Markedsrapport uge 43 2022.

Skrevet af Scanenergi - 27 oktober, 2022

header-picture

Markedsrapport 25. oktober 2022

Imens vi fortsat venter på at få konkretiseret EU´s og de forskellige landes tiltag i forhold til loft på gas- og elpriser, kan man se, hvordan markedskræfterne via de høje elpriser får sænket og omlagt det samlede elforbrug. Herhjemme ser det ud til, at det private elforbrug er faldet med små 10% de seneste måneder, og flere net selskaber indikerer, at de kan se, døgnforbruget hos private forbrugere er markant ændret, så dagsforbruget er faldende og nat forbruget stigende.

Se med - vi fortæller om elmarkedet

Vi giver dig et overblik over elmarkedet netop nu. Se med, når Jens fortæller - og læs hele markedsrapporten nedenfor.

HubSpot Video

 

Energipriserne

Det ser ud til, at de europæiske lande uden de store problemer har fået fyldt gaslagrene op, således der ikke umiddelbart bliver forsyningsproblemer denne vinter (såfremt vinteren bliver som normal). Gasprisen er således faldet så meget, at vi nu ser enkelte timer med negative priser (på gas), og gasprisen for nærmeste måned er under € 100,00 igen. Men udfordringen er ”skubbet” længere ud og ind i 2023, hvor en fortsat konflikt i Ukraine vil veje tungt i forhold til leveringen.

Kulprisen ligger nu omkring $ 250,00, CO2 ligger omkring € 75,00, og gasprisen er faldet til et niveau omkring € 140,00 for leveringsåret 2023.

Markederne er trods de seneste ugers markante prisfald stadig ekstremt nervøse, og det finansielle marked på børserne har i et stykke tid været underdrejet i forhold til likviditet, så der skal ikke meget til for, at markedet kan vende tilbage med markante prisstigninger.

Der er således stadig mange fundamentale ting, som tilsiger et fortsat højt niveau for de kommende leveringsperioder. Det, som i vores øjne stadig bliver afgørende, er, om den økonomiske afmatning, vi ser i forskellige lande, hvor vi ser stigende antal konkurser og et stigende antal af private og virksomheder, som har en udfordring med betaling af el- og forsyningsregninger og som søger mulighed for afdragsordninger, slår igennem på prissætningen af energi. Det ER noget, som vi efterhånden ser som en stor mulighed, hvor markedet ud fra udbud og efterspørgsel klarer ”energikrisen”, men det bliver på bekostning af virksomhedernes vækst, arbejdsstyrken og til dels begrundet i recession i Europa.

Prisudviklingen

Denne måned ligger leveringen på DK1 indtil nu omkring € 150,00, hvilket er højt, men alligevel næsten en halvering af leveringen i september. Vi kan se, at forventningen til spotleveringen for 2023 stadig ligger på over € 300,00 (på både DK1 og DK2), så vi har desværre ikke set toppen endnu. Tyskland handler for 2023 omkring € 370,00, og da den danske pris vil ligge op af denne, så er der stadig udfordringer forude.

Vi anbefaler stadig at købe systemafdækning på tilbagefald og huske at afdække sin CFD-risiko, idet vi ikke forventer de danske CFD-priser, hverken DK1 eller DK2, falder tilbage - nærmere tværtimod.

Graf 2_Markedsrapport uge 43_22

Det er en gentagelse, men det kan ikke siges eller vises tydeligere end nu. Man skal ALTID afdække sin områderisiko (CFD)y, når man afdækker sit elforbrug på fastpris. Udelukkende at afdække ”system-benet” er IKKE afdækning men spekulation i ekstrem grad!

I grafen nedenfor kan vi se udviklingen i den tyske og nordiske kontrakt for år 2023. Den gule er Tyskland, cyan er Norden og forskellen på de to er nederst i grøn

Graf 1_Markedsrapport uge 43_22

Hydrobalancen

Den nordiske balance ligger stadig noget under normalen for årstiden efter også at have været ”presset” det meste af 2021. Der er i princippet nok vand i norden, men også i forhold til reservoirfyldningerne ligger der regler for hvor høj / lav fyldningsgraden skal ligge ved indgangen til vintermånederne. Vi ser dog, at reservoirfyldningen i det sydlige Norge stadig er lav – meget lav endda, så det springende spørgsmål er nu, om den længe ventede nedbør nu vil falde som vand eller sne. Kommer det som ureguleret vand får vi lave norske priser over vinteren - men tilsvarende højere ind i det nye år.

Den næste uge bliver temperaturerne noget højere (4-5 grader) end normalen for årstiden i Norden som helhed. Vinden bliver ret lav og nedbøren som normalt. Sidste måned blev leveret med en CFD på DK1 og DK2 omkring € 130,00, og denne måned, forventer vi, bliver leveret mellem ca. € 50,00 / 100,00.

Graf 3_Markedsrapport uge 43_22

Påvirkningen af de danske CFD-priser

Spændet mellem de nordiske og tyske priser ligger omkring € 270,00 – stadig en uhørt høj og historisk forskel. Forskellen understøtter fortsat en høj og stigende CFD i Danmark. Vi ser på nedenstående graf priserne for de danske CFD-kontrakter for de nærmeste 3 år med DK1 til venstre og DK2 til højre.

Graf 5_Markedsrapport uge 43_22

Det er fortsat høje kul, gas og oliepriser, som holder hånden under de tyske priser. Olien ligger i $ 90,00 og kul i $ 250,00 (ned $ 50,00 fra sidste markedsrapport). Gasprisen i Europa holder sig på meget høje niveauer, men er de sidste par uger dog faldet en del i takt med, at lageropbygningen til denne vinter ser ud til at gå gnidningsfrit. De mulige udfordringer er nu ”skubbet” ud til starten af 2023.

Vi har svært ved at se ovenstående parametre ændre sig og forventer således stadig høje(re) CFD priser herhjemme, både på DK1 og DK2.

Nedenstående graf viser udviklingen for kul, olie og CO2. Den grønne er kul, blå er gas, orange er olie og pink er CO2.

Graf 4_Markedsrapport uge 43_22

 

Emner: Markedsrapport

Seneste blogindlæg:

Autobranchen – samarbejde med Scanenergi

read more

Markedsrapport uge 37 2023

read more

Skal du have en ny el-aftale i 2024?

read more

A CLEAR AND BOLD HEADER