Markedsrapport uge 23 2024.

avatar

Skrevet af Jens Brøgger - 06 juni, 2024

header-picture

Vi har i Norden de seneste uger oplevet rigtig mange timer med negative priser. Det har primært været timerne, hvor vi har haft en kombination af meget vind og sol.

Se med

Vi giver dig et overblik over elmarkedet netop nu. Se med, når Jens fortæller - og læs hele markedsrapporten nedenfor.

Vi giver dit et overblik over elmarkedet netop nu. Se med, når Jens fortæller – og læs hele markedsrapporten nedenfor.

Vand, sol & vindenergi giver lave priser

Vi har haft nogle uger med meget varme, og dette har gjort, at snesmeltningen i Norden har taget fart – måske lidt mere fart end normalt. Dette sammenholdt med vind og sol gør, at der produceres meget energi med vand, og når det ”kolliderer” med solenergi, så får vi negative spotpriser.

Netop det faktum bestyrker os i, at vi forventer et fortsat stigende forwardmarked – noget, vi har talt om gennem længere tid.

Er alt godt?

Der ryger rigtig meget vand ud af batteriet i Norden i øjeblikket. Noget bliver til billig strøm – noget ryger ”uden om tælleren”, og det, der går uden om produktion, kommer til at mangle senere.

Vi har set, at de kontinentale priser trods sol og vind og lave nordiske priser har ligget meget højere, og det ser vi som et klart signal om, at Tyskland ikke vil kunne håndtere en vindfattig sommer med den nye status som energi-importør. De kommer således til at skulle importere, og det bliver derfor kernekraften, som igen skal understøtte det europæiske energiforbrug.

Gasprisen er steget siden seneste Markedsrapport og er nu stabil over 260,- DKK/MWh, og kulprisen, der ligeledes er steget, nærmer sig 900,- DKK/ton.

Der går vedvarende snak i markedet om, at der vil komme yderligere sanktioner over for Rusland, og at det vil kunne sætte de sidste 15% af EU-importen af russisk gas i fare (ja, EU importerer stadig russisk gas). Et fald i leverancer på 15% er i sig selv ikke et problem, men de skal jo erstattes med anden import. Og manglende udbud giver højere priser, og højere gaspriser giver stigende elpriser.

Kulprisen er som beskrevet steget siden seneste Markedsrapport og ligger omkring 870,- DKK/ton. CO2 er steget markant til 560,- DKK/ton, og gasprisen har oplevet en svag stigning til 260,- DKK/MWh.

SPOTprisen leveres i de første dage af juni dyrere end året som helhed, men specielt DK2 oplever dyrere priser i disse dage.

I grafen nedenfor kan vi se udviklingen i den tyske og nordiske kontrakt for år 2024. Den orange er Tyskland, lilla er Systempris, DK1 grøn og DK2 blå.

Graf 1_Markedsrapport uge 23_2024Spotlevering DK1 og DK2 – ugegennemsnit

Graf 2_Markedsrapport uge 23_2024

Der er sket store dræn af den hydrologiske balance. Balancen er omkring -16TWh, hvilket er ok for årstiden, men den tidlige snesmeltning, som har resulteret i ekstremt lave spotpriser i flere nordiske prisområder, gør nu også, at der ryger rigtig meget vand ud. Det skader balancen og kan understøtte stigende forwardpriser. Dette specielt når man tænker på, at der i år er yderligere mulighed for at eksportere energi ud af det nordiske prisområde til bl.a. England.

I uge 23/24 bliver temperaturerne som normalt for årstiden i Norden som helhed. Vinden kommer lidt tilbage og bliver noget over normalen i hele perioden og nedbøren ligeledes lidt over normalen. Det bliver således på meteorolog-sprog noget ustadigt.

Sidste måned (maj) blev leveret med en CFD på DK1og DK2 omkring 225,- DKK/MWh, og denne måned forventer vi, at juni bliver leveret på omtrent det samme.

Graf 3_Markedsrapport uge 23_2024

Spændet mellem de nordiske og tyske priser for nærmeste år er forøget yderligere, men generelt er der ikke megen bevægelse der. Markederne følger hinanden.

Forskellen understøtter dog fortsat en høj CFD i Danmark (se sidste graf nederst). Olien ligger i 560,- DKK/tønde og kul 870,- DKK/MWh. Gasprisen i Europa (TTF) ligger i niveauet 260,- DKK/MWh.

Gasprisen er stadig værd at følge, for trods det at de europæiske gaslagre er fyldt til maksimum, så vil store dræn – uagtet af hvilken årsag – kunne medføre store prisstigninger i elprisen på kontinentet.

Nedenstående graf viser udviklingen i gas (blå), CO2 (lilla), olie (orange) og kul (grøn).

Graf 4_Markedsrapport uge 23_2024

Vi ser på nedenstående graf priserne for de danske CFD-kontrakter for de nærmeste 3 år med DK1 til venstre og DK2 til højre.

Graf 5_Markedsrapport uge 23_2024

 

Seneste blogindlæg:

God sommer 2024

read more

Nye produkter på vej

read more

Rådgivernyt uge 25 - Status på 1. halvår 2024

read more

A clear and bold header