Husk lige el-aftalen.

Skrevet af Scanenergi - 29 september, 2017

header-picture

Husk lige elaftalen – når I sælger/køber ejendom eller får et ekstra aftag

”Dog ingen kender dagen, før solen går ned”, lyder det i en gammel dansk salme.  Det gælder også for jeres virksomhed. Går det godt, kræver det måske flere bygninger eller flere aftag. Går det derimod den modsatte vej, kan det være nødvendigt at sælge noget fra, flytte til noget mindre eller helt lukke ned. Uanset situationen er der meget, I skal forholde jer til – herunder jeres elaftale.

Hvorfor er el-aftalen vigtig at huske?

Står der udvidelse eller flytning på programmet skal I naturligvis sikre, at jeres el-aftale også gælder de nye bygninger eller aftag. Endnu mere vigtig er el-aftalen ved et salg af virksomheden. Uanset om I får el fra Scanenergi eller en anden el-leverandør, er jeres elaftale indgået under nogle bestemte vilkår herunder et forventet forbrug, en aftalt pris per kWh og en bestemt tidsperiode.

Når vi har indgået en aftale med jer, afdækker (dvs. køber) vi det forventede elforbrug på el-markedet for at sikre, at I fremadrettet kan få el til den aftalte pris og i den aftalte periode. Sælger I virksomheden uden at el-aftalen sælges med, står vi med en portion ubrugt el – el der skal sælges tilbage til markedet. Det skaber en difference, som I som kunde skal afdække. For at undgå dette, er det vigtigt at få el-aftalen med ved salg.

Hvordan husker I så el-aftalen?

Det er faktisk ret simpelt at huske el-aftalen. Herunder har vi kort beskrevet diverse scenarier set med Scanenergi øjne. Har I jeres el-aftale hos en anden el-leverandør, er håndteringen sikkert nogenlunde den samme, men tjek hellere med dem for en sikkerheds skyld.  

Hvis I får et nyt aftag, ny måler eller ny ejendom…

Er det vigtigt, at I – i så god tid som muligt – kontakter vores kundeservice på kundeservice@scanenergi.dk med information om:

 • Den nye adresse / det nye aftagenummer
 • Startdato
 • Forventet forbrug (hvis dette kendes)
 • Er det en nyoprettet måler?

Når vi har modtaget ovenstående, sender vi et dokument til tilføjelse af måler eller en ny kontrakt alt efter aftagets størrelse. Dette skal I blot underskrive og sende retur til os. Herefter sørger vi for at starte leverancen op.

Hvis I skal flytte…

Vil jeres elaftale typisk flytte med. For at kunne flytte elaftalen til jeres nye adresse skal vi bruge:

 • adresse og aftagenummer på den adresse I flytter til
 • en aflæsning af måler(e) pr. flyttedato fra den adresse, I flytter fra
 • en aflæsning af måler(e) pr. flyttedato fra den adresse I flytter til
 • navn på den, der tilflytter den adresse, som I fraflytter

Når vi har de oplysninger, melder vi flytning til DataHub’en og sender en slutafregning. 

I skal sørge for at melde flytning til os så hurtigt som muligt og senest 14 dage, før I flytter. Vær opmærksom på, at såfremt I ikke melder flytning, hæfter I får forbruget på den adresse, I fraflytter.

Hvis I skal sælge eller udleje hele eller dele af jeres virksomhed…

Skal I være opmærksom på følgende:

 • Der skal foreligge en aftale mellem jer og køberen /lejeren omkring el-aftaler på adressen. Såfremt køber/lejer ikke ønsker at overtage jeres nuværende elaftale, og I derfor skal opsige jeres elaftale før tid, vil der som oftest være et udtrædelsesbeløb (erstatningskrav) alt efter hvilken aftale, prissikring og periode aftalen lyder på.
 • Såfremt el-kontrakten skal overdrages, skal der udarbejdes et overdragelsesdokument for de berørte aftag. Send blot information (Firmanavn, CVR nummer, mailadresse og telefonnummer) omkring den nye ejer/lejer til kundeservice@scanenergi.dk, så sender vi et overdragelsesdokument, der blot skal underskrives af jer og køber/lejer.
 • Ved en overdragelse af el-kontrakten vil vi vurdere kreditværdigheden på den nye ejer. I den forbindelse kan det ske, at vi vil kræve sikkerhedsstillelse for el-leverancen (eks. i form af et depositum svarende til 1-3 måneders forudbetaling).

Spørgsmål?

Har I spørgsmål til ovenstående, er I altid velkommen til at kontakte vores kundeservice. I kan ringe på tlf. 9992 9099 eller gå til kontaksiden. Så vil en medarbejder fra kundeservice kontakte jer hurtigst muligt.

Emner: Elpriserne

Seneste blogindlæg:

Tariftjek

read more

Rådgivernyt - Værd at vide om nettariffer

read more

Markedsrapport uge 45 2023

read more

A clear and bold header