Kom tæt på dit energiforbrug.

Skrevet af Katrine Vølcker - 12 januar, 2023

header-picture

Energipriser, energibesparelser, CO2-udledning og grøn produktion var populære emner sidste år. Det blev et år, hvor det blev slået fast, at energiforbruget er en vigtig brik i virksomhedernes økonomi og grønne profil. Og i år fortsætter vi i samme retning.

Energibesparelser spænder fra alt til at slukke lyset efter sig til større konverteringer og ændring af produktionsmetoder. Har du som virksomhedsejer også et ønske om at spare på jeres energiforbrug?

Sådan får du klarhed og fokus på oplagte energibesparelser

En gennemgang af din virksomheds energiforbrug skaber klarhed og fokus på de energibesparelser, som er mest oplagte. Helt enkelt.

Udgangspunktet er altid et virksomhedsbesøg. Her får du besøg af en erfaren energirådgiver, og sammen gennemgår vi virksomheden. Efter besøget modtager du en rapport med forslag til hvor, hvordan og hvor meget, du kan spare på dine energiomkostninger.

Baseret på dine energiomkostninger, forbrug og erfaringstal, modtager du en rapport med et kvalificeret overslag på investeringens størrelse, den årlige besparelse i kWh, kroner og CO2 inklusiv en estimeret tilbagebetalingstid. Du får naturligvis også information og beregninger ift. eventuelle muligheder for at søge tilskud.

Find den energi-gennemgang, der passer til din virksomhed

Et energitjek, en energiberegning og en prioriteringsliste er tre indgangsvinkler til at identificere energibesparelser i din virksomhed. Ved alle tre får du et overblik over energibesparelsernes tidsmæssige og økonomisk omfang:

  • Energitjek: Vi identificerer de 2 mest oplagte energioptimeringsprojekter
  • Energiberegning: Vi identificerer de 3 mest oplagte energioptimeringsprojekter
  • Prioriteringsliste: Vi identificerer de mest oplagte energioptimeringsprojekter

Når du får besøg af en af vores energirådgivere, får du en uvildig rådgiver, som udelukkende arbejder med at hjælpe virksomheder med at finde og realisere deres energibesparelser.

Få fx hjælp til mere detaljerede beregninger på besparelserne, selve dokumentationen og ansøgningen om tilskud, planlægning, indhentning af tilbud, realisering af projektet og opfølgning. Alt efter jeres behov.

Mange muligheder for tilskud til Energibesparelser

Der kan være mange penge i at indhente tilskud til energibesparende investering – men det kan være svært at bevare overblikket. Her hjælper vi dig. Vores rådgivere er altid opdateret på, hvilke muligheder der er for tilskud fra Erhvervspuljen og øvrige puljer.

I år er der fx åbnet for tilskud til en bredere vifte af energispareprojekter, som favoriserer CO2-besparende projekter og projekter, der udfaser brugen af fossile brændsler (særligt naturgas).

Vi guider jer igennem hele ansøgningsprocessen – fra idé til realisering.

3 fokusområder i år

Alle energisparetiltag starter med, at du bliver bevidst om dit energiforbrug og får overblik over, hvor der er størst mulig gevinst ved at spare energi. Her er tre af de områder, vi forventer, at der kommer særligt stort fokus på blandt vores kunder i år:

1. Det lovpligtige energisyn – sur pligt eller indgangsvinkel til energibesparelser?

Private virksomheder af en vis størrelse er pålagt et lovpligtigt energisyn hvert fjerde år. I praksis betyder det, at virksomheden skal have udarbejdet en rapport, der beskriver fordelingen af energiforbruget fx på tekniske installationer og produktionsprocesser.

Men energisynsrapporten indeholder også en række forslag til relevante energibesparelser prioriteret efter effekt og investeringens rentabilitet. De foreslåede energibesparelser er begrundet, beskrevet og analyseret ift. effekt og økonomi.

Scanenergi har stor erfaring med at udarbejde energisyn, og vi anbefaler dig at bruge din energisynsrapport som et værktøj til at igangsætte relevante energibesparelser.

2. CO2, ESG og Scope 3 – få dokumentation for virksomhedens miljøpåvirkning og bæredygtighed

Der er stadig større krav (og forventninger) til, at virksomheder har fokus på deres klima- og miljøpåvirkning. Mange virksomheder har allerede fokus på bæredygtighed og grønne strategier, men det er vigtigt at kunne dokumentere initiativerne. Her er en CO2- eller ESG-kortlægning et godt værktøj.

En ESG-kortlægning beskriver virksomhedens miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter og gør dem målbare. En CO2-kortlægning, er en del af en ESG-kortlægning, som også kan stå alene.

hvad-er-esg-scanenergi_blog uge 2_2023

Mange af vores kunder får lavet en CO2-kortlægning for at kortlægge deres energiforbrug og CO2-udledning. Rapporten bliver lavet på baggrund af virksomhedernes årlige forbrug til varme, el og transport, og mange bruger CO2-kortlægningen som et værktøj til at igangsætte energibesparelser.

Vi anbefaler, at du foretager CO2-kortlægningen årligt, for at have bedst mulig dokumentation for dine energisparetiltag.

En af de nyeste tendenser er kortlægning af Scope 3. Hos vores kunder omhandler det typisk om kortlægning af CO2-udledning ved fremstilling af et specifikt produkt eller en produktserie. Overvejer du en Scope 3-kortlægning, er du meget velkommen til at kontakte os til en snak om, hvordan du griber processen an, og hvordan vi evt. kan hjælpe dig.

3. Er der god økonomi i et solcelleanlæg?

Det spørgsmål fik vi utrolig mange gange i løbet af det seneste år. Og svaret afhænger naturligvis af dit forbrug og ikke mindst forbrugsmønster.

Har din virksomhed et stort elforbrug i dagtimerne, er det værd at overveje, om et solcelleanlæg kan dække en del af dette forbrug.

Oplys dit elforbrug og få besøg af en af vores rådgivere – så modtager du en solcellerapport med beregninger på anlægsstørrelse, placering og forventet produktion ift. dit forbrug, så du kan træffe den rette beslutning om et solcelleanlæg. Vi gennemgår selvfølgelig alle resultaterne med dig og hjælper dig gerne videre i processen.

Spar penge ved at blive bevidst om dit energiforbrug

Alle energisparetiltag starter med, at du bliver bevidst om dit energiforbrug og får overblik over, hvor der er størst mulig gevinst ved at spare energi.

En reduktion af virksomhedens energiomkostninger er ikke kun økonomisk fornuftigt, det er også til gavn for miljøet: Lavere energiforbrug giver lavere CO2-udledning.

Vores rådgiverteam står klar til at hjælpe dig – kontakt os til en snak om dine muligheder.

Emner: Energioptimering, Energisyn, Bæredygtighed, Energibesparelser

Seneste blogindlæg:

Hvem er Scanenergi?

read more

Markedsrapport uge 3 2023

read more

Kom tæt på dit energiforbrug

read more

A CLEAR AND BOLD HEADER