Rådgivernyt - Hvordan skærer jeg ned på mit gasforbrug?.

Skrevet af Ole Theibel Dahl - 09 juni, 2022

header-picture

Kan jeg slippe af med gassen? De overvejelser går mange danske virksomheder med i disse dage. Lad os se nærmere på dine muligheder.

Gasprisens himmelflugt får virksomhederne til at reflektere over, hvilke muligheder de har for at begrænse deres gasforbrug eller blive helt uafhængige af gas.

diagram-2_03_blog uge 23-1

Grafen fortæller alt. Gasprisen lå i flere år stabilt under 1 kr./m3, og i dag er den omkring 9 kr./ m³. Hertil kommer distribution og eventuelle energiafgifter. En stigning af den kaliber var umulig at forudse.

Mange virksomheder er afhængige af gas enten til opvarmning eller proces, og selv de mest pessimistiske energibudgetter for 2022 skyder formentligt ved siden af. Men hvad kan din virksomhed gøre for at mindske jeres omkostninger til naturgas?

Hvilke muligheder er der for at spare på gassen?

Er gas din virksomheds primære energikilde til opvarmning eller proces, bør du undersøge, hvor og hvordan I kan:

  • reducere energiforbruget
  • konvertere til anden energikilde

Rent økonomisk har tilbagebetalingstiden for energispareprojekter aldrig været lavere, og i de fleste virksomheder er der et stort potentiale for at reducere energiforbruget.

Energistyrelsens Erhvervspulje giver tilskud til bl.a. konvertering af gas til varmepumper, og der er mange penge at hente. Scanenergi har stor erfaring med energibesparelser vedrørende gas og ansøgning af tilskud fra Erhvervspuljen, og for mange virksomheder er det et godt udgangspunkt at få hjælp fra en erfaren energirådgiver.

Læs mere om Erhvervspuljen og download Tilskudsguiden.

Fra gas til grønnere alternativer

Virksomheder, som ønsker at skifte fra gas, har flere muligheder. Fælles for dem er, at de er et væsentlig grønnere og et mere forsyningssikkert alternativt.

Fjernvarme

Fjernvarme er en grøn energikilde. Mange fjernvarmeværker leverer varme med en meget lav CO2-udledning. Andre værker producerer i øjeblikket varme med gas som energikilde, men disse værker søger nu efter alternative brændselskilder og vil i fremtiden også levere grøn varme.

Varmeværker som bruger gas som brændselskilde er en del af statens beskyttede kunder, og i tilfælde af mangel på gas, vil varmeværket køre videre.

En betingelse for at skifte til fjernvarme er selvfølgelig, at din virksomhed har et fjernvarmenet i umiddelbar nærhed. Har I fx mulighed for at koble jer på fjernvarmenettet ude i vejen, er det en hurtig måde at konvertere til en varmekilde med meget høj forsyningssikkerhed.

Fjernvarme er ofte en billig varmekilde med en forholdsmæssig stabil varmepris. Det betyder, at din virksomhed skal lave en større éngangsinvestering, men herefter er drift- og vedligeholdelsesudgifterne minimale og levetiden meget lang.

Varmepumper

Varmepumper er en CO2-neutral varmekilde, såfremt du har adgang til grøn strøm. Her er din virksomhed ikke afhængig af nogen geografisk placering, men du skal være opmærksom på at have tilstrækkeligt med ampere til rådighed til drift af varmepumpen.

En varmepumpe er ikke bare en varmepumpe, og en varmepumpe er ikke altid den rigtige løsning.

  • I dag findes der luft-luft varmepumper, som vi kender fra mange sommerhuse. Her hentes energien fra udeluften og anvendes til opvarmning af luft indendørs. Luft-luft varmepumper er som oftest de billigste i installation.
  • Luft-vand varmepumper henter energien fra udeluften og afsætter varmen på et vandbåret varmesystem. Luft-vand varmepumper bliver mere og mere udbredte, da de i mange tilfælde kan erstatte et gasfyr 1:1.
  • Væske-vand varmepumper anvendes som oftest til at hente en overskudsvarme fx fra en proces. Denne løsning er en mere skræddersyet løsning og kan være en større investering.

Varmepumper er en fleksibel løsning, som tilpasses den enkelte virksomheds behov. Og det med behovet er det vigtigste, for hvad skal varmen anvendes til? Der er nemlig stor forskel på hvilken varmepumpe, der egner sig til forskellige behov.

Anvender din virksomhed fx naturgas til rumvarme, er en luft-vand varmepumpe i de fleste tilfælde den rigtige løsning. Anvender I gas til procesvarme, er det ofte en mere kompleks opgave. Under alle omstændigheder er en analyse af virksomhedens varmeforbrug et godt sted at starte for at afgøre hvilken løsning, der er den rette for din virksomhed.

Installationen af varmepumper er ofte forholdsvis enkel, ligesom de fleste varmepumper er relativt billige i drift. Du skal dog påregne et årligt lovpligtigt service og, på sigt, udgifter til vedligehold.

Varmepumper har en mindre effektiv varmeudnyttelse i den kolde årstid, hvor den er spidsbelastet. Her kan det være en god idé at kombinere varmepumpen med en sekundær varmekilde.

Du kan også undersøge, om overskudsvarmen fra din virksomheds procesanlæg kan udnyttes via en varmepumpe. Det kræver en nærmere beregning af effekt og økonomi herunder hvilke temperaturer, virksomheden har behov for.

Solcelleanlæg

Solcelleanlæg kan være et godt supplement til eksisterende energikilder, men anlægget kan ikke stå alene. Solcelleanlægget kan heller ikke i sig selv fortrænge et gasforbrug, men kan sammen med varmepumper hjælpe virksomheden med i perioder at få dækket en stor del af jeres energibehov af vedvarende energikilder.

Har din virksomhed primært energiforbrug, når solen skinner, er et solcelleanlæg en rentabel løsning. Det kræver, at du råder over et stort nok areal til at etablere et anlæg, der dækker jeres energibehov. Anlægstiden varierer afhængig af krav til fx tagkonstruktion og myndighedsgodkendelse.

Selve solcelleanlægget har en levetid på op til 25 år, men delkomponenter kan have en væsentlig kortere levetid. Dette opvejes dog af relativ lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. For virksomheder, hvor drift og produktion passer med antallet af solskinstimer, er tilbagebetalingstiden for et solcelleanlæg god.

Spar på gassen

Rusland har lukket for gassen til Danmark, hvilket i praksis betyder, at der i det europæiske gasnet er en mindre mængde gas til rådighed. Indtil videre er forsyningssikkerheden intakt, men vælger Rusland at lukke for gassen til flere europæiske lande, kan faldet i mængden af gas på markedet resultere i væsentlige prisstigninger.

Der er ingen hurtig løsning på den knibe, de danske gaskunder i øjeblikket er i. Vores bedste råd er at undersøge energiforbruget og finde alle de steder, hvor det er muligt at spare på gasforbruget: Alt fra små justeringer af ventilationsanlægget til større konverteringer af gaskedler.

Læs mere om dine muligheder og kontakt os til en snak om din situation

Om det er de høje gaspriser, tvivlen om forsyningssikkerhed, udsigten til nye CO2-afgifter eller en strategisk politisk beslutning, der afgør, om din virksomhed skal spare på gassen eller konvertere til andre energikilder er egentlig ikke væsentligt. Det vigtigste er, at I som virksomhed handler og tager stilling til hvordan jeres virksomhed kommer gennem denne energikrise.

Hos Scanenergi er vores erfarne energirådgivere parat til at rådgive jer om jeres muligheder for at realisere jeres energiprojekter – kontakt os.

Emner: Energioptimering, Grøn strøm, Bæredygtighed, Energibesparelser

Seneste blogindlæg:

Mød energirådgiveren: Katrine Vølcker

read more

Markedsrapport uge 24 2022

read more

Rådgivernyt - Hvordan skærer jeg ned på mit gasforbrug?

read more

A clear and bold header