Komfortkøling og afgifter: 5 områder du bør have styr .

Skrevet af Scanenergi - 15 december, 2016

header-picture

Får styr på reglerne inden SKAT kigger forbi

Hos SKAT kører man jævnligt kampagner mod en række brancher, hvor de følger op på, om man har styr på fordelingen af elforbruget i forhold til procesenergi (som er uden afgift) og energi til el-opvarmning (komfortenergi), som der kan opnås delvis godtgørelse på. Og de har bestemt ikke tænkt sig at geare ned på området.

Reglerne kan være svære at overskue og mange steder har man måske helt givet op og vælger at tage chancen. Men det kan blive dyrt, hvis SKAT en dag kigger forbi, og man ikke kan påvise det præcise forbrug. SKAT godtager nemlig kun målte værdier. Har man derfor kun indrapporteret antagne værdier (eller slet ingen ting), vil de lave deres egne beregninger. Og de er sjældent i forbrugerens favør. Derudover baserer de som regel deres beregninger på de sidste tre år, og i grove tilfælde kan de finde på at gå hele 10 år tilbage.

Vi gør os som sådan ikke til politimænd over, om man har styr på sagerne eller ej, men det er da ærgerlige penge at skulle af med, hvis det hele kunne være klaret med en korrekt opmåling.

5 områder du skal være opmærksom på

Som nævnt, så kan det måske være lidt svært at finde hoved og hale i lovgivningen, men herunder har vi listet de 5 områder, du bør være opmærksom på. Og ellers kan man bladre om på side 7-10 i vores Energiafgiftsguide, hvor vi har skrevet lidt mere om godtgørelse for procesenergi og delvis godtgørelse for komfortenergi.

  1. Opvarmning af produktionslokaler (kaldes komfort) og procesvarme (som eks. ved malekabiner, staldbygninger, væksthuse og lokaler hvor varmen er en del af materialeforarbejdningen) skal måles, så energimængderne kan opgøres separat
  2. Elvarme til f.eks. kontorer samt opbevaringsrum (flytbar/midlertidig er undtaget)
  3. El-vandvarmere
  4. Komfortkøl (oftest luft/luft enheder)
  5. Aktiv flytning af overskudsvarme fra kompressorer o.l. (dvs. ikke den rumvarme den afgiver, der hvor den står)

Fælles gælder det, at hvis der er noget, man ikke bruger (og man ikke har måler på), skal det være helt afmonteret og ikke blot slukket i forsyningstavlen.

En måler er ikke gratis, det ved vi godt. Og man kan måske også synes, at det er lidt besværligt. Men tager vi en 30 l vandvarmer som eksempel, så kan den alene komme til at koste 20.000,-, hvis de vælger at gå de tre år tilbage, som de kan. Det kan man alligevel få en del målere for.

Omvendt, så går du måske også glip af en masse godtgørelse, som du er berettiget til, men som du har svært ved at påvise, fordi du ikke har de rette måltal.

Får I brug for yderligere vejledning, så kontakt os gerne, og ellers er Energiafgiftsguiden en god start til at få styr på tingene.

Emner: Energiafgift, Energioptimering

Seneste blogindlæg:

Markedsrapport uge 38 2022

read more

Mød energirådgiveren: Søren Johnsen

read more

Grøn Markedsføringspakke - fortæl om jeres grønne initiativer

read more

A clear and bold header