Ny aftale med Tyskland vil påvirke spotpriserne på el.

Skrevet af Scanenergi - 22 juni, 2017

header-picture

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har indgået en aftale med det tyske Økonomi- og Energiministerium omkring handel af el. Det kommer til at betyde højere spotpriser fremadrettet.

Aftalen er et resultat af længere tids forhandling med det tyske Økonomi- og Energiministerium med baggrund i den seneste årrækkes omfattende begrænsninger på handel med el mellem Danmark og Tyskland. Det har betydet, at kun godt 11% af handelskapaciteten mellem Jylland og Tyskland var tilgængeligt for markedet i 2016.

Handelsbegrænsningen betyder, at selv om de nordiske el-producenter i perioder kan producere strøm billigere end deres tyske konkurrenter, kan de ikke få adgang til at sælge strøm på det tyske marked.

Resultatet af denne ”handelshindring” har medført, at perioder med megen dansk vindproduktion har resulteret i ekstraordinære lave spotpriser, idet strømoverskuddet ikke kunne eksporteres. Med den gradvise åbning vil efterspørgslen stige og dermed også incitamentet for at hæve priserne.

Gradvis åbning de kommende år

Med denne aftale, vil der allerede fra efteråret 2017 gradvist blive åbnet op for, at der kan sendes strøm fra Danmark mod syd, i de timer vi i Danmark har overskud, eller hvor de danske priser af anden årsag er lavere end de tilsvarende tyske.

kapacitet-aftale-dk-de

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Nye datacentre påvirker også prisen

Den nye handelsaftale er dog ikke det eneste, der potentielt set vil påvirke spotpriserne fremadrettet. Opførelsen af store datacentre fra internationale aktører kan også få priserne til at stige.

Facebook og Apple er allerede i gang med at realisere deres datacentre i henholdsvis Odense og Viborg, imens vi stadig afventer om Google vil gøre brug af deres indkøbte grund i Fredericia.

De mange nye, store datacentre vil betyde en øget efterspørgsel på el (en analyse fra tænketanken Concito indikerer op mod 10%). Og en større efterspørgsel betyder som regel også en højere pris.

Er spotprisaftaler så et dårligt valg?

At spotpriserne fremadrettet vil stige behøver ikke nødvendigvis betyde, at du skal gå over til fastprisaftaler. Det handler alt sammen om hvad du har temperament til. Her må du spørge dig selv, hvad din risikovillighed er. Vil du gerne spekulere i markedet eller har du brug for ro og sikkerhed for bedre at kunne koncentrere dig om andre opgaver? Læs mere om vores el-aftaler.

Er du i tvivl om, hvad der er det bedste for dig, så ring gerne til os. Så tager vi en snak om de forskellige muligheder. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Det handler i bund og grund om, hvad du har det bedst med - ligesom med realkreditlån og investeringen af din pension.

Du er velkommen til at skrive til os på kundeservice@scanenergi.com eller blot ringe til dem på 9992 9000. Så finder de en ledig medarbejder.

Emner: Elpriserne

Seneste blogindlæg:

Markedsrapport uge 3 2021

read more

Grøn energi - den højeste standard

read more

Velkommen til 2021

read more

A clear and bold header