Markedsrapport uge 23.

Skrevet af Scanenergi - 06 juni, 2019

header-picture

Sidste uge fortsatte det triste vejr herhjemme. Tørt, men køligt og ret blæsende - trist men typisk dansk.

Vejret er således markant anderledes end samme periode sidste år, men generelt kan man sige, at spotpriserne holder sig på nogenlunde samme niveau som sidste år, men de næste uger vil vise, om vi skal se samme eksplosive stigning.

Graf 1_Markedsrapport uge 23

Snesmeltningen er godt i gang i Norden, og den hydrologiske balance er, som man kan se nedenfor, forbedret markant, og vi ligger nu på niveau med et normalt år (ca. – 9TWh). Snesmeltningen sker under kontrollerede former, dvs. producenterne har styr på hvor og hvor meget vand som køres igennem, vi ser derfor ikke – endnu – det ukontrollerbare gennemløb, som historisk har givet store oversvømmelser i blandt andet Sydsverige. De seneste 14 dages prognoser viser dog, at temperaturerne vil ligge lidt over normalen for årstiden, og at vi generelt i Skandinavien får et lidt mere højtryksdomineret vejr.

Graf 2_Markedsrapport uge 23

Graf 3_Markedsrapport uge 23

Kigger man på forholdet mellem den tyske og den nordiske forward kontrakt for år 2020, så ser vi, at spændet langsomt udvides igen. Det var, som nogen måske husker, det spænd som den norske trader Einar Aas spekulerede i uden succes. Efter at ramme en forskel i spread på ca. € 19,00 i oktober 2018, så udvides spændet igen til omkring € 13,00. Dette er interessant, idet de danske priser historisk vil ligge sig imellem disse to priser men naturligt, som oftest op ad den højeste af disse to. Idet der er kabler mellem Tyskland og Danmark (DK1), vil en del aktører hedge (afdække) dette spread. Forskellen mellem Tyskland og DK1 er med dagens CFD på ca. € 5,00 ca. € 8,00.

Graf 4_Markedsrapport uge 23

Når man ser, at den danske CFD for 2020 ligger omkring € 5,00, vil vi anse denne for et godt køb og er stadig af den overbevisning, at de danske CFD kontrakter vil ryste historikken af sig og være et udmærket køb på disse niveauer.

Det samme er gældende for år 2021 og 2022, her er spændet mellem DK1 og Tyskland endda større.

Set med forbrugerøjne betyder dette, at vi mener de danske priser har gode muligheder for at komme højere i fremtiden, men at man grundet den store usikkerhed bør kigge nærmere på de fleksible afdækningsprodukter, som Scanenergi tilbyder.

Med venlig hilsen

Scanenergi

Emner: Markedsrapport

Seneste blogindlæg:

Markedsrapport uge 47

read more

Er energisynet lovpligtigt i din virksomhed?

read more

Rådgivernyt - Belysningsguide

read more

A clear and bold header