Projekt LandsbyEnergi skal give energibesparelser og lokal sammenhængskraft.

Skrevet af Scanenergi - 26 October, 2017

header-picture

Projekt LandsbyEnergi skal give energibesparelser og lokal sammenhængskraft

EnergiTjenesten Midtjylland og Scanenergi A/S har vundet udbudsrunden om det bæredygtige projekt ”LandsbyEnergi”, som er en del af Ringkøbing-Skjern Kommunes Energi2020-strategi. Målet er energibesparelser i private hjem.

Projekt LandsbyEnergi har til formål at skabe lokale energibesparelser og grøn energiomstilling. Fokusset er på energibesparelser i private hjem i Ringkøbing-Skjern Kommunes landsbyer og landdistrikter.

Danske husstande står for 30-40% af det samlede energiforbrug i Danmark. Derfor er der et stort potentiale i at energioptimere boliger eksempelvis ved hjælp af udskiftning af varmekilder, energirenoveringer, elbesparelser og andet, som fremmer den grønne omstilling. Med projektet LandsbyEnergi er der fokus på energiforbruget i kommunens landsbyer. Projektet skal samtidig gøre lokalsamfundene mere attraktive.

Samskabelse er et nøgleord for opgaveløsningen, idet lokale energigrupper, Landdistrikternes Fællesråd, borger- og sogneforeninger, lokale virksomheder, ildsjæle og mange flere vil være med til at sikre en helhjertet og holistisk indsats.

Alexander Lauring Knudsen, projektleder i Ringkøbing-Skjern Kommunes Energisekretariat, udtaler:

”Fællesskabsfølelsen er afgørende, når man skal gøre noget anderledes. Den løsning, vi har valgt, vil få lokal gennemslagskraft. Det vil både højne succesraten og stolthedsfølelsen, fordi de små samfund vil blive profileret og stå tættere sammen”.

Opgaveløsningen vil ske i tæt samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommunes Energisekretariat. Med sin tætte samarbejdsform, innovative metode og lokale forankring er LandsbyEnergi potentielt et klasseeksempel på, at ambitiøse resultater kan nås i fællesskab.

Kristian Breitenbauch, COO hos Scanenergi er stolt af projektet og udtaler:

”Vores mål er at skabe en succes sammen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Derefter er det klart en ambition at udbrede modellen til landets øvrige kommuner og hjælpe med at skabe en bæredygtig grøn omstilling”.

Scanenergi har i mange år samarbejdet med adskillige kommuner om at hjælpe private boligejere til at få mere energieffektive og miljøvenlige boliger, men dette projekt er det største enkeltstående, og det omfatter alle de virkemidler, der har været anvendt tidligere.

Opgaveløsningen forener handlingsfremmende metodedesign med solid, uvildig rådgivning og lokalt forankrede aktiviteter og kommunikation. Forløbet foregår struktureret gennem definerede faser fra den indledende afdækning af interesse og motivation over rådgivning til den afgørende realisering. Indsatsen er bygget op omkring lokale aktiviteter og gratis energitjek med uvildige energirådgivere, som gennemgår hver bolig sammen med boligejeren med fokus på at afsøge energibesparelsespotentialer. Derefter modtager boligejerne en energi- og økonomirapport med relevante anbefalinger. Indsatsen omfatter ca. 1.000 energitjek.

Projektmodellen er nyskabende, fordi den bygger på en lang række samskabende og lokalt funderede aktiviteter, som skal påvirke borgerne stort set døgnet rundt. 360 graders opfølgning i lokalsamfundet fra skoler til arbejdspladser og fritidsaktiviteter skal hjælpe borgerne til at sætte handling bag ordene i en ånd af samhørighed og dialog.

Projektets første energitjek forventes gennemført i december 2017 og de sidste i september 2018. De lokalt forankrede aktiviteter vil ske sideløbende, mens diverse kampagner og realiseringer af energibesparelser og grøn omstilling vil fortsætte frem til oktober 2019. Overordnet forventes projektet ved afslutningen at have resulteret i godt 5,5 mio. kWh i årlige energibesparelser.

Baggrund

Ringkøbing-Skjern Kommune deltager i det 3-årige tværnationale projekt; Delivering Community Benefits of Civic Energy (COBEN). Projektet er medfinansieret af EU Interreg Nordsø samt vækstmidler fra kommunens vækstpuljer. Projektet, som kommunen og konsortiet har valgt at kalde ”LandsbyEnergi”, skal understøtte handlingerne i kommunens Energi2020 strategi, som har til mål at gøre kommunen 100% selvforsynende med vedvarende energi inden udgangen af 2020.

Kontakt

For yderligere oplysninger, kontakt:

Projektleder Alexander Lauring Knudsen, 2231 5039, alexander.lauring.knudsen@rksk.dk

Projektleder Michael Dreiøe, 3016 3672, mdr@scanenergi.com

COO Kristian Breitenbauch, 4020 9331, krb@scanenergi.com

Læs mere

Vil du læse mere om, hvordan vi hjælper kommuner, finder du information lige her

Emner: Energioptimering


Seneste indlæg

Projekt LandsbyEnergi skal give energibesparelser og lokal sammenhængskraft

read more

Når selv gratis energirådgivning til husejerne slår fejl

read more

Positivt årsregnskab fra Scanenergi koncernen

read more