Rådgivernyt - Sådan kortlægger du din virksomheds CO2-udledning.

Skrevet af Martin Røjkjær Knudsen - 02 april, 2020

header-picture

Sådan kortlægger du din virksomheds CO2-udledning

I Danmark er man blevet enige om, at vi skal reducere udledning af CO2 til gavn for klimaet. Det er den såkaldte 70 % reduktion af CO2 udledningen, og netop udledning af CO2 sætter vi fokus i dette rådgivernyt.

Reduktionen på 70 % CO2 bliver defineret ud fra, at vi i 1990’erne udledte 70-90 mio. tons CO2 årligt, og det tal skal i 2030 ned på godt 20 mio. tons. Det er et ambitiøst mål, og vi kan helt sikkert kun nå det ved en hel række initiativer fra alle: lige fra den private energiforbruger til SMV’ere og de helt store, energitunge industrier.

Læs også: Her er hvad SMV’erne vælger at fokusere på

Hos Scanenergi bidrager vi til indsatsen ved at hjælpe mange forskellige danske virksomheder med at reducere jeres energiforbrug og samtidig optimere jeres økonomiske bundlinje. I den forbindelse realiserer vi sammen mange energibesparelser, der kan hjælpe med at mindske udledningen af CO2.

Tre typiske grunde til at kigge på udledning af CO2

Der kan være flere gode grunde til at kigge på din virksomheds CO2-udledning, og hvad du kan gøre for at mindske den. Vi møder typisk disse tre:

  • Flere og flere virksomheder i dag bliver pålagt at udvide deres ledelsesberetning med et afsnit om samfundsansvar, herunder de klimapåvirkninger som virksomhedens aktiviteter medfører. Til dette formål benytter virksomheden ofte en samlet kortlægning af deres CO2-udledning.
  • Der kan være en chance for at åbne op for nye markeder, hvis virksomheden synliggør en effektiv drift og grøn profil.
  • Ofte betyder mindre CO2-udledning også energioptimering ift. et mindre forbrug. Det betyder, at virksomheden typisk får en lavere forbrugsregning, og de sparede omkostninger kan ses direkte på bundlinjen.

Sådan kortlægger du din virksomheds CO2-udledning

Hvis din virksomhed gerne vil – eller skal – gøre en indsats og arbejde mere målrettet med dens udledning af CO2 i fx ledelsesberetningen eller CSR-rapporteringen, er det afgørende, at du får startet med en kortlægning.

Her er det vigtigt, at du får fastsat en baseline, som din virksomhed kan måle sig op imod fremadrettet. Du kan også måle effekten af dine fremtidige energispare-projekter direkte op imod denne baseline, så du kan se, hvad virksomhedens samlede CO2 udledning er, og dermed gøre det det lettere at se, hvilke energisparetiltag du skal prioritere.

Grundlaget for CO2 kortlægningen er som udgangspunkt din virksomheds afholdte energiforbrug: el, varme og transport. Du kan bruge disse data til at udføre en omregning af, hvor meget udledt CO2 jeres energiforbrug resulterer i.

Grønne investeringer

Kortlægningen og arbejdet med at reducere din virksomheds CO2-udledning kan, udover at være et godt fundament for din klimaplan og bidrag til Danmarks fælles mål, også bruges i dine overvejelser omkring grønne investeringsplaner og være med til at styrke din virksomheds grønne profil.

Læs også: Energioptimering hvor det giver mest værdi

Gentagelse skaber værdi

En af de største værdier i CO2 kortlægning opstår, når du vælger at gentage processen årligt, da du på den måde synliggør eventuelle implementerede tiltag. Det kan være tiltag som fx;

  • realisering af energibesparende tiltag hvor fokus har været reduceret CO2 udledning
  • aktive valg af grønne energiindkøb (fx el og varme)
  • firmapolitikker i forhold til transport etc.

Kunne du også tænke dig at få et billede af din virksomheds CO2 udledning, som du kan bruge – både som benchmarking generelt og specifikt i din CSR-rapport, ledelsesberetning og dine øvrige strategiske overvejelser er du meget velkommen til kontakte os.

Emner: Energioptimering

Seneste blogindlæg:

Markedsrapport uge 12 2023

read more

Mød energirådgiveren: Lasse Bjergen Rath

read more

Er grønt, grønt?

read more

A clear and bold header