Scanenergi kan hjælpe dig.

Emner: Energioptimering, Energibesparelser

Seneste blogindlæg:

Rådgivernyt uge 25 - Status på 1. halvår 2024

read more

Markedsrapport uge 23 2024

read more

Rådgivernyt uge 21 - Sommer & solceller

read more

A CLEAR AND BOLD HEADER