Rådgivernyt - Erfaringer fra Erhvervspuljen.

Skrevet af Ole Theibel Dahl - 22 september, 2021

header-picture

Vi har tidligere skrevet omkring den nye tilskudspulje til erhvervsvirksomheder. Den nye tilskudspulje har nu et års tid på bagen, og derfor vil vi i dette rådgivernyt dykke lidt ned i vores erfaringer med den ”nye” tilskudspulje til erhvervsvirksomheder.

Erhvervspuljen – kort fortalt

For et års tid siden trådte ny bekendtgørelse i kraft omkring tilskud til erhvervsvirksomheder. Bekendtgørelsen giver mulighed for at ansøge og modtage tilskud til en lang række forskellige energieffektiviseringsprojekter.

Selve ansøgningsprocessen kan være kompleks, og derfor vil jeg anbefale dig at læse vores tilskudsguide.

Du kan bl.a. ansøge om tilskud til:

  • Konvertering til varmepumper
  • Konvertering til fjernvarme
  • Udskiftning af belysning til LED
  • Etablering af varmegenvinding
  • Udnyttelse af overskudsvarme
  • Optimering af ventilationsanlæg
  • Optimering af procesanlæg
  • Optimering af klimaskærm

Tal fra tilskudspuljen i 2021

I 2021 har der været åbnet for ansøgninger fire gange, og der har i alt været afsat ca. 650 millioner kroner til realisering af energioptimeringsprojekter. Virksomheder har mulighed for at ansøge om tilskud på op til 50 % af de støtteberettigede omkostninger til projektet.

Stor CO2-reduktion favoriseres

Overordnet bliver projekter med stor energibesparelse og stor CO2-reduktion i projektets levetid favoriseret i ansøgningsprocessen. Det kan eksempelvis være konverteringer fra fossile brændsler til varmepumper eller fjernvarme og efterisolering af klimaskærm.

Ansøgningsprocessen

Da vi første gang læste den nye bekendtgørelse, var vores fornemmelse, at det ville blive meget omstændigt at ansøge og modtage tilskud til energioptimeringsprojekter. Det har vist sig delvist at være rigtigt, dog er der sket en række ændringer til ansøgningsprocessen, der har gjort processen en smule nemmere.

Hos Scanenergi har vi efterhånden fået stor erfaring med ansøgning til en lang række forskellige projekter, og jeg vil her dele nogle af vores erfaringer med ansøgningsprocessen, og hvad du særligt skal være opmærksom på.

New call-to-action

Gode råd til dig, der søger tilskudspuljen

1: Lad en energirådgiver hjælpe dig

Igennem hele ansøgningsprocessen er der en lang række strikse krav og regler, der skal overholdes. Derfor vil jeg helt klart anbefale at koble en energirådgiver på dit projekt, da det for den enkelte virksomhed er en tidskrævende og omstændig opgave at holde sig opdateret på de nyeste regler på området. Omkostningen til hjælp fra en energirådgiver er en del af de støtteberettigede omkostninger til projektet.

Inden projektet igangsættes, skal du ansøge og modtage tilsagn fra Energistyrelsen. Det er virksomheden selv, der ansøger om tilskud hos Energistyrelsen; men det er som sagt muligt at få en rådgiver til at hjælpe jer igennem hele ansøgningsprocessen.

Der er fra Energistyrelsen lagt op til, at det skal være muligt for virksomheder selv at ansøge, det er dog vores erfaring, at de færreste virksomheder selv har ressourcer og kompetencer til at stå for ansøgningsprocessen. Der stilles strikse krav i ansøgningsprocessen bl.a. ift. indsamling af tilstrækkelig og fyldestgørende dokumentation.

Dokumentationen skal grundlæggende give et dokumenteret grundlag for energiforbruget før og efter optimeringen. Her stiller Energistyrelsen bl.a. krav til beregning af virkningsgrader, brændværdier, driftstider, graddagekorrigering og en række andre krav afhængigt af projektet.

2: Sørg for den rette beregning fra start

Det handler om at beregne projektet rigtigt fra start! Det er vigtigt at projektet er gennemarbejdet allerede inden, du ansøger i Fase 1, da du ellers risikerer at ”snyde” dig selv for et muligt tilskud eller endnu værre – projektet risikerer ikke at få tilsagn senere i processen.

Allerede i Fase 1-ansøgningen skal du tage stilling til hvilken budpris, du vil byde ind i puljen med. Da der er tale om en konkurrencebaseret model hvor de – for Energistyrelsen – mest attraktive projekter bliver tildelt tilskud ,er det ekstra vigtigt at byde ind med den rigtige pris i Fase 1.

Endnu har ikke alle midler i de enkelte puljer ikke været brugt, så der har reelt ikke været en konkurrencesituation endnu. Det forventes dog, at der vil opstå en konkurrence, og derfor er det vigtigt hele tiden at have fingeren på pulsen i forhold til hvilken budpris, der på det givne tidspunkt er realistisk.

3: Processen kræver tålmodighed

En af vores vigtigste erfaringer er at have god tålmodighed, da sagsbehandlingstiden i nogle tilfælde har været lidt lang. Det betyder derfor, at det er vigtigt at gå i gang med ansøgningsprocessen så hurtigt som muligt.

Når der er givet tilsagn fra Energistyrelsen i Fase 2 har din virksomhed 2 år og 3 måneder til at implementere projektet. Du er dog ikke forpligtet til at gennemføre projektet.

4: Saml dine projekter i én ansøgning

Hvis din virksomhed har flere projekter, kan det være en fordel at samle dem i én ansøgning. Det letter den samlede ansøgningsproces og gør det nemmere at igangsætte projekterne, når det passer i din virksomhed.

5: Konvertering fra fossile brændsler opnår et pænt tilskud

Vi har ligeledes lært, at der særligt ved konvertering fra fossile brændsler, eksempelvis fyringsolie eller naturgas, til varmepumper kan opnås et pænt tilskud til implementeringen af projektet.

Et par konkrete eksempler

Vi har eksempelvis hjulpet en virksomhed i overnatningsbranchen igennem ansøgningsprocessen. Virksomheden ønskede at konvertere deres nuværende oliefyr til luft-vand varmepumper. Virksomheden har fået tilsagn om tilskud på ca. 205.000 kr., svarende til ca. 20 % af omkostningerne til konvertering. Derudover opnår virksomheden en markant reduktion i CO2-udledningen. Faktisk bliver virksomhedens CO2 udledning til opvarmning reduceret med hele 84 %.

Et andet godt eksempel er en produktionsvirksomhed, som ønsker at udskifte deres nuværende traditionelle lysstofrør til LED-rør. Vi har stået for ansøgning hos Energistyrelsen for virksomheden, og det har resulteret i, at virksomheden opnår en årlig besparelse på ca. 97.000 kWh og har fået tilsagn om et tilskud på ca. 43.000 kr. svarende til ca. 30 % af omkostningerne.

Sådan kommer du i gang

Det er vigtigt at sikre, at du har alle data til din ansøgning – det kan vi hjælpe dig med.

Læs mere om Tilskudshjælp 

Den sidste pulje i 2021 er netop lukket for ansøgninger, men vi sidder allerede nu klar til at hjælpe dig med at forberede din virksomheds ansøgning, så I er klar til at ansøge, når den første pulje åbner igen i 2022.

Emner: Energioptimering, Bæredygtighed, Energibesparelser

Seneste blogindlæg:

Tariftjek

read more

Rådgivernyt - Værd at vide om nettariffer

read more

Markedsrapport uge 45 2023

read more

A CLEAR AND BOLD HEADER