Markedsrapport uge 20 2022.

Skrevet af Scanenergi - 19 maj, 2022

header-picture

Markedsrapport 16. maj 2022

Olieprisen ligger stabilt omkring $ 110,00 / 120,00, kulprisen stiger igen, og således handler vi omkring $ 250,00.

Krigen i Ukraine er naturligvis stadig ” The Hot Topic”, og markederne er ekstremt nervøse. De mindste nyheder tolkes og vurderes og bliver ofte baggrund for ekstreme udsving. Flere sanktioner mod Rusland eller ej – det er naturligvis det altafgørende spørgsmål.

Og i weekenden så vi tydeligt, hvad der sker, hvis man begynder at gå Rusland lidt for tæt på. Ikke mange timer efter at Finland officielt udmeldte, at de vil søge optagelse i Nato, lukkede Rusland for transport af el til Finland. Analyser tilsiger, at det kan betyde en stigning i den fællesnordiske systempris på € 3,00 – 5,00 i de nærmeste kontrakter, hvis det varer ved - om det gør, det får vi se.

Se med - vi fortæller om elmarkedet

Vi give dig et overblik over elmarkedet netop nu. Se med, når Jens fortæller - og læs hele markedsrapporten nedenfor.

HubSpot Video

Prisudviklingen

Spotpriserne er fortsat høje. Det er dog tydeligt, at en stigning i vind produktionen den seneste måned har taget toppen af gennemsnittet. Dog viser de daglige spotpriser (og priserne time for time de enkelte dage) stadig ekstremt store forskelle og udsving. Det er således tydeligt at se på priserne, når det blæser eller ej. Denne måned ligger leveringen indtil nu omkring € 75,00, hvilket er noget lavere end de seneste måneder. Det næste stykke tid skal vi begynde at have fokus på udviklingen i de sydnorske vandreservoirer, hvor fyldningsgraden ligger markant lavere end normalt for årstiden.

Markedsrapport uge 20_2022_Graf 1

Vi anbefaler stadig at købe systemafdækning på tilbagefald og huske at afdække sin CFD-risiko, idet vi ikke forventer de danske CFD-priser, hverken DK1 eller DK2, falder tilbage - nærmere tværtimod.

Det er en gentagelse, men det kan ikke siges eller vises tydeligere end nu. Man skal ALTID afdække sin områderisiko (CFD), når man afdækker sit elforbrug på fastpris. Udelukkende at afdække ”system-benet” er IKKE afdækning men spekulation i ekstrem grad!

I grafen nedenfor kan vi se udviklingen i den tyske og nordiske kontrakt for år 2023. Den gule er Tyskland, cyan er Norden og forskellen på de to er nederst i grøn.

Markedsrapport uge 20_2022_Graf 2

Hydrobalancen

Den nordiske balance ligger nu under normalen for årstiden efter også at have været ”presset” det meste af 2021. Den næste uge bliver temperaturerne højere end normalen for årstiden i Norden som helhed. Vinden bliver markant mindre end normalen og nedbøren under normalen. Så dejligt lunt og relativt tørt – nu er det forår!

Markedsrapport uge 20_2022_Graf 3

Påvirkningen af de danske CFD-priser

Spændet mellem de nordiske og tyske priser ligger i skrivende stund omkring € 150,00, hvilket igen er en markant udvidelse. Forskellen understøtter derfor fortsat en høj og stigende CFD i Danmark. Vi ser på nedenstående priserne for de danske CFD-kontrakter for årene 2023-2025 med DK1 til venstre og DK2 til højre.

Markedsrapport uge 20_2022_Graf 4

Det er fortsat høje kul, gas og oliepriser, som holder hånden under de tyske priser. Olien ligger i $ 110,00 og kul i $ 250,00. Gasprisen i Europa holder sig på meget høje niveauer, og det er stadig større sanktioner mod Rusland på gasimporten, som vil kunne få de europæiske gaspriser til at nå hidtil usete niveauer. Retorikken fra EU som yderligere sanktioner skærpes, men vi mener stadig, at de politiske hensyn til Europæisk industri (og derved arbejdspladser) gør, at vi tvivler på markante skærpelser. Vi har svært ved at se ovenstående parametre ændre sig og forventer således stadig høje(re) CFD priser herhjemme, både på DK1 og DK2.

Sidste måned blev leveret med en CFD på DK1 og DK2 omkring € 20 – 30, og denne måned forventer vi bliver leveret på cirka € 50 - 75.

I grafen nedenfor kan vi se udviklingen for kul, gas, olie og CO2. Den grønne er kul, blå er gas, orange er olie og pink er CO2.

Markedsrapport uge 20_2022_Graf 5

 

Emner: Markedsrapport

Seneste blogindlæg:

Mød energirådgiveren: Katrine Vølcker

read more

Markedsrapport uge 24 2022

read more

Rådgivernyt - Hvordan skærer jeg ned på mit gasforbrug?

read more

A CLEAR AND BOLD HEADER