Dårligt indeklima koster.

Skrevet af Scanenergi - 02 maj, 2019

header-picture

Hvordan er jeres indeklima?

Mange af os opholder os indendørs al vores arbejdstid eller i hvert fald i meget store dele af vores arbejdstid. Det betyder også, at vi er afhængige af det indeklima, som vi bliver stillet overfor på arbejdspladsen.

Vi ved, at det indeklima, vi opholder os i, påvirker os. Vi ved, at dårligt indeklima påvirker vores velbefindende og produktivitet – at det kan give hovedpine og gøre os uoplagte. Derfor er det vigtigt, at dette har opmærksomhed, og derfor koster det hvis ikke, vi har et ordentligt indeklima at arbejde i.

Diagram_uge18

Men hvad koster det så?

Det er et spørgsmål, der kan være svært at svare på, for det afhænger meget af, hvilke personer det drejer sig om - og hvilket arbejde de udfører.

Der er lavet mange undersøgelser og modeller for, hvordan påvirkningen af medarbejderne kan kapitaliseres, men efter min mening kan dette kun anvendes til at vise, at det koster hvis ikke medarbejderne trives. Dem der konkret kan værdisætte omkostningerne ved det dårlige indeklima i den enkelte virksomhed, er de ansvarlige for de aktuelle medarbejdere. Det er kun dem, der kender omfanget af sygedage, antallet af medarbejdere, som kan værdisætte det arbejde, der bliver udført, eller det der ikke bliver det.

Det kan dog ikke diskuteres, at hvis ikke medarbejderne udfører deres arbejde, bliver den værdi de ellers skulle have skabt for virksomheden til en udgift.

Hvordan finder man så ud af om indeklimaet er dårligt?

Det korte svar på det spørgsmål er – mål det. Det eneste, der kan give et billede af om indeklimaet er på det niveau, man ønsker, er ved at måle det.

Der findes flere forskellige måleinstrumenter, der kan måle på indeklimaet, men fælles for langt de fleste er, at de kan måle på de termiske parmetre som temperatur, CO2 og fugt. Nogle kan så også måle på et eller flere af de øvrige parmetre, som man betegner som værende betydende for hvordan indeklimaet opleves. Dette kan blandt andet være støj, emissioner eller lysniveau.

Målingerne kan efterfølgende sammenholdes med nogle af de standarder, der findes på området. Det kan være DS/EN 15251 eller DS 3033, som er en frivillig klassificering af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, institutioner og kontorer.

Hvad kan man så gøre ved det?

Når man sammenligner sine resultater med standarderne, er det vigtigt, at man gør op med sig selv, hvilket niveau man ønsker at befinde sig på. Et højt niveau kræver god regulering og installationer, som også kan levere det.

En samlet analyse af måleresultater, installationer og reguleringsmuligheder kan vise, hvad man umiddelbart kan gøre ved det, og hvad der eventuelt skal til for, at man kommer på det niveau der ønskes.

Scanenergi har rådgivere, som kan hjælpe gennem hele processen - fra måling af det nuværende indeklima til gennemførsel af projekter, der forbedrer indeklimaet. Du kan også læse mere om energioptimering i vores energioptimeringsguide.

Hvis du ønsker at gøre noget ved jeres indeklima, så er du meget velkommen til at kontakt os her eller på 9992 9099.

Med venlig hilsen

Scanenergi

Emner: Energioptimering, Indeklima

Seneste blogindlæg:

Mød energirådgiveren: Jens Dyrmose Lund Kristensen

read more

Markedsrapport uge 24 2021

read more

Video: Den grønne dagsorden – sådan får du en grønnere profil

read more

A clear and bold header