Markedsrapport uge 12 2023.

avatar

Skrevet af Jens Brøgger - 23 marts, 2023

header-picture

Markedsrapport 21. marts 2023

Første kvartal er snart overstået – i de kommende måneder venter sommeren og varmen, inden vi igen skal trækkes med kulden og mørke timer.

Se med - vi fortæller om elmarkedet

Vi giver dig et overblik over elmarkedet netop nu. Se med, når Jens fortæller - og læs hele markedsrapporten nedenfor.

HubSpot Video

Spotleverancen

I mange leveranceår vil de kolde kvartaler være de dyreste i en spotleverance – men det forventer vi ikke i indeværende år. Som du kan se herunder, har prisen for de første 2 måneder været på ca. 750,- MWh på Sjælland og ca. 850,- MWh i Jylland / Fyn.

Priserne for januar og februar i år er på samme niveau som januar og februar 2022.

scanenergi-blog-tabel-mindre (002)

Marts er snart ovre, og vi forventer identiske priser i marts. Det betyder, at spotleverancen er betydelig billigere i Q1 2023, end vi frygtede i efteråret 2022.

Forventningen til resten af året er dog stadig på ca. 1.050, - MWh for både Sjælland (DK2) og Jylland / Fyn (DK1).

Når vi kigger på den historiske udvikling af spotprisen, er det stadig tydeligt, at vi netop nu lever i en urolig tid hvad angår elpriser. Udsvingene er større, end vi hidtil har set, og det er yderst usandsynligt, at vi kommer tilbage til så stabile spotpriser, som vi tidligere år har oplevet.

Det er svært at budgettere energiomkostninger på spotmarkedet - bedst illustreret ved at den gennemsnitlige spotpris i 2020 var ca. 180,- MWh i Jylland/Fyn, mens 2022 kostede 1620,- MWh. Med et elforbrug på 1000 MWh er differencen kr. 1.440.000, -

Det er ikke udelukkende krigen, der er årsagen til udsvingene og de høje spotpriser. Som du kan se i nedenstående graf, var markedet allerede begyndt at stige relativt kraftigt i sensommeren 2021 - altså før krigen i Ukraine. Vi vidste allerede dengang, at vi fremover skulle forvente dyrere elpriser – krigen i Ukraine har blot forstærket dette.

Graf 2_Markedsrapport uge 12_23

Elprisen de kommende år

Som en gentagelse fra vores seneste markedsrapport, kan det være farligt at tro, at det fald på priserne, vi netop har set, skal resultere i yderligere fald på elprisen til de kommende år.

Vi forventer i højere grad, at prisen igen skal stige, og derved siger vi også, at det nuværende niveau er attraktivt til at sikre sin elpris. Niveauet et naturligvis højere end eks. 2021, men hvis man som os forventer stigninger, er det nuværende niveau interessant.

Der er naturligvis plads til andre holdninger, og kun fremtiden vil vise, hvor prisen bevæger sig hen.

Blandt årsagerne, til at vi forventer stigninger igen, er:

  • Tyskland vil fremover importere el – ikke eksportere
  • Der er fortsat mangel på nedbør i vandreservoirerne (dog forbedret siden seneste markedsrapport)
  • Nedbør falder som vand og ikke sne (kan give problemer i de kommende måneder)
  • Ensporede indsatser på vind- og solenergi i Danmark

Som du kan se i nedenstående prisgrafer (DK1 er Jylland / Fyn og DK2 er Sjælland), har priserne for sikkerhed de kommende tre år været faldende siden sommeren 2022.

Graf 3_Markedsrapport uge 12_23

Graf 4_Markedsrapport uge 12_23

Graf 5_Markedsrapport uge 12_23

Som det ser ud nu, kan du naturligvis være tilfreds, hvis du ikke købte sikkerhed på sin elaftale tilbage i august 2022. Priserne er, uanset holdning til de fremtidige elpriser, trods alt billigere med det nuværende niveau.

Tendensen er dog klar. Flere virksomheder frygter de høje energipriser, som vi eksempelvis så på spotmarkedet i sommeren 2022, og køber derfor helt eller delvist sikkerhed på deres el-aftaler.

Hvis I som virksomhed hælder mod at sikre jeres elpriser, viser historien, at det kan være en god idé at handle tidligst muligt.

Nedenstående tre grafer viser udviklingen af terminsprisen for årerne 2021, 2022 & 2023 i året inden selve leverancen – altså hvad det ville koste at sikre prisen på el. De viser alle stigende terminspriser frem mod leverancestart.

Graf 6_Markedsrapport uge 12_23

Graf 7_Markedsrapport uge 12_23

Graf 8_Markedsrapport uge 12_23

Det vigtigste er dog stadig, at du danner dine egne forventninger til fremtiden.

Når du handler en elaftale, er det som altid vigtigt, at du sikrer dig afklaring omkring flere forhold herunder:

  • Indeholder din sikringsløsning CFD (områdetillæg)?
  • Hvad er din volumenfleksibilitet?
  • Skal du betale forud eller bagud?
  • Hvad er dine betalingsbetingelser?
  • Er leverandørens variable omkostninger inkluderet i prisen?
  • Hvad kan du forvente af samarbejdet?

Er du interesseret i en dialog om dine muligheder på elmarkedet, sidder vi klar til at hjælpe dig

Med venlig hilsen

Jens Brøgger

Emner: Markedsrapport

Seneste blogindlæg:

Markedsrapport uge 20 2023

read more

Rådgivernyt - Varmepumper med naturligt kølemiddel

read more

Inspiration til energioptimering: Fritz Hansen

read more

A CLEAR AND BOLD HEADER