Rådgivernyt - Året der gik i Energirådgivningen.

Skrevet af Ole Theibel Dahl - 18 november, 2021

header-picture

I denne omgang rådgivernyt ser vi på, hvad der er sket i 2021, og hvad der kommer til at ske i 2022.

2021 har for os været et rigtigt spændende år, hvor vi har hjulpet vores kunder med at reducere deres energiforbrug og CO2-udledning – og det vil vi fortsætte med i 2022.

Erhvervspuljen giver gode muligheder for tilskud

Da vi gik ind i året, var det med visheden om, at Erhvervspuljen åbnede med mulighed for at virksomheder kunne modtage op til 50% i tilskud til energispareprojekter.

Vi har i 2021 hjulpet en række virksomheder med ansøgning om tilskud til bl.a.

 • udskiftning af belysning til LED
 • konvertering fra fyringsolie og naturgas til varmpumper
 • etablering af varmegenvinding
 • indregulering af varmeanlæg
 • optimering af trykluftsystemer
 • optimering af procesanlæg og
 • efterisolering af bygninger

Det er ingen hemmelighed, at sagsbehandlingstiden hos Energistyrelsen i nogle tilfælde har været lang. Heldigvis oplever vi en markant hurtigere sagsbehandling nu, end først på året.

Erhvervspuljen i 2022 – vigtige datoer

Energistyrelsen har allerede nu meldt ud, at de åbner for nye ansøgninger d. 4. januar 2022. Puljen er åben i 14 dage, og der er afsat 225 millioner kroner.

Vi har i skrivende stund fået alle sager godkendt hos Energistyrelsen, så har du et energispareprojekt, du ønsker at søge om tilskud til så tag endeligt fat i os – vi hjælper dig sikkert igennem ansøgningsprocessen.

Der åbner i 2022 i alt fem puljer, hvor den første pulje altså åbner allerede 4. januar. De øvrige puljer åbner:

 • 15. februar
 • 29. marts
 • 31. maj
 • 30. august

Fælles for alle puljerne er, at de er åbne i 14 dage. Hvis du vil læse mere omkring ansøgningsprocessen, anbefaler jeg, at du læser vores tilskudsguide.

Bygningspuljen – fra kaotisk start til en succes

I efteråret åbnede Bygningspuljen for ansøgninger til energisparetiltag for boliger. Vores energirådgivere var velforberedte og med et godt set up, fik alle vores kunder deres ansøgninger igennem.

Der har været meget omtale af Bygningspuljens kaotiske ansøgningsprocedure, og hos Scanenergi har vi erfaret, at det kræver et vist IT-teknisk setup at få ansøgningerne igennem.

Bygningspuljen giver tilskud til boliger med et energimærke E-F-G. Du kan bl.a. søge tilskud til konvertering til varmepumper, udskiftning af vinduer og efterisolering. Der er endnu ikke fastsat en dato for ansøgning i 2022, men har du et projekt under opsejling så kontakt Scanenergi. Det er vores erfaring, at sandsynligheden for at få sin ansøgning igennem nåleøjet er væsentlig større, når alting er forberedt.

Læs mere om vores første år med bygningspuljen

Når det lovpligtige energisyn bliver en god forretning

Udover de forskellige støttepuljer, har vi i 2021 hjulpet mange virksomheder med udarbejdelse af det lovpligtige energisyn. Her har vi stort fokus på at flytte energisynet fra en byrde til noget, der faktisk giver virksomheden værdi. Vi er derfor meget glade for, at vi hos vores energisynskunder har haft mulighed for at hjælpe med realisering af mange energispareprojekter.

Vi har bl.a. hjulpet med

 • udarbejdelse af funktionsbeskrivelser
 • tilbudsindhentning
 • leverandørhåndtering samt
 • dokumentation af den realiserede energibesparelse.

Vi har helt simpelt sørget for, at de projekter, der bliver identificeret i forbindelse med et energisyn, også bliver realiseret og flyttet til en god forretning.

Energistyrelsen har givet mulighed for, at virksomheder med et samlet energiforbrug på under 1.000.000 kWh/år kan få foretaget et forenklet energisyn. Det er positivt, da der ved det forenklede energisyn ikke er det samme krav til afrapportering, men større fokus på identificering af mulige indsatsområder.

Energistyrelsen udsender løbende breve til virksomheder, der, måske, skal have udarbejdet lovpligtigt energisyn. Måske ved du allerede, at din virksomhed skal have gennemført et energisyn i 2022? Du er altid velkomne til at kontakte os for en snak omkring, hvordan du gør energisynet til en god forretning i din virksomhed.

Læs mere om energisyn i denne guide

Stigende energipriser og ændring i energiafgifter

Den faktor, der har størst indflydelse på om et energiprojekt er en god forretning, er energiprisen. Da vi gik ud af 2020, kom vi fra et historisk lavt prisniveau. I 2021 har der været historisk store udsving i energiprisen, og vi er på nuværende tidspunkt på et historisk højt niveau hvad angår både el og gaspris.

Det betyder, at mange virksomheder i 2022 vil opleve, at omkostninger til energi fylder endnu mere, end det har gjort tidligere. Men det kan også give mulighed for at opnå endnu kortere tilbagebetalingstider på energispareprojekter.

Vi er klar til at hjælpe dig med at reducere din virksomheds energiforbrug og energiomkostninger. Reduceres energiforbruget i din virksomhed, reduceres virksomhedens finansielle påvirkelighed også i mindre grad af svingende energipriser.

Fra 2021 er der sket en række ændringer på afgiftsområdet, hvilket kan have indflydelse på den grønne omstilling. Fra 2021 er det bl.a. besluttet, at der ikke skal betales overskudsvarmeafgift af el baseret på overskudsvarme – fx fra trykluftkompressorer eller køleanlæg.

Derudover er det besluttet at der ikke længere skal betales delvis elafgift på el anvendt til rumvarme. Det har stor indflydelse på bl.a. projekter, hvor der installeres varmepumper til rumvarme.

Fra 2022 er det desuden besluttet at lempe overskudsvarmeafgiften. Det betyder, i mange tilfælde, at det vil være væsentligt mere attraktivt for virksomheden at udnytte overskudsvarme fra processor til rumvarme.

CO2-kortlægninger – en ting der er kommet for at blive

Hvis der er noget, vi har talt meget om i 2021, er det CO2-udledning. Flere og flere virksomheder efterspørger en CO2-kortlægning. Det kan være som en del af virksomhedens politik eller grønne branding, men en CO2-kortlægning kan også være dit udgangspunkt for at identificere nye energisparetiltag. Hvis din virksomhed får udarbejdet en CO2-kortlægning flere år i træk, får du dokumentation for jeres grønne indsats.

Vi har i 2021 udført mange CO2-kortlægninger hos vores kunder. Vores tilgang er, at det skal være simpelt at komme i gang med reduktion af CO2-udledningen, og her er en CO2-kortlægningen et godt redskab.

Vi har i 2021 lyttet til vores kunders ønsker om rapportens omfang og udseende. Vi er derfor stolte over at levere et, synes vi selv, enkelt format, der gør det let og overskueligt at arbejde med virksomhedens CO2-udledning. Vi har allerede nu mange virksomheder der ønsker at få udarbejdet endnu en CO2-kortlægning i 2022. Den primære årsag til at vælge at udarbejde CO2-kortlægning flere år i træk er at vise effekten af de initiativer, virksomheden har gennemført.

Uanset hvordan du ønsker at arbejde med din virksomheds energiforbrug og CO2-udledning, står vi klar til at hjælpe dig – også i 2022.

Emner: Energioptimering, Energisyn, Bæredygtighed, Energibesparelser, Elpriserne

Seneste blogindlæg:

Markedsrapport uge 3 2022

read more

Rådgivernyt - Hvad betyder bæredygtig energi for din virksomhed i 2022?

read more

Klar til 2022

read more

A CLEAR AND BOLD HEADER