Kan din virksomhed slippe billigere i energiafgift?.

Skrevet af Scanenergi - 27 september, 2016

header-picture

Brug 5 minutter på at få styr på din basisviden om afgifter og få inspiration til områder, hvor du kan reducere din afgiftsbetaling.

I Danmark er der afgifter på mange ting fra el til nødder, men selvfølgelig ikke på alt – selvom det nogle gange kan opleves sådan. Visse afgifter kan ses som adfærdspåvirkende, mens andre reelt blot handler om at få midler ind til at drive vores velfærdssamfund. Alle virksomheder bidrager, men spørgsmålet for dig er naturligvis, om din virksomhed betaler mere i energiafgift end den reelt behøver. 

Hvilke energikilder er afgiftspligtige?

For at kunne dykke dybere ned i mulighederne for at spare på omkostninger til energi ved at slippe billigere i afgift, er det nødvendigt at have et overblik over energikilderne, og hvordan anvendelsen af energien påvirker afgiftsbetalingen. Man kan inddele de afgiftspligtige energikilder i tre grupper:

  • Elektricitet
  • Brændsler og fjernvarme (Olie, kul, naturgas)
  • Vand

Vand er reelt ikke energi, men som oftest er vand en del af energidiskussionerne, da afgiftsprincipperne er de samme og vandreduktion falder derfor normalt ind under det, vi kalder energiomkostningsreduktion.

New call-to-action

Hvad er forskellen på procesenergi og komfortenergi?

Alt efter hvad energien bliver brugt til, så er der forskellige muligheder for at få refunderet afgiftsbetalingen.

Overordnet set kan forbruget deles op i to anvendelsesområder:

  • Procesenergi
  • Komfortenergi (Rumvarme, varmt vand og komfortkøling)

Hvis energien bliver brugt som en del af forarbejdningen af de varer, din virksomhed producerer, så er der tale om procesenergi. Det vil i de fleste tilfælde være muligt at få næsten fuld refusion for afgifter på energi anvendt til proces.

For komfortenergi gælder det, at der ikke er mulighed for at få refunderet afgiftsbetalingen, hvis energikilden er olie, kul, naturgas eller fjernvarme. Der er dog mulighed for en delvis godtgørelse, hvis energikilden er elektricitet. Den begrænsede refusion er et eksempel på en adfærdsregulerende afgift.

Mulighed for at betale mindre i afgift

Ofte vil der være penge at spare på energiafgifterne på komfortkøling. Som udgangspunkt vil dine afgifter på komfortkøling være afregnet efter det antal m2, du afkøler. Denne måde at afregne på tager ikke højde for lige netop dine forhold og normalt vil denne afregningsform være for høj. I stedet kan du vælge at afregne energiafgiften på dit specifikke forbrug til komfortkøling. Denne afregningsform kræver, at du har mulighed for at måle det forbrug, du har til komfortkøling. Det er meget enkelt at etablere en måling. Din elektriker eller energirådgiver vil kunne hjælpe dig med at finde den rigtige løsning.

Måling kan også med fordel bruges, hvis derer behov for en fordeling af forbruget. Det kan f.eks. være, hvis samme energikilde både leverer procesenergi og rumvarme, varmt vand og komfort køling. På den måde kan målingen sikre, at afgiften på den del, der går til procesenergi, kan refunderes. Der kan være relativt mange penge at spare her.

Hent guide til energiafgifter og godtgørelse

Mulighederne ligger i undtagelserne og specialreglerne

Afgiftsjunglen kan være kompleks at finde rundt i. Ovenstående giver et indblik i de grundlæggende termer og principper, men der mange undtagelse og specialregler. Derfor kan der være mange penge at spare ved at have fuldt ud styr på alle afgiftsregler og muligheder for refusion. Et tæt samarbejde med din revisor og din energirådgiver kan anbefales.

Hvis du vil have mere dybdegående viden om afgifter, så kan du downloade og læse mere i vores Energiafgiftsguide.

Emner: Energiafgift, Energioptimering

Seneste blogindlæg:

God sommer 2024

read more

Nye produkter på vej

read more

Rådgivernyt uge 25 - Status på 1. halvår 2024

read more

A clear and bold header