Få gavn af energioptimering i udlejningsejendomme.

Skrevet af Martin Røjkjær Knudsen - 05 marts, 2020

header-picture

Få gavn af energioptimering i udlejningsejendomme

Få styr på hvilke energimæssige omstændigheder, der gør sig gældende, når din virksomhed lejer bygninger til enten kontor eller produktion.

Det kan give god mening at gennemgå indholdet i lejeaftaler med specifikt fokus på afregning af energiforbrug – og sammenholde det med din virksomheds konkrete situation.

Tre afregningsmetoder

Der findes basalt set tre metoder for afregning af forbrug i udlejningsejendomme:

  • A conto
  • Inkluderet i huslejen
  • Direkte med forsyningsselskabet

Ud af de tre ovenstående er denne artikel særligt interessant for dig, der har en lejeaftale, hvor energiforbruget er indeholdt i huslejen. Her er der nemlig reelt set ikke nogen afstemning mellem den fastsatte afregning og det aktuelle, afholdte forbrug.

Energioptimering når forbrug er inkluderet i huslejen

Kan det overhovedet betale sig at kigge på energioptimering, når forbrug er inkluderet i huslejen? Vores svar til dette er et klart ja!

Energioptimering er nemlig altid en god idé, men når du begynder at kigge på reduktion af den totale energiomkostning for din virksomhed i lejede bygninger, anbefaler vi, at du laver en ekstra analyse. Denne analyse har ene og alene til formål at vise, om den omkostning din udlejer opkræver via huslejen, modsvarer det faktiske energiforbrug i din virksomhed.

Der kan fx med tiden ske ændringer i virksomhedens produktion eller kapacitet, som gør, at afregning af forbruget ikke længere er retvisende.

Brug din analyse til at forhandle en bedre husleje

Når vi finder mulige energioptimeringer for din virksomhed, udarbejder vi en rapport med dokumentation og forslag til forbedringer.

Denne rapport kan udbygges med analysen over faktisk vs. opkrævet forbrug; en analyse som er særdeles relevant at fremlægge for din udlejer, så I kan gå i dialog omkring en eventuel ændring af lejeaftalen ud fra et veldokumenteret grundlag. Det kan naturligvis også være, at vores analyse vil vise, at du har en favorabel huslejeaftale.

Case: Fandt 30% for høj omkostning

Scanenergi tilbyder at lave denne analyse som en del af vores rådgivning, og det kan betale sig.

Læs om energirådgivning

I et konkret tilfælde lavede vi fx ovenstående analyse som en del af rådgivningen. Analysen viste blandt andet, at lejerens produktionsmaskiner opvarmede flere rum, så der ikke blev brugt fjernvarme i disse. Samtidig blev fjernvarmen opkrævet via huslejen – selvom den altså ikke blev brugt.

Med vores veldokumenterede analyse i hånden, havde kunden, lejeren af bygningen, datagrundlaget i orden til at argumentere for, at omkostningen til varme opkrævet via huslejen var 30% for høj.

Hvis du vil høre mere eller finde ud af, hvordan du kommer i gang med energirådgivning, er du velkommen til at kontakte os.

Emner: Energioptimering

Seneste blogindlæg:

Rådgivernyt - Fornyelse af det lovpligtige energisyn

read more

Halvvejsstatus på 2020

read more

Markedsrapport uge 25 2020

read more

A clear and bold header