Energiledelse: hvad er det og hvad får du ud af det?.

Skrevet af Scanenergi - 13 oktober, 2016

header-picture

Hvad er energiledelse?

”Bygninger bruger ikke energi, mennesker gør” – denne vending fortæller helt kort, hvorfor du bør interessere dig for energiledelse (læs mere om energiledelse generelt). Stort set alt energiforbrug bestemmes i sidste ende af mennesker, og derfor kan forbruget styres. Det giver din virksomhed en lang række fordele. Her får du et overblik over, hvad energiledelse er, og hvilke fordele din virksomhed kan opnå ved at indføre det.

De fleste virksomheder søger til stadighed at skabe en bedre og mere profitabel forretning. Det gør I sikkert også i jeres virksomhed. Der er mange veje, der kan lede jer på den ønskede kurs, og en af disse veje er energiledelse.

Energiledelse har de åbenlyse fordele, at de energibesparelsesmæssige resultater kan ses direkte på bundlinjen. Det styrker også virksomhedens CSR profil, eksempelvis via nøgletal på forbrugte kWh pr. 1.000 producerede enheder, eller forbrugte hl vand pr. ton færdigvarer. Endelig gør energibesparelserne din virksomhed mindre følsom over for svingende energipriser.

Energiledelse minder om produktionsledelse

Energiledelse kan sammenlignes med produktionsledelse, hvor man til stadighed søger en bedre udnyttelse af virksomhedens ressourcer. Med energiledelse vil vi gerne opnå en bedre udnyttelse af de energimæssige ressourcer, så virksomhedens mål opnås med relativt lavere forbrug af el, fjernvarme, olie, gas, vand osv.

Ved at indføre energiledelse i din virksomhed er det muligt at opnå besparelser på op til 10% af virksomhedens samlede energiomkostninger, alene via adfærdsregulering. Dertil kommer besparelserne fra de tekniske projekter, I måtte vælge at gennemføre; eks. optimering af ventilations-, køle- eller trykluftanlæg, udskiftning af lyskilder til LED, osv., hvor forbruget kan reduceres med op til 50% på det enkelte delområde.

Derudover har I mulighed for at få tilskud til de tekniske projekter. Og hvis energiledelsen bliver certificeret i forhold til ISO 50001, er det også muligt at opnå statens tilskud på op til 11 øre/kWh til PSO afgiften*.

Etablering af energiledelse foregår i praksis ved at implementere organisatoriske, procedure- og IT-mæssige strukturer, herunder etablering af ”best practice”. Tiltagene opdeles typisk i adfærdsmæssige og tekniske tiltag.

Hent guide til energiledelse

Adfærdsændringer giver besparelser og øget engagement

De adfærdsmæssige tiltag kræver normalt ikke nogen investeringer – det er udelukkende et spørgsmål om at gøre tingene anderledes i morgen end man gjorde i dag.

Det kan spænde fra procedurer for projektering, indkøb og vedligehold, over procedurer for opstart, drift og nedlukning af udstyr, til påmindelser om anvendelse af lys, opvarmning, udluftning, trykluft, vand, osv.

Disse ”gratis” ændringer kan alene give besparelser på op til 10% af virksomhedens samlede energiomkostninger.

Et centralt element er inddragelse af virksomhedens medarbejdere, da det er med til at skabe engagement omkring energibevidst adfærd og idéer til energibesparende tiltag, hvilket ofte også øger medarbejderengagementet generelt.

Tekniske energioptimeringsprojekter giver cash cows

De tekniske tiltag har en anden natur, da det her drejer det sig om at ændre eksisterende udstyr eller købe nyt, så I sikrer det samme output med mindre energi. Tiltagene kommer ofte i bølger med de ”lavthængende frugter” først.

I har helt sikkert allerede en ret god idé om udstyr, der nok leverer det ønskede output, men ikke under energioptimale forhold. Det er en rigtig god idé at starte der, så I får synlige resultater hurtigt, og får skabt en god atmosfære omkring energibesparelser.

Efter endt tilbagebetalingstid vil projekterne blive ’cash cows’, da de opnåede besparelser akkumuleres over tid uden yderligere indsats fra jeres side.

Husk tilskud_energiledelse.jpg

Energiledelse systematiserer

Efterfølgende kan I gå mere systematisk til værks, og energiledelsen vil hjælpe med denne systematik – dels ved at høste idéer fra jeres medarbejdere, og dels ved energikritisk gennemgang af jeres energiforbrugende udstyr af folk, som har forstand på den slags – enten interne eller eksterne hyret til formålet. I sidstnævnte tilfælde er det vigtigt at søge uvildig rådgivning, som ikke er bundet op på bestemte fabrikater eller produkter.

Hvis du vil vide mere om, hvordan I kan indføre energiledelse i din virksomhed, så kan du downloade vores e-bog ”Energiledelse”.  Den beskriver mere uddybende, hvilke fordele I kan opnå, hvad energiledelse er, og hvordan I kan  implementere det. Her får du også viden om, hvordan I certificerer jeres energiledelse iht. ISO50001, hvilket kan give jer en række yderligere fordele.

God fornøjelse!

*Vedr. størrelsen på statens tilskud til PSO afgiften: på Energistyrelsens hjemmeside kan man læse, at der er en samlet pulje til en given årrække, hvilket giver et gennemsnitligt tilskud på ca. 7 øre pr. kWh. I praksis håndteres puljen på årlig basis, dvs. afhængigt af hvornår på året man indgår aftalen med Energistyrelsen, og hvor stor en pulje der er tilbage for året, varierer størrelsen på tilskuddet. Der er eksempler på aftaler 11 øre pr. kWh og endda højere.

Emner: Energioptimering

Seneste blogindlæg:

En stigende og meget høj kundetilfredshed

read more

Rådgivernyt - Året der gik i Energirådgivningen

read more

Markedsrapport uge 45 2021

read more

A clear and bold header