Skal jeg stille sikkerhed for min elaftale?.

avatar

Skrevet af Jens Brøgger - 17 november, 2022

header-picture

Udviklingen på energipriserne har været anderledes de seneste år – specielt i forhold til det vi oplevede i årene op til 2021. Måske falder alt til ro igen inden for nær fremtid. Måske skal vi forvente, at udsving kommer oftere og med større svingninger. Indtil videre må vi se tiden an.

Der har, som vi tidligere har skrevet, været store ændringer i priserne på energi.

Læs fx markedsrapport fra uge 43

I sommeren 2021 begyndte prisen på el for alvor at stige på SPOT- og terminsmarkedet. Stigningen har i store træk taget til siden da, og det betyder, at mange virksomheder oplever, at prisen på el (og energi generelt) er steget, og det medfører ofte flere konsekvenser for mange virksomheder.

Se graf over prisstigninger

Sikkerhedsstillelse skyldes usikkerhed

For udover at prisen på el er steget, oplever flere virksomheder at deres leverandør beder om sikkerhed før leverancen af el. Der har altid været virksomheder, der har oplevet krav om sikkerhedsstillelse fra deres el-selskab, dog primært:

  • Nystartede virksomheder
  • Virksomheder med ujævne betalingsmønstre
  • Virksomheder med mindre gode regnskaber

Når prisen på el (alt inklusiv) er steget med fx 100%, medfører det, at el-handelsselskabernes udestående hver måned øges.

Konsekvensen er, at el-handelsselskaberne har større krav til økonomien i den enkelte virksomhed, og derfor fylder emnet mere i dialogen med kunderne.

Derfor kræver el-handelsselskaberne sikkerhed

En stor del af betalingen på en elregning, sender el-handelsselskabet videre til det lokale netselskab, uanset om kunden har betalt regningen eller ej.

Derudover oplever vi i Danmark en periode med mange konkurser, hvilket betyder, at leverandører generelt er mere påpasselige i deres aftaler med virksomheder.

Læs om udviklingen af konkurser på Danmarks Statistik

Kreditforsikring er blevet sværere

Hos Scanenergi får vi kreditforsikret vores kunder ved et forsikringsselskab i lighed med andre el-handelsselskaber.

Andelen af kunder vi ikke kan få forsikret er stigende i takt med de stigende priser, og det medfører en dialog med flere kunder om mulighederne for sikkerhedsstillelse.

Vi har valgt at tilbyde flere løsningen på udfordringen:

  • Deponering af beløb for tre måneders forbrug
  • Bankgaranti
  • Moderselskabsgaranti

Dette er en af konsekvenserne ved de stigende priser på el. Om det er vedvarende, ved vi ikke, men vi er klar til at ”rulle” tilbage, hvis markedet falder tilbage til mindre svingede og lavere priser.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte din rådgiver eller vores kundeservice.

Med venlig hilsen

Jens Brøgger

Emner: Energiafgift, Elpriserne

Seneste blogindlæg:

Mød energirådgiveren: Alexander Pallesen Erlund

read more

Markedsrapport uge 47 2022

read more

Skal jeg stille sikkerhed for min elaftale?

read more

A CLEAR AND BOLD HEADER